PHƯƠNG PHÁP 30s GIẢI bài TOÁN cực TRỊ HÌNH học

11 194 0
  • Loading ...
Loading...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 07:32

Video h ng d n k thu t casio gi i nhanh có t i FB th y: Tr n Hoài Thanh PH NG PHÁP 30S GI I BÀI TOÁN C C TR HÌNH H C Biên so n: Tr n Hoài Thanh ậTHPT Khúc Th a D , Ninh Giang, H i D FB: ng https://www.facebook.com/tranhoaithanhvicko H C CASIO FREE T I: https://tinyurl.com/casiotracnghiem Group: TH THU T CASIO THPT https://fb.com/groups/casiotracnghiem Tìm u ki n đ hàm s có c c tr th a mưn u ki n cho tr D ng 1: Hàm b c 3: y  ax3  bx  cx  d  a   Vì y’ lƠ hƠm b c Suy +Không có c c tr   y '  +Có c c tr   y '  Bài t p t ng t : Giá tr c a m đ hàm s y x mx2 c
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP 30s GIẢI bài TOÁN cực TRỊ HÌNH học, PHƯƠNG PHÁP 30s GIẢI bài TOÁN cực TRỊ HÌNH học, PHƯƠNG PHÁP 30s GIẢI bài TOÁN cực TRỊ HÌNH học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập