Các dạng bài đọc căn bản trong đề thi tiếng anh

3 140 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 10:38

Đây là tài liệu cung cấp dạng bài đọc và cách làm từng dạng dành cho những đối tượng học không chuyên sâu tiếng anh.Khi đọc tài liệu này các bạn sẽ tự làm được bài đọc 70% mà không cần biết tới từ mới trong bài nhiều. Tài liệu phù hợp cho các bạn muốn đi thi Toefl ITP. Cách làm dạng tập đọc Trong trình làm đọc có dạng điển hình ngân hàng đọc Phần tìm từ đồng nghĩa học thuộc làm tập cho nhớ từ Cách làm phần đọc chung: Xác định keyword dựa vào : + Câu hỏi đáp án + Phân vùng câu hỏi Keywords : N, V, chữ in hoa, nơi chốn, thời gian Phân vùng câu hỏi: Câu đoạn một, câu đoạn câu 1, câu câu 2… Những dạng câu hỏi đọc: Main idea According to Which of following Except, not mention Tìm đại từ thay Một số câu hỏi dạng khác xây dựng loại câu hỏi according to which of following ) Dạng : Tìm đại từ thay (Find the words can be replaced to the pronoun): - it, that thay cho danh từ số - they, them, those, other(s) thay cho danh từ số nhiều + The word "they" in line 20 refers to + The word "it" in line 25 can be replaced by Phương pháp làm : - - - - Chọn danh từ phía trước đai từ cần thay ( đóng vai trò làm chủ ngữ ) Loại đáp án mà có danh từ đóng vai trò làm tân ngữ danh từ đứng sau giới từ Nếu có hai danh từ đóng vai trò làm chủ ngữ chọn danh từ đóng vai trò làm chủ ngữ gần đại từ thay Trường hợp danh từ làm chủ ngữ chọn danh từ làm tân ngữ Khi câu có danh từ làm chủ ngữ có từ nối ( Fanboys/that/which…thì phải chọn danh từ đứng trước vị trí từ nối Khi có danh từ làm tân ngữ danh từ làm tân ngữ chọn danh từ làm tân ngữ gần từ thay Dạng 2: Main idea: Xét N đáp án TH1: Nếu đáp án N giống nhìn câu đầu đoạn TH2: cần tối thiểu N đáp án giống trở lên nhìn câu đầu đoạn cuối Nếu thấy N đáp án xuất chọn đáp án Chú ý : Trường hợp hai đáp án có N xuất đọc xem tiếp N khác Danh từ chữ in hoa, không xét làm keyword Nếu có N giống xét N in hoa Gặp mốc năm, bỏ qua mốc năm Luôn chọn danh từ xuất trước tiên Trong câu đầu tìm tiếp câu Đọc tất câu đầu đoạn Xem thông tin đáp án có xuất tất đoạn chọn đáp án Dạng 3: According to which of following: Đọc câu hỏi tìm keyword ( N cụm N, chữ in hoa, mốc time ) Mang keyword quay lại đọc (kết hợp dựa vào phân vùng câu hỏi) Đọc câu chứa keyword keyword dòng ( xem đáp án đáp án trước đọc ) Nếu thấy đáp án có N xuất đọc chọn đáp án Chú ý: Luôn chọn danh từ gần từ khóa Khi mang keyword sang đọc thấy chỗ có keyword dừng lại Dạng 4: câu hỏi Except ngoại trừ: Luôn đọc câu hỏi để xác định keyword - Mang từ khóa sang đọc kết hợp với phân vùng câu hỏi Đọc câu có chứa từ khóa, phải xét N đáp án Đáp án N chọn đáp án Dạng 4: Dạng define or not define Một N định nghĩa dạng sau : + N sau có tobe ( N is/am/are/was/were) + Sau N có từ nối mệnh đề tính từ + N nằm vị trí APP + Called N + A suy B : A định nghĩa + A or B: A định nghĩa + A ( ….) A định nghĩa + Trước có into….N Chú ý: N danh từ or cụm N Chú ý đáp án có động từ loại không cần xét ... trước đọc ) Nếu thấy đáp án có N xuất đọc chọn đáp án Chú ý: Luôn chọn danh từ gần từ khóa Khi mang keyword sang đọc thấy chỗ có keyword dừng lại Dạng 4: câu hỏi Except ngoại trừ: Luôn đọc câu... keyword - Mang từ khóa sang đọc kết hợp với phân vùng câu hỏi Đọc câu có chứa từ khóa, phải xét N đáp án Đáp án N chọn đáp án Dạng 4: Dạng define or not define Một N định nghĩa dạng sau : + N sau có... đoạn chọn đáp án Dạng 3: According to which of following: Đọc câu hỏi tìm keyword ( N cụm N, chữ in hoa, mốc time ) Mang keyword quay lại đọc (kết hợp dựa vào phân vùng câu hỏi) Đọc câu chứa keyword
- Xem thêm -

Xem thêm: Các dạng bài đọc căn bản trong đề thi tiếng anh, Các dạng bài đọc căn bản trong đề thi tiếng anh, Các dạng bài đọc căn bản trong đề thi tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập