Bài 6: Lũy thừa của số hữu tỉ ( Tiếp theo)

2 1,860 1
Ernst Chladni

Ernst Chladni

Tải lên: 11,480 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/2 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:27

Kế hoạch dạy học bài học: Môn đại số 7 - Năm học 2008-2009 Tiết thứ 8 : Ngàysoạn : 12/9/08 Ngày dạy : /9/08 I.MụC TIÊU: -Nắm đợc luỹ thừa của một tích , một thơng - Vận dụng kiến thức này vào giải bài tập II.CHUẩN Bị CủA THầY Và TRò: -Thầy: nội dung b i d y -Trò : Đọc trớc nội dung bài học. III. tiến trình dạy học . 1.ổ n định : 2.Kiểm tra bài cũ : Viết công thức tích , thơng hai luỹ thừa cùng cơ số Tính (-2) 4 . (