Bai 18. Trinh bay trang van ban va in

9 236 2 Gửi tin nhắn cho Larry Page
Larry Page

Larry Page

Tải lên: 11,559 tài liệu

  • Loading...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2013, 01:26

Hãy chọn câu trả lời đúng 1. Để định dạng kí tự ta làm như sau: a. Dùng lệnh New c. Vào FileSaveAs b. Vào FormatFont d. Dùng lệnh Open 2. Muốn định dạng đoạn văn bản bằng bảng chọn cần vào: 1 b 3 b 2d Đáp án: a. FileClose c. Vào FileOpen b. Vào FormatTabs d. Vào FormatParagraph 3. Để chọn chữ nghiêng ta nhấn nút lệnh: a. b. c. d. 1. Tr×nh bµy trang v¨n b¶n   Thø 4 ngµy 12 th¸ng 03 n¨m 2008 1. Trình bày trang văn bản - Khi trình bày trang cần chú ý các yêu cầu: - Chọn hướng trang: Trang đứng hoặc trang ngang - Đặt lề trang: Bên trái - phải,phía trên - dưới Lề dưới Lề phải Lề trái Lề trên Thứ 4 ngày 12 tháng 03 năm 2008 2. Chọn hướng trang và đặt lề trang - Để trình bày trang ta vào File Page Setup. Chọn trang Margins sau đó thiết lập lề và hướng: + Chọn Portrait (Đứng) hoặc Landscape (Ngang) - Nháy các mẫu tam giác ở các ô Top, Bottom, Left, Right để đặt lề trên, dưới, trái, phải. Thứ 4 ngày 12 tháng 03 năm 2008 2. Chọn hướng trang và đặt lề trang - Chọn trang Paper Size và thiết lập khổ giấy như sau: + Khổ giấy có sẵn tại ô Paper Size + Khổ giấy tự tạo thì nháy chọn Customsize rồi điều chỉnh chiều cao ở ô Height và chiều rộng tại ô Width Thứ 4 ngày 12 tháng 03 năm 2008 Chú ý: Khi thao tác trên các hộp thoại thì có thể xem hình mình hoạ trang tại phần Preview ở góc dưới bên phải hộp thoại Thứ 4 ngày 12 tháng 03 năm 2008 Tổng kết: - Các yêu cầu cơ bản khi trình bày trang văn bản: + Hướng trang + Lề trang Thứ 4 ngày 12 tháng 03 năm 2008 - Trình bày trang văn bản bằng lệnh File Page Setup + Chọn trang Margin để đặt lề và hướng trang + Chọn trang Paper Size để chọn khổ giấy Bài tập: H y chọn câu trả lời đúngã 1. Để trình bày trang ta làm như sau: a. Dùng lệnh New c. Vào FileSaveAs b. Vào FileOpen d. Vào FilePage Setup 2. Muốn thiết lập lề trái cần chọn tại ô: a. Paper Size c. Left b. Bottom d. Right 3. Muốn chọn trang nằm ngang cần nhấn tại ô: a. Preview c. Top b. Portrait d. Landscape 1 d 3 d 2 c Đáp án: Thứ 4 ngày 12 tháng 03 năm 2008 . Hướng trang + Lề trang Thứ 4 ngày 12 tháng 03 năm 2008 - Trình bày trang văn bản bằng lệnh File Page Setup + Chọn trang Margin để đặt lề và hướng trang. Tr×nh bµy trang v¨n b¶n   Thø 4 ngµy 12 th¸ng 03 n¨m 2008 1. Trình bày trang văn bản - Khi trình bày trang cần chú ý các yêu cầu: - Chọn hướng trang: Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 18. Trinh bay trang van ban va in, Bai 18. Trinh bay trang van ban va in, Bai 18. Trinh bay trang van ban va in

Bình luận về tài liệu bai-18-trinh-bay-trang-van-ban-va-in

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP