hinh the duc nhip dieu khoi 12

Robert Boyle
Robert Boyle(11479 tài liệu)
(16 người theo dõi)
Lượt xem 2423
88
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 4 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2013, 01:26

Mô tả: Ñoäng taùc 1: TAY Ñoäng taùc 1: TAY Ñoäng taùc 2: THAÂN MÌNH Ñoäng taùc 3: CHAÂN ẹoọng taực 4: PHOI HễẽP ẹoọng taực 5 : LệễỉN Ñoäng taùc 6: TAY VAI Ñoäng taùc 7: VAËN MÌNH Động tác 8: LƯNG BỤNG Động tác 9: NHẢY Động tác 10: ĐIỀU HOÀ

— Xem thêm —

Xem thêm: hinh the duc nhip dieu khoi 12, hinh the duc nhip dieu khoi 12, hinh the duc nhip dieu khoi 12

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu hinh-the-duc-nhip-dieu-khoi-12

Đăng ký

Generate time = 0.100698947906 s. Memory usage = 18.45 MB