phan phoi chuong trinh Ngu Van Day du

17 1,594 11
Aage Niels Bohr

Aage Niels Bohr

Tải lên: 11,585 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/17 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:27

Ubnd tỉnh bắc giang sở giáo dục và đào tạo phân phối chơng trình trung học cơ sở Môn: Ngữ văn (Tài liệu chỉ đạo chuyên môn từ năm học 2008 - 2009) (Lu hành nội bộ) Năm 2008 Hớng dẫn thực hiện chơng trình 1. Cần tuân thủ thứ tự của các bài học đợc in trong sách và phân phối thời lợng ở phân phối chơng trình. 2. Bài học thờng đợc học trong một tuần, nên giáo viên có thể điều chỉnh phần nào giữa thời lợng Văn, Tiếng Việt và Tập làm văn ở trong một bài đối với những trờng hợp đặc biệt (do nội dung phần Văn, Tiếng Việt hoặc Tập làm văn quá dài). 3. Có một số bài học phải học trong hai tuần khác nhau. giáo viên cần hớng dẫn học sinh chuẩn bị bài theo phân phối chơng trình. Chú ý đến sự nhất quán của bài học nên giáo viên cần nhắc lại những nội dung đã thực hiện ở tuần trớc. 4. Đối với một số giờ Văn đợc bố trí liền 2 tiết (trong đó có 1 tiết học và 1 tiết Hớng dẫn đọc thêm), để đảm bảo thời lợng cho tiết học chính, giáo viên chỉ nên dành khoảng 20 phút của tiết học cho bài Hớng dẫn đọc thêm. 5. Đối với những tiết Trả bài gồm nhiều phân môn (Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn), giáo viên cần tập trung thời gian nhiều hơn cho phần Tập làm văn. Chú ý nhận xét, đánh giá u, nhợc điểm và sửa chữa lỗi một cách khái quát, hệ thống chung cho các phần. 6. Đối với những bài về Chơng trình địa phơng, giáo viên cần căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phơng để chọn lựa nội dung dạy học cho phù hợp với đối tợng học sinh ở địa phơng mình (địa phơng theo nghĩa hẹp có thể là phờng, xã, quận, huyện; địa phơng theo nghĩa rộng là tỉnh, thành phố). 7. Đối với những bài Tập làm văn viết ở nhà, giáo viên cần dành thời gian trên lớp để h- ớng dẫn cho học sinh nắm đợc yêu cầu về nội dung kiến thức và kĩ năng cần đạt của bài viết, nhắc nhở học sinh rèn luyện ý thức sử dụng đúng thời gian quy định cho bài viết đó. 8. Đối với những bài Tổng kết, Ôn tập kiến thức, để đảm bảo thời gian và nội dung kiến thức của tiết học, giáo viên cần hớng dẫn, nhắc nhở và kiểm tra học sinh chuẩn bị bài từ những tuần học trớc (theo cá nhân hoặc tổ nhóm). 9. Đối với những tiết luyện tập, thực hành, giáo viên chỉ dành ít thời gian cho việc ôn luyện kiến thức lí thuyết, thời gian chủ yếu dành cho việc thực hành, luyện tập. 10. Đối với công tác kiểm tra đánh giá: Giáo viên cần chú trọng kỹ năng vận dụng thực hành của học sinh (chú ý thực hiện yêu cầu đổi mới kiểm tra, đánh giá). Điểm kiểm tra th - ờng xuyên và kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế đã ban hành. i mi kim tra, ỏnh giỏ phự hp vi c trng ca mụn Ng vn. Tng cng ra kim tra theo hng m nhm phỏt huy nng lc sỏng to ca hc sinh. 11. Tớch cc thc hin i mi phng phỏp dy hc theo hng tớch cc hoỏ vai trũ ch th sỏng to ca hc sinh trong gi dy hc. 12. Thc hin yờu cu gim ti, khụng thờm nhng ni dung nõng cao ngoi SGK. Tp trung hng dn hc sinh t kt qu c bn ghi u mi bi hc. Phân phối chơng trình chi tiết Lớp 6 Cả năm: 37 tuần = 140 tiết Học kỳ I: 19 tuần = 72 tiết 15 tuần x 4 tiết/ tuần + 4 tuần x 3 tiết/ tuần = 72 tiết Học kỳ II: 18 tuần = 68 tiết 14 tuần x 4 tiết/ tuần + 4 tuần x 3 tiết = 68 tiết Học kỳ I Tuần Tiết Tên bài 1 1 2 3 4 Con Rồng cháu Tiên Hớng dẫn học thêm: Bánh chng bánh giầy Từ và cấu tạo từ tiếng Việt Giao tiếp, văn bản và phơng thức biểu đạt 2 5 6 7, 8 Thánh Gióng Từ mợn Tìm hiểu chung về văn tự sự 3 9 10 11, 12 Sơn Tinh, Thuỷ Tinh Nghĩa của từ Sự việc và nhân vật trong văn tự sự. 4 13 14 15,16 Hớng dẫn đọc thêm: Sự tích Hồ Gơm Chủ đề và dàn của bài văn tự sự Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự 5 17 18 19, 20 Từ nhiều nghĩa và hiện tợng chuyển nghĩa của từ. Lời văn, đoạn văn tự sự Viết bài tập làm văn số 1 6 21, 22 23, 24 Thạch Sanh Chữa lỗi dùng từ 7 25- 26 27 28 Em bé thông minh Trả bài tập làm văn số 1 Kiểm tra văn 8 29, 30 31 32 Cây bút thần Danh từ Luyện nói kể chuyện 9 33, 34 Hớng dẫn đọc thêm: Ông lão đánh cá và con cá vàng 35 36 Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự Thứ tự kể trong văn tự sự 10 37 38 39, 40 ếch ngồi đáy giếng Thầy bói xem voi Viết bài tập làm văn số 2 11 41 42 43 44 Trả bài kiểm tra văn Danh từ (tiếp) Cụm danh từ Luyện nói kể chuyện 12 45 46 47 48 Hớng dẫn đọc thêm: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng. Kiểm tra tiếng Việt Trả bài tập làm văn số 2 Luyện tập xây dựng bài văn tự sự - kể chuyện đời thờng 13 49 50 51, 52 Treo biển; hớng dẫn đọc thêm: Lợn cới, áo mới Số từ và lợng từ Viết bài Tập làm văn số 3 14 53, 54 55 56 Ôn tập truyện dân gian Kể chuyện tợng tợng Trả bài kiểm tra tiếng Việt 15 57 58 59 60 Hớng dẫn đọc thêm: Con Hổ có nghĩa Chỉ từ Động từ Luyện tập kể chuyện tởng tợng 16 61 62 63 Mẹ hiền dạy con Cụm động từ Tính từ và cụm tính từ 17 64 65 66 Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng Ôn tập tiếng Việt Trả bài Tập làm văn số 3 18 67 68, 69 Hoạt động ngữ văn: Thi kể chuyện Kiểm tra tổng hợp cuối học kỳ I 19 70, 71 72 Chơng trình Ngữ văn địa phơng Trả bài kiểm tra học kỳ I Học kì II Tuần Tiết Tên bài 20 73, 74 75 76 Bài học đờng đời đầu tiên Phó từ Tìm hiểu chung về văn miêu tả 21 77 78 79 80 Sông nớc Cà Mau So sánh Quan sát, tởng tợng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả Chơng trình địa phơng tiếng Việt 22 81, 82 83, 84 Bức tranh của em gái tôi Luyện nói về quan sát, tởng tợng so sánh và nhận xét trong văn miêu tả 23 85 86 87, 88 Vợt thác So sánh (tiếp) Phơng pháp tả cảnh; viết bài Tập làm văn tả cảnh ở nhà 24 89, 90 91 92 Buổi học cuối cùng Nhân hoá Phơng pháp tả ngời 25 93, 94 95 96 Đêm nay Bác không ngủ ẩn dụ Luyện nói về văn miêu tả 26 97, 98 99 100 Lợm; Hớng dẫn đọc thêm: Ma Kiểm tra Văn Trả bài Tập làm văn tả cảnh viết ở nhà 27 101, 102 103 104 Cô Tô Hoán dụ Tập làm thơ 4 chữ 28 105 106 107, 108 Các thành phần chính của câu Thi làm thơ 5 chữ Viết bài Tập làm văn tả ngời 29 109, 110 111 112 Cây tre Việt Nam ; Hớng dẫn đọc thêm: Lòng yêu nớc. Câu trần thuật đơn Câu trần thuật đơn có từ là 30 113, 114 115 116 Lao xao Kiểm tra tiếng Việt Trả bài kiểm tra Văn, bài Tập làm văn tả ngời 31 117 118 119 120 Ôn tập truyện ký Câu trần thuật đơn không có từ là Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ Ôn tập văn miêu tả 32 121 122 123, 124 Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử Viết đơn Viết bài Tập làm văn miêu tả sáng tạo 33 125, 126 127 128 Bức th của thủ lĩnh da đỏ Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ (tiếp) Luyện tập về cách viết đơn, sửa lỗi 34 129 130, 131 Động Phong Nha Ôn tập về dấu câu (dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu phẩy) 