sa hành đoản ca

Louis-Victor de Broglie
Louis-Victor de Broglie(11408 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 165
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 13 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:27

Mô tả: Sa hành đoản ca Cao Bá Quát c/ Về thể loại A/ Tiểu dẫn 1/ Tác giả - Nội dung thơ ca 2/ Xuất xứ Chủ đề bài thơ 3/ Giáo viên nhấn mạnh thêm b/ Về thời đại ? a/ Về tác giả Sa hành đoản ca Cao Bá Quát A/ Tiểu dẫn B/ V ă n b ả n I/ Bố cục _ 6 câu đầu : _ 4 câu tiếp : _6 câu con lại : ? II/ đọc Hiểu Sa hành đoản ca Cao Bá Quát A/ Tiểu dẫn B/ Văn bả n I/ Bố cục II/ đọc Hiểu 1/ B i cát và người đi trên cátã ? _ Trường sa: Bãi cát dài điệpkh/ gian rộng, heo hút rợn ngợp _ Nhật nhập: mặt trời lặn Cái khó nhọc như đi trên bài cát. Tương lại của bước đường ấy sao tăm tối mờ mịt Sa hành đoản ca Cao Bá Quát A/ Tiểu dẫn B/ Văn bả n I/ Bố cục II/ đọc Hiểu 1/ B i cát và người đi trên cátã ? _ Khách : + Hành vị dĩ : Vẫn còn đi + Nhất bộ nhất khứ hồi : đi 1 bước như lùi 1 bước Khách đang phải trải qua những bước đường trầy trật khó khăn Khách chính là người đi trên cát, là nhân vật trữ tình Sa hành đoản ca Cao Bá Quát A/ Tiểu dẫn B/ Văn bả n I/ Bố cục II/ đọc Hiểu 1/ B i cát và người đi trên cátã ? Bãi cát và người đi trên cát ý nghĩa tả thực bước đường đi thi ý nghĩa tượng trưng. Con đường lập danh của các kẻ sĩ chân chính gian nan khó nhọc như đi trên bài cát. Tương lại của bước đường ấy sao tăm tối mờ mịt Sa hành đoản ca Cao Bá Quát ? _ Khách (lại) - nước mắt lã chã rơi. nỗi th/vọng, sự b/tắc của kẻ sĩ _ Anh - đại từ đều là nh/vật t/tình _ Học ông tiên có phép ngủ kĩ là học quên đi sự đời. Câu hỏi trăn trở, day dứt cõi lòng đầy m/thuẫn. ? 2/ Suy ngÉm vÒ cuéc ®êi _ Cæ lai : X­a nay t/ gian k/giansù t/kÕt, n/ ngÉm _ Danh lîi nh©n: H¹ng ng­êi lµm quan _ B«n tÈu : sù tÊt t¶ ng­îc xu«i vÊt v¶ ngoµi ®­êng _ R­îu ngon  So s¸nh  suy ngÉm vÒ tr/nhiÖm cña ng­êi lµm quan søc h/dÉn cña b¶ d/lîi ? Sa hành đoản ca Cao Bá Quát A/ Tiểu dẫn B/ Văn bả n I/ Bố cục II/ đọc Hiểu 1/ B i cát và người đi trên cátã ? 2/ Suy ngẫm về cuộc đời 3/ Lời tự nhủ của tác giả _ Bãi cát dài điệp từ tô đậm con đường dài hun hút gian nan của kẻ sĩ chân chính _ Sao hỏi âm hưởng trăn trở băn khoăn sự bế tắc không lối thoát của kẻ sĩ thời bấy giờ. Sa hành đoản ca Cao Bá Quát A/ Tiểu dẫn B/ Văn bả n I/ Bố cục II/ đọc Hiểu 3/ Lời tự nhủ . -Phía bắc núi bắc Phía nam núi nam Điểm tích + kết cấu trùng điệp k/ quyết từ chối danh lợi tự hối thúc b/t _ Anh còn . giả Sa hành đoản ca Cao Bá Quát A/ Tiểu dẫn B/ V ă n b ả n I/ Bố cục _ 6 câu đầu : _ 4 câu tiếp : _6 câu con lại : ? II/ đọc Hiểu Sa hành đoản ca Cao. Sa hành đoản ca Cao Bá Quát c/ Về thể loại A/ Tiểu dẫn 1/ Tác giả - Nội dung thơ ca 2/ Xuất xứ Chủ đề bài thơ 3/ Giáo

— Xem thêm —

Xem thêm: sa hành đoản ca, sa hành đoản ca, sa hành đoản ca

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu sa-hanh-doan-ca

Đăng ký

Generate time = 0.19243812561 s. Memory usage = 18.42 MB