Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá đục sillago sihama (forsskal, 1775) ở huyện trần đề sóc trăn

110 295 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 21:23

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA SINH HỌC ỨNG DỤNG - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MÃ SỐ: D620301 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁ ĐỤC Sillago sihama (Forsskal, 1775) Ở HUYỆN TRẦN ĐỀ - SÓC TRĂNG SINH VIÊN THỰC HIỆN KHẤU BÍCH NHƯ MSSV: 1153040051 LỚP: ĐH NTTS K6 Cần Thơ, 2015 ii TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA SINH HỌC ỨNG DỤNG - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MÃ SỐ: D620301 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁ ĐỤC Sillago sihama (Forsskal, 1775) Ở HUYỆN TRẦN ĐỀ - SÓC TRĂNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN Th.S PHẠM THỊ MỸ XUÂN KHẤU BÍCH NHƯ MSSV: 1153040051 LỚP: ĐH NTTS K6 Cần Thơ, 2015 ii XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Khóa luận: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học cá đục Sillago sihama (Forsskal, 1775) huyện Trần Đề - Sóc Trăng Sinh viên thực hiện: Khấu Bích Như MSSV 1153040051 Lớp: Nuôi trồng thủy sản K6 Khóa luận thực theo yêu cầu cán hướng dẫn Cần Thơ, ngày tháng năm 2015 Cán hướng dẫn Sinh viên thực ThS PHẠM THỊ MỸ XUÂN KHẤU BÍCH NHƯ LỜI CAM KẾT Tôi xin cam kết khóa luận này đã được hoàn thành dựa các kết quả nghiên cứu của và các kết quả nghiên cứu này chưa được dùng cho bất cứ khóa luận cùng cấp nào khác Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2015 Sinh viên thực hiện KHẤU BÍCH NHƯ i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài nghiên cứu “Một số đặc điểm sinh học cá đục Sillago sihama (Forsskal, 1775) huyện Trần Đề - Sóc Trăng” này, em nhận giúp đỡ nhiều người Em xin chân thành cảm ơn: Ban Giám hiệu nhà trường Đại học Tây Đô Đặc biệt quý Thầy Cô thuộc khoa Sinh học ứng dụng tận tình giảng dạy truyền đạt cho chúng em kiến thức suốt trình học tập trường Cô Phạm Thị Mỹ Xuân, cán hưỡng dẫn khóa luận Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình lời khuyên quý báu Cô thời gian thực đề tài Em cảm ơn người bạn lớp Nuôi Trồng Thủy Sản khóa giúp đỡ em trình thực đề tài Em xin cảm ơn người thân bên em em gặp khó khăn, động viên khích lệ, giúp đỡ em sống suốt trình em học tập Em xin chân thành cảm ơn! Khấu Bích Như ii TÓM TẮT Cá đục Sillago sihama (Forsskal, 1775) thuộc họ Sillaginidae, fercifomes, loài cá có giá trị sống đáy vùng ven biển Mẫu cá đục dùng cho nghiên cứu thu định kỳ tháng / lần từ tháng 12 năm 2014 đến tháng năm 2015 huyện Trần Đề Sóc Trăng Sau bảo quản lạnh chuyển phân tích phòng thí nghiệm Khoa Sinh học ứng dụng - Trường Đại học Tây Đô Kết phân tích 551 mẫu cá đục có chiều dài từ 9,5cm – 25cm tương ứng với trọng lượng 5,71g – 149g cho thấy cá có thân hình dẹp bên, miệng nhỏ nhọn, to, có vi lưng: vi lưng thứ có – 11 tia vi mềm, vi lưng thứ hai có gai cứng 19 – 21 tia vi mềm Trên cung mang thứ cá đục có – 14 lược mang Miệng cá đục có dạng cận co