35 132, 133 134 Tổng kết phần Văn và Tập làm văn Trả bài Tập làm văn miêu tả sáng tạo, trả bài kiểm tra tiếng Việt 36 135 136 137 Tổng kết phần tiếng Việt Ôn tập tổng hợp Chơng trình ngữ văn địa phơng 37 138 139, 140 Chơng trình ngữ văn địa phơng (tiếp) Kiểm tra học kì 2 Lớp 7 Cả năm: 37 tuần = 140 tiết Học kỳ I: 19 tuần = 72 tiết 15 tuần x 4 tiết/ tuần + 4 tuần x 3 tiết/ tuần = 72 tiết Học kỳ II: 18 tuần = 68 tiết 14 tuần x 4 tiết/ tuần + 4 tuần x3 tiết = 68 tiết Học kỳ I Tuần Tiết Tên bài 1 1 2 3 4 Cổng trờng mở ra Mẹ tôi Từ ghép Liên kết trong văn bản 2 5, 6 Cuộc chia tay của những con búp bê 7 8 Bố cục trong văn bản Mạch lạc trong văn bản 3 9 10 11 12 Những câu hát về tình cảm gia đình Những câu hát về tình yêu quê hơng, đất nớc, con ngời Từ láy Quá trình tạo lập văn bản, viết bài TLV số 1 ở nhà 4 13, 14 15 16 Những câu hát than thân, những câu hát châm biếm Đại từ Luyện tập tạo lập văn bản 5 17 18 19 20 Sông núi nớc Nam, Phò giá về kinh Từ Hán Việt Trả bài TLV số 1 Tìm hiểu chung về văn biểu cảm 6 21 22 23 24 Côn Sơn ca, Hớng dẫn đọc thêm: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trờng trông ra Từ Hán Việt (tiếp) Đặc điểm văn bản biểu cảm Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm 7 25 26 27 28 Bánh trôi nớc Hớng dẫn đọc thêm: Sau phút chia ly Quan hệ từ Luyện tập cách làm bài văn biểu cảm 8 29 30 31, 32 Qua đèo Ngang Bạn đến chơi nhà Viết bài TLV số 2 tại lớp 9 33 34 35 36 Hớng dẫn đọc thêm: Xa ngắm thác núi L Chữa lỗi về quan hệ từ Từ đồng nghĩa Cách lập ý của bài văn biểu cảm 10 37 38 39 40 Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ) Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (Hồi hơng ngẫu th) Từ trái nghĩa Luyện nói văn biểu cảm về sự vật, con ngời 11 41 42 43 44 Bài ca nhà tranh bị gió thu phá Kiểm tra Văn Từ đồng âm Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm 12 45 46 Cảnh khuya, Rằm tháng giêng Kiểm tra tiếng Việt 47 48 Thành ngữ Trả bài TLV số 2 13 49 50 51, 52 Trả bài kiểm tra Văn, bài kiểm tra tiếng Việt Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học Viết bài TLV số 3 tại lớp 14 53, 54 55 56 Tiếng gà tra Điệp ngữ Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học 15 57 58 59 60 Một thứ quà của lúa non: Cốm Chơi chữ Làm thơ lục bát Trả bài TLV số 3 16 61 62 63 Mùa xuân của tôi Chuẩn mực sử dụng từ ôn tập văn bản biểu cảm 17 64 65 66 Hớng dẫn đọc thêm: Sài Gòn tôi yêu Luyện tập sử dụng từ ôn tập tác phẩm trữ tình 18 67 68 69 Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp) Ôn tập tiếng Việt Chơng trình địa phơng phần tiếng Việt 19 70, 71 72 Kiểm tra học kì I (đề tổng hợp) Trả bài kiểm tra học kì I Học kì II Tuần Tiết Tên bài 20 73 74 75, 76 Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất Chơng trình địa phơng phần Văn và Tập làm văn Tìm hiểu chung về văn nghị luận 21 77 78 79 80 Tục ngữ về con ngời và xã hội Rút gọn câu Đặc điểm của văn bản nghị luận Đề văn nghị luận và lập ý cho bài văn nghị luận 22 81 82 83 84 Tinh thần yêu nớc của nhân dân ta Câu đặc biệt Bố cục và phơng pháp lập luận trong bài văn nghị luận Luyện tập về phơng pháp lập luận trong bài văn nghị luận 23 85 Sự giàu đẹp của tiếng Việt 86 87, 88 Thêm trạng ngữ cho câu Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh 24 89 90 91 92 Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp) Kiểm tra tiếng Việt Cách làm bài văn lập luận chứng minh Luyện tập lập luận chứng minh 25 93 94 95, 96 Đức tính giản dị của Bác Hồ Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động Viết bài TLV số 5 tại lớp 26 97 98 99 100 ý nghĩa văn chơng Kiểm tra Văn Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp) Luyện tập viết đoạn văn chứng minh 27 101 102 103 104 Ôn tập văn nghị luận Dùng cụm chủ- vị để mở rộng câu Trả bài TLV số 5, trả bài kiểm tra tiếng Việt, bài kiểm tra Văn Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích 28 105,106 107 108 Sống chết mặc bay Cách làm bài văn lập luận giải thích Luyện tập lập luận giải thích, Viết bài TLV số 6 ở nhà 29 109,110 111 112 Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu (tiếp) Luyện nói: bài văn giải thích một vấn đề 30 113 114 115 116 Ca Huế trên sông Hơng Liệt kê Tìm hiểu chung về văn bản hành chính Trả bài TLV số 6 31 117,118 119 120 Quan Âm Thị Kính Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy Văn bản đề nghị 32 121,122 123 124 Ôn tập văn học Dấu gạch ngang Ôn tập tiếng Việt 33 125 126,127 128 Văn bản báo cáo Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo Ôn tập Tập làm văn 34 129, 130,131 Ôn tập Tập làm văn (tiếp) Ôn tập tiếng Việt, Hớng dẫn làm bài kiểm tra tổng hợp 35 132,133 134 Kiểm tra tổng hợp cuối năm Chơng trình địa phơng phần Văn và Tập làm văn 36 135 136,137 Chơng trình địa phơng phần Văn và Tập làm văn (tiếp) Hoạt động ngữ văn 37 138,139 140 Chơng trình địa phơng phần tiếng Việt Trả bài kiểm tra học kì II Lớp 8 Cả năm: 37 tuần = 140 tiết Học kỳ I: 19 tuần = 72 tiết 15 tuần x 4 tiết/ tuần + 4 tuần x 3 tiết/ tuần = 72 tiết Học kỳ II: 18 tuần = 68 tiết 14 tuần x 4 tiết/ tuần + 4 tuần x3 tiết = 68 tiết Học kỳ I Tuần Tiết Tên bài 1 1, 2 3 4 Tôi đi học Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ Tính thống nhất về chủ đề của văn bản 2 5, 6 7 8 Trong lòng mẹ Trờng từ vựng Bố cục của văn bản 3 9 10 11, 12 Tức nớc vỡ bờ Xây dựng đoạn văn trong văn bản Viết bài Tập làm văn số 1 4 13, 14 15 16 Lão Hạc Từ tợng hình, tợng thanh Liên kết các đoạn văn trong văn bản 5 17 18 19 20 Từ ngữ địa phơng và biệt ngữ xã hội Tóm tắt văn bản tự sự Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự Trả bài TLV số 1 6 21, 22 23 24 Cô bé bán diêm Trợ từ, thán từ Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự 7 25, 26 27 Đánh nhau với cối xay gió Tình thái từ [...]... thống chí (hồi 14)Sự phát triển của từ vựng62627282930Truyện Kiều của Nguyễn Du Chị em Thuý KiềuCảnh ngày xuânThuật ngữTrả bài Tập làm văn số 1731323334,35MÃ Giám Sinh mua KiềuMiêu tả trong văn bản tự sựTrau rồi vốn từViết bài Tập làm văn số 2836,3738,3940Kiều ở lầu Ngng BíchLục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt NgaMiêu tả nội tâm trong văn bản tự sự9414243,4445Lục Vân Tiên gặp . chí (hồi 14) Sự phát triển của từ vựng 6 26 27 28 29 30 Truyện Kiều của Nguyễn Du Chị em Thuý Kiều Cảnh ngày xuân Thuật ngữ Trả bài Tập làm văn số 1 7. trình. Chú ý đến sự nhất quán của bài học nên giáo viên cần nhắc lại những nội dung đã thực hiện ở tuần trớc. 4. Đối với một số giờ Văn đợc bố trí liền 2 tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: phan phoi chuong trinh Ngu Van Day du, phan phoi chuong trinh Ngu Van Day du, phan phoi chuong trinh Ngu Van Day du

Bình luận về tài liệu phan-phoi-chuong-trinh-ngu-van-day-du

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP