Bai 18. Trinh bay trang van ban va in

Larry Page
Larry Page(9678 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 164
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 9 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2013, 01:26

Mô tả: Hãy chọn câu trả lời đúng 1. Để định dạng kí tự ta làm như sau: a. Dùng lệnh New c. Vào FileSaveAs b. Vào FormatFont d. Dùng lệnh Open 2. Muốn định dạng đoạn văn bản bằng bảng chọn cần vào: 1 b 3 b 2d Đáp án: a. FileClose c. Vào FileOpen b. Vào FormatTabs d. Vào FormatParagraph 3. Để chọn chữ nghiêng ta nhấn nút lệnh: a. b. c. d. 1. Tr×nh bµy trang v¨n b¶n   Thø 4 ngµy 12 th¸ng 03 n¨m 2008 1. Trình bày trang văn bản - Khi trình bày trang cần chú ý các yêu cầu: - Chọn hướng trang: Trang đứng hoặc trang ngang - Đặt lề trang: Bên trái - phải,phía trên - dưới Lề dưới Lề phải Lề trái Lề trên Thứ 4 ngày 12 tháng 03 năm 2008 2. Chọn hướng trang và đặt lề trang - Để trình bày trang ta vào File Page Setup. Chọn trang Margins sau đó thiết lập lề và hướng: + Chọn Portrait (Đứng) hoặc Landscape (Ngang) - Nháy các mẫu tam giác ở các ô Top, Bottom, Left, Right để đặt lề trên, dưới, trái, phải. Thứ 4 ngày 12 tháng 03 năm 2008 2. Chọn hướng trang và đặt lề trang - Chọn trang Paper Size và thiết lập khổ giấy như sau: + Khổ giấy có sẵn tại ô Paper Size + Khổ giấy tự tạo thì nháy chọn Customsize rồi điều chỉnh chiều cao ở ô Height và chiều rộng tại ô Width Thứ 4 ngày 12 tháng 03 năm 2008 Chú ý: Khi thao tác trên các hộp thoại thì có thể xem hình mình hoạ trang tại phần Preview ở góc dưới bên phải hộp thoại Thứ 4 ngày 12 tháng 03 năm 2008 Tổng kết: - Các yêu cầu cơ bản khi trình bày trang văn bản: + Hướng trang + Lề trang Thứ 4 ngày 12 tháng 03 năm 2008 - Trình bày trang văn bản bằng lệnh File Page Setup + Chọn trang Margin để đặt lề và hướng trang + Chọn trang Paper Size để chọn khổ giấy Bài tập: H y chọn câu trả lời đúngã 1. Để trình bày trang ta làm như sau: a. Dùng lệnh New c. Vào FileSaveAs b. Vào FileOpen d. Vào FilePage Setup 2. Muốn thiết lập lề trái cần chọn tại ô: a. Paper Size c. Left b. Bottom d. Right 3. Muốn chọn trang nằm ngang cần nhấn tại ô: a. Preview c. Top b. Portrait d. Landscape 1 d 3 d 2 c Đáp án: Thứ 4 ngày 12 tháng 03 năm 2008 . Hướng trang + Lề trang Thứ 4 ngày 12 tháng 03 năm 2008 - Trình bày trang văn bản bằng lệnh File Page Setup + Chọn trang Margin để đặt lề và hướng trang. Tr×nh bµy trang v¨n b¶n   Thø 4 ngµy 12 th¸ng 03 n¨m 2008 1. Trình bày trang văn bản - Khi trình bày trang cần chú ý các yêu cầu: - Chọn hướng trang: Trang

— Xem thêm —

Xem thêm: Bai 18. Trinh bay trang van ban va in, Bai 18. Trinh bay trang van ban va in, Bai 18. Trinh bay trang van ban va in

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-18-trinh-bay-trang-van-ban-va-in

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.15094399452209 s. Memory usage = 17.79 MB