duỗi được, nhỏ mịn, thực quản ngắn, dày hình túi, ruột ngắn gấp khúc có nhiều nếp gấp mặt (chỉ số tương quan RLG = 0,46 ± 0,09) Cấu tạo quan tiêu hóa phù hợp với cá ăn tạp thiên động vật Thành phần thức ăn chủ yếu cá đục gồm giáp xác, cá, giun Trong giáp xác chiếm tỷ lệ cao 27,45%, giun 23,31%, cá 21,26% Kết nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đực cá đục 1: 1,04, sức sinh sản tuyệt đối trung bình 19.659 ± 7887 trứng/cá sức sinh sản tương đối đạt trung bình 324 ± 113 trứng/g cá Dựa vào kết cho thấy nghiên cứu độ béo kết nghiên cứu hệ số thành thục sinh dục cá đục hai giới tính, ta dự đoán mùa vụ sinh sản cá đục vào tháng 4, 5, (đầu mùa mưa hàng năm) Từ khóa: Cá đục, dinh dưỡng, Sillago sihama, Sinh sản, Sóc Trăng, Trần Đề MỤC LỤC iii TRANG LỜI CAM KẾT .i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT .iii MỤC LỤC iii TRANG iv DANH SÁCH BẢNG viii DANH SÁCH HÌNH .ix Hình 4.13: Thể giai đoạn thành thục sinh dục cá đực cá đục Sillago sihama ix DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Giới thiệu 1.2Mục tiêu .2 1.3Nội dung nghiên cứu CHƯƠNG LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU .3 2.1 Phân loại đặc điểm hình thái cá đục Sillago sihama 2.1.1 Vị trí phân loại 2.1.2Hình thái cá đục Sillago sihama .4 2.2 Phân bố 2.3 Đặc điểm sinh học cá đục 2.3.1 Đặc điểm sinh trưởng 2.3.2 Đặc điểm dinh dưỡng .5 2.3.3 Đặc điểmsinh sản 2.4 Tổng quan Sóc Trăng 2.4.1 Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên tỉnh Sóc Trăng 2.5Nguồn lợi thủy sản tỉnh Sóc Trăng 10 2.6 Tổng quan đối tượng nghiên cứu .10 iv CHƯƠNG 12 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 12 3.2 Vật liệu nghiên cứu 12 3.2.1 Mẫu vật 12 3.2.2 Dụng cụ hóa chất .12 3.3 Phương pháp nghiên cứu 13 3.3.1 Phương pháp thu cố định mẫu 13 3.3.2 Phương pháp phân tích mẫu 13 3.4 Phương pháp xử lý số liệu 18 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .19 4.1 Đặc điểm hình thái cá đục Sillago sihama .19 4.1.1 Hình dạng thể cá đục Sillago sihama .19 4.1.2 Tương quan chiều dài khối lượng 20 4.2 Phân tích đặc điểm dinh dưỡng cá đục Sillago sihama 22 4.2.1 Hình thái giải phẫu ống tiêu hóa cá đục Sillago sihama 22 4.2.2 Tương quan RLG chiều dài thể cá 25 4.2.3 Chỉ số tương quan chiều dài ruột chiều dài thân .26 4.2.4 Phổ thức ăn cá đục Sillago sihama 27 4.3 Phân tích đặc điểm thành thục sinh dục cá đục Sillago sihama .29 4.3.1 Đặc điểm tuyến sinh dục cá đục Sillago sihama 29 4.3.2 Giai đoạn thành thục sinh dục cá đục Sillago sihama .31 4.3.3 Sự biến động tỷ lệ đực 33 4.3.4 Xác định độ béo cá đục Sillago sihama 34 4.3.5 Hệ số thành thục sinh dục 34 4.3.6 Sức sinh sản tương đối sức sinh sản tuyệt đối 36 Tương quan sức sinh sản tuyệt đối chiều dài 45 mẫu cá đục phân tích thể bảng 4.7 37 Bảng: 4.7 Tương quan chiều dài sức sinh sản tuyệt đối 37 KẾT LUẬN 39 v Cá 13 72,22222 4,333333 13 72,22222 4,333333 10 55,55556 3,333333 10 55,55556 3,333333 33,33333 16 88,88889 5,333333 10 55,55556 3,333333 16 88,88889 5,333333 16 88,88889 5,333333 13 72,22222 4,333333 13 72,22222 4,333333 20 111,1111 6,666667 10 55,55556 3,333333 16 88,88889 5,333333 16 88,88889 5,333333 10 55,55556 3,333333 16 88,88889 5,333333 20 111,1111 6,666667 23 127,7778 7,666667 30 166,6667 10 26 144,4444 8,666667 16 88,88889 5,333333 20 111,1111 6,666667 23 127,7778 7,666667 23 127,7778 7,666667 20 111,1111 6,666667 23 127,7778 7,666667 20 111,1111 6,666667 23 127,7778 7,666667 10 55,55556 3,333333 10 55,55556 3,333333 16 88,88889 5,333333 13 72,22222 4,333333 16 88,88889 5,333333 13 72,22222 4,333333 NN 4,377395 13 72,22222 4,333333 10 55,55556 3,333333 10 55,55556 3,333333 10 55,55556 3,333333 13 72,22222 4,333333 33,33333 10 55,55556 3,333333 13 72,22222 4,333333 10 55,55556 3,333333 23 127,7778 7,666667 10 55,55556 3,333333 16 88,88889 5,333333 20 111,1111 6,666667 10 55,55556 3,333333 10 55,55556 3,333333 13 72,22222 4,333333 23 127,7778 7,666667 10 55,55556 3,333333 16 88,88889 5,333333 13 72,22222 4,333333 23 127,7778 7,666667 23 127,7778 7,666667 16 88,88889 5,333333 20 111,1111 6,666667 16 88,88889 5,333333 10 55,55556 3,333333 13 72,22222 4,333333 13 72,22222 4,333333 13 72,22222 4,333333 10 55,55556 3,333333 20 111,1111 6,666667 10 55,55556 3,333333 13 72,22222 4,333333 10 55,55556 3,333333 13 72,22222 4,333333 16 88,88889 5,333333 OO 13 72,22222 4,333333 10 55,55556 3,333333 23 127,7778 7,666667 16 88,88889 5,333333 16 88,88889 5,333333 10 55,55556 3,333333 13 72,22222 4,333333 16 88,88889 5,333333 10 55,55556 3,333333 20 111,1111 6,666667 10 55,55556 3,333333 10 55,55556 3,333333 16 88,88889 5,333333 33,33333 16 88,88889 5,333333 13 72,22222 4,333333 13 72,22222 4,333333 13 72,22222 4,333333 10 55,55556 3,333333 23 127,7778 7,666667 10 55,55556 3,333333 16 88,88889 5,333333 10 55,55556 3,333333 23 127,7778 7,666667 33,33333 33,33333 13 72,22222 4,333333 33,33333 13 72,22222 4,333333 16 88,88889 5,333333 16 88,88889 5,333333 33,33333 10 55,55556 3,333333 13 72,22222 4,333333 33,33333 33,33333 PP 33,33333 33,33333 33,33333 13 72,22222 4,333333 33,33333 33,33333 10 55,55556 3,333333 33,33333 33,33333 10 55,55556 3,333333 33,33333 33,33333 33,33333 13 72,22222 4,333333 13 72,22222 4,333333 10 55,55556 3,333333 10 55,55556 3,333333 33,33333 13 72,22222 4,333333 33,33333 13 72,22222 4,333333 33,33333 33,33333 10 55,55556 3,333333 33,33333 13 72,22222 4,333333 33,33333 10 55,55556 3,333333 33,33333 33,33333 16,66667 33,33333 33,33333 10 55,55556 3,333333 16 88,88889 5,333333 33,33333 QQ TĐG 10 55,55556 3,333333 10 55,55556 3,333333 13 72,22222 4,333333 10 55,55556 3,333333 16,66667 13 72,22222 4,333333 16 88,88889 5,333333 13 72,22222 4,333333 33,33333 33,33333 10 55,55556 3,333333 10 55,55556 3,333333 13 72,22222 4,333333 10 55,55556 3,333333 33,33333 33,33333 33,33333 10 55,55556 3,333333 13 72,22222 4,333333 10 55,55556 3,333333 10 55,55556 3,333333 10 55,55556 3,333333 33,33333 13 72,22222 4,333333 13 72,22222 4,333333 13 72,22222 4,333333 10 55,55556 3,333333 33,33333 10 55,55556 3,333333 16,66667 33,33333 33,33333 10 55,55556 3,333333 33,33333 13 72,22222 4,333333 RR 4,083832 33,33333 10 55,55556 3,333333 13 72,22222 4,333333 10 55,55556 3,333333 33,33333 33,33333 10 55,55556 3,333333 33,33333 26 144,4444 8,666667 10 55,55556 3,333333 23 127,7778 7,666667 13 72,22222 4,333333 33,33333 10 55,55556 3,333333 16 88,88889 5,333333 20 111,1111 6,666667 33,33333 16 88,88889 5,333333 13 72,22222 4,333333 10 55,55556 3,333333 10 55,55556 3,333333 13 72,22222 4,333333 10 55,55556 3,333333 10 55,55556 3,333333 33,33333 13 72,22222 4,333333 13 72,22222 4,333333 33,33333 10 55,55556 3,333333 10 55,55556 3,333333 10 55,55556 3,333333 16 88,88889 5,333333 13 72,22222 4,333333 10 55,55556 3,333333 10 55,55556 3,333333 13 72,22222 4,333333 SS 13 72,22222 4,333333 13 72,22222 4,333333 13 72,22222 4,333333 33,33333 13 72,22222 4,333333 13 72,22222 4,333333 13 72,22222 4,333333 23 127,7778 7,666667 20 111,1111 6,666667 16 88,88889 5,333333 16 88,88889 5,333333 10 55,55556 3,333333 23 127,7778 7,666667 23 127,7778 7,666667 13 72,22222 4,333333 10 55,55556 3,333333 10 55,55556 3,333333 33,33333 20 111,1111 6,666667 13 72,22222 4,333333 16 88,88889 5,333333 13 72,22222 4,333333 13 72,22222 4,333333 20 111,1111 6,666667 10 55,55556 3,333333 16 88,88889 5,333333 10 55,55556 3,333333 16 88,88889 5,333333 13 72,22222 4,333333 16 88,88889 5,333333 16 88,88889 5,333333 13 72,22222 4,333333 13 72,22222 4,333333 13 72,22222 4,333333 13 72,22222 4,333333 13 72,22222 4,333333 TT 10 55,55556 3,333333 13 72,22222 4,333333 16 88,88889 5,333333 33,33333 10 55,55556 3,333333 16,66667 10 55,55556 3,333333 10 55,55556 3,333333 13 72,22222 4,333333 16 88,88889 5,333333 16 88,88889 5,333333 33,33333 10 55,55556 3,333333 33,33333 33,33333 10 55,55556 3,333333 16,66667 33,33333 10 55,55556 3,333333 16,66667 13 72,22222 4,333333 10 55,55556 3,333333 13 72,22222 4,333333 13 72,22222 4,333333 33,33333 10 55,55556 3,333333 33,33333 16,66667 33,33333 13 72,22222 4,333333 33,33333 33,33333 10 55,55556 3,333333 33,33333 33,33333 10 55,55556 3,333333 UU 33,33333 10 55,55556 3,333333 10 55,55556 3,333333 10 55,55556 3,333333 10 55,55556 3,333333 13 72,22222 4,333333 33,33333 33,33333 13 72,22222 4,333333 13 72,22222 4,333333 33,33333 33,33333 33,33333 33,33333 16,66667 10 55,55556 3,333333 13 72,22222 4,333333 33,33333 10 55,55556 3,333333 33,33333 33,33333 16,66667 16,66667 33,33333 33,33333 10 55,55556 3,333333 33,33333 10 55,55556 3,333333 33,33333 10 55,55556 3,333333 33,33333 33,33333 10 55,55556 3,333333 10 55,55556 3,333333 10 55,55556 3,333333 16,66667 VV MBHC 10 55,55556 3,333333 10 55,55556 3,333333 16,66667 33,33333 33,33333 33,33333 33,33333 33,33333 33,33333 33,33333 33,33333 10 55,55556 3,333333 33,33333 33,33333 33,33333 10 55,55556 3,333333 10 55,55556 3,333333 10 55,55556 3,333333 33,33333 10 55,55556 3,333333 33,33333 33,33333 16,66667 33,33333 10 55,55556 3,333333 33,33333 33,33333 33,33333 33,33333 33,33333 33,33333 33,33333 33,33333 10 55,55556 3,333333 33,33333 33,33333 WW 3,284916 33,33333 10 55,55556 3,333333 33,33333 10 55,55556 3,333333 33,33333 13 72,22222 4,333333 13 72,22222 4,333333 10 55,55556 3,333333 10 55,55556 3,333333 10 55,55556 3,333333 30 166,6667 10 10 55,55556 3,333333 20 111,1111 6,666667 33,33333 16 88,88889 5,333333 10 55,55556 3,333333 33,33333 10 55,55556 3,333333 10 55,55556 3,333333 13 72,22222 4,333333 13 72,22222 4,333333 10 55,55556 3,333333 33,33333 10 55,55556 3,333333 33,33333 33,33333 13 72,22222 4,333333 33,33333 16,66667 33,33333 16,66667 16,66667 33,33333 13 72,22222 4,333333 13 72,22222 4,333333 33,33333 XX 10 55,55556 3,333333 33,33333 16,66667 16,66667 33,33333 16,66667 16,66667 33,33333 33,33333 33,33333 10 55,55556 3,333333 33,33333 10 55,55556 3,333333 10 55,55556 3,333333 10 55,55556 3,333333 33,33333 10 55,55556 3,333333 10 55,55556 3,333333 33,33333 33,33333 33,33333 10 55,55556 3,333333 16,66667 13 72,22222 4,333333 33,33333 16,66667 10 55,55556 3,333333 33,33333 16,66667 10 55,55556 3,333333 33,33333 33,33333 33,33333 10 55,55556 3,333333 13 72,22222 4,333333 10 55,55556 3,333333 YY 13 72,22222 4,333333 33,33333 16,66667 13 72,22222 4,333333 16,66667 33,33333 10 55,55556 3,333333 33,33333 16,66667 16,66667 16,66667 33,33333 33,33333 16,66667 33,33333 33,33333 33,33333 33,33333 33,33333 16,66667 33,33333 33,33333 16,66667 16,66667 10 55,55556 3,333333 16,66667 33,33333 33,33333 10 55,55556 3,333333 33,33333 33,33333 33,33333 10 55,55556 3,333333 16,66667 33,33333 33,33333 ZZ TẢO 33,33333 16,66667 33,33333 33,33333 16,66667 16,66667 33,33333 16,66667 10 55,55556 3,333333 16,66667 16 88,88889 5,333333 33,33333 33,33333 33,33333 33,33333 10 55,55556 3,333333 16,66667 16,66667 33,33333 10 55,55556 3,333333 33,33333 33,33333 16,66667 33,33333 10 55,55556 3,333333 33,33333 33,33333 33,33333 16,66667 16,66667 33,33333 33,33333 33,33333 33,33333 16,66667 AAA 2,478992 MAX MIN 16,66667 33,33333 33,33333 33,33333 33,33333 33,33333 33,33333 33,33333 16,66667 30 166,6667 16,66667 BBB 1,916667 ... cao nghiên cứu loài cá nước ta chưa nhiều nghiên cứu chưa sâu Từ nhận định đó, việc nghiên cứu số đặc điểm sinh học loài cá này, đặc biệt nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, dinh dưỡng đặc điểm sinh. .. hiện KHẤU BÍCH NHƯ i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài nghiên cứu Một số đặc điểm sinh học cá đục Sillago sihama (Forsskal, 1775) huyện Trần Đề - Sóc Trăng” này, em nhận giúp đỡ nhiều người Em xin... ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA SINH HỌC ỨNG DỤNG -  - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MÃ SỐ: D620301 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁ ĐỤC Sillago sihama (Forsskal,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá đục sillago sihama (forsskal, 1775) ở huyện trần đề sóc trăn , Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá đục sillago sihama (forsskal, 1775) ở huyện trần đề sóc trăn , Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá đục sillago sihama (forsskal, 1775) ở huyện trần đề sóc trăn

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn