Soạn bài lớp 12: Nghị luận về một hiện tượng đời sống

2 386 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2017, 09:06

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Soạn Ngữ văn lớp 12: Nghị luận tượng đời sống I CÁCH LÀM MỘT BÀI NGHỊ LUẬN MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG Dạng đề (xem SGK) - Đề nêu lên tượng đời sống qua số thông tin vắn tắt câu chuyện người có thật (chàng niên trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh 2007 Nguyễn Hữu Ân) - Yêu cầu đề: bày tỏ ý kiến tượng Các bước thực Có thể thực theo bước sau đây: a) Tìm hiểu đề - Xác định tượng cần bàn luận: gương tốt tuổi niên đáng học tập - Suy nghĩ nội dung bàn luận: + Bàn luận ý gì: (luận điểm) + Minh họa dẫn chứng nào? (luận cứ) - Xác định cách lập luận: vận dụng thao tác lập luận nào? b) Lập dàn ý - Mở bài: giới thiệu tượng cần nghị luận, nhấn mạnh đặc điểm - Thân bài: bàn luận tượng đó: + Đúng, đẹp nào? lại câu chuyện lạ lùng? + Đáng ghi nhận, ngợi ca, đáng học tập nào? + Ớ góc độ riêng (học sinh lớp 12), sâu bàn luận điều đặc biệt? + Có cho tượng “phi thường”, cá biệt, khó học tập không?, vv - Kết bài: Nêu suy nghĩ sâu sắc thân trước tượng c) Viết - Dựa vào dàn ý lập (có thể khác dàn ý này) để viết thành văn mang suy nghĩ riêng - Có thể bàn luận toàn diện, sâu vào suy nghĩ tâm huyết (Để viết cập nhật, cần đọc kĩ tư liệu tham khảo câu chuyện Nguyễn Hữu Ân) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Rút kết luận Có thể rút hai kết luận sau: - Nghị luận tượng đời sống bàn tượng có ý nghĩa xã hội - Bài nghị luận cần nêu rõ tượng, phân tích mặt đúng, mặt sai, mặt lợi, mặt hại, nguyên nhân bày tỏ thái độ, ý kiến nhận định người viết thao tác lập luận phù hợp; cần chọn góc độ riêng để bàn luận nhằm nêu lên suy nghĩ riêng II LUYỆN TẬP Đọc văn Nguyễn Ái Quốc trả lời câu hỏi a) Điều mà tác giả Nguyễn Ái Quốc bàn tượng niên Việt Nam lúc (những năm 20 kỉ XX): sống lí tưởng, mục đích, thiếu nghị lực, chí tiến thủ, biết vui chơi, hưởng thụ cá nhân mà học tập cho thân, cho nước nhà, cho dân tộc Ngày nay, tượng không số niên định, cần phải cảnh báo chấn chỉnh lại b) Trong văn bản, Bác Hồ sử dụng thao tác lập luận: so sánh, phân tích bình luận c) Cách viết Bác rõ ràng, sáng, lập luận chặt chẽ, giọng văn tâm huyết, đầy thuyết phục Bàn tượng “nghiền” ka-ra-o-kê in-tơ-net nhiều bạn trẻ Bài anh (chị) tự làm cần nêu rõ chủ kiến trước tượng đời sống III TƯ LIỆU THAM KHẢO Tư liệu tham khảo tài liệu tốt, giúp ích thiết thực cho việc làm đề tài cần đọc kĩ, tự rút điều cần thiết (về ý, dẫn chứng) cho làm ... pháp luật, biểu mẫu miễn phí Rút kết luận Có thể rút hai kết luận sau: - Nghị luận tượng đời sống bàn tượng có ý nghĩa xã hội - Bài nghị luận cần nêu rõ tượng, phân tích mặt đúng, mặt sai, mặt... tác lập luận: so sánh, phân tích bình luận c) Cách viết Bác rõ ràng, sáng, lập luận chặt chẽ, giọng văn tâm huyết, đầy thuyết phục Bàn tượng “nghiền” ka-ra-o-kê in-tơ-net nhiều bạn trẻ Bài anh... cần nêu rõ chủ kiến trước tượng đời sống III TƯ LIỆU THAM KHẢO Tư liệu tham khảo tài liệu tốt, giúp ích thiết thực cho việc làm đề tài cần đọc kĩ, tự rút điều cần thiết (về ý, dẫn chứng) cho làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn bài lớp 12: Nghị luận về một hiện tượng đời sống , Soạn bài lớp 12: Nghị luận về một hiện tượng đời sống , Soạn bài lớp 12: Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn