Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

8 334 6
Hannes Alfvén

Hannes Alfvén

Tải lên: 11,620 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/8 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2013, 01:26

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN TRÃI GVTH: BÙI THỊ THU HƯƠNG NĂM HỌC: 2007-2008 C TR NG- ĐỨ Ọ LÂM ĐỐNG GIÁO ÁN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 11 KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Hãy ghi những câu đúng, sai tương ứng với những chữ Đúng, Sai vào ô trống Nhà nứơc mang bản chất của giai cấp thống trị Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có cơ sở kinh tế là nền kinh tế nhiều thành phần Nhà nứơc ta không phải là bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này với giai cấp khác Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của mọi giai cấp Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa chỉ diễn ra trên lĩnh vực chính trị S Đ S S S Câu 2: Em hãy chọn câu nào là dân chủ trực tiếp, dân chủ gián tiếp Nội dung DC trực tiếp DC gián tiếp 1 Công dân bầu trưởng thôn, tổ trưởng dân phố 2 Công dân góp ý sửa đổi, bổ sung các đạo luật 3 Quốc hội là đại biểu cao nhất, là cơ quan quyền lực cao nhất 4 Đảng và nhà nước trưng cầu ý kiến của dân 5 Đại biểu quốc hội là người đại diện cho nhân dân x x x x x Câu 2: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang: a. Bản chất của nhân lao động b. Bản chất của giai cấp công nhân c. Bản chất của giai cấp tư sản d. Bản chất của giai cấp thống trị e. Bản chất của giai cấp bị trị Đáp án: b Qua những hình ảnh này giúp em liên tưởng đến câu ca dao tục ngữ nào Troi sinh voi sinh co oâng con hôn nhieàu cuûaĐ 1. CHÍNH SÁCH DÂN SỐ a. Tình hình dân số nước ta b. Mục tiêu và phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số 2. CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM a. Tình hình việc làm ở nước ta hiện nay b. Mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm 1. CHÍNH SÁCH DÂN SỐ a. Tình hình dân số nước ta Với vốn hiểu biết của mình, em có nhận xét gì về tình hình dân số nước ta hiện nay? Tình hình dân số nước ta Quy mô dân số lớn, tốc độ tăng còn n hanh. Mật độ dân số cao. Dân cư phân bố chưa hợp lý Dân số nước ta gây nên những hậu qu ả lớn Kết quả giảm sinh chưa thật vững chắc. . 1. CHÍNH SÁCH DÂN SỐ a. Tình hình dân số nước ta b. Mục tiêu và phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số 2. CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM a Tình hình việc làm ở nước ta hiện nay b. Mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm 1. CHÍNH SÁCH DÂN SỐ a. Tình hình dân số nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm, Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm, Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Bình luận về tài liệu bai-11-chinh-sach-dan-so-va-giai-quyet-viec-lam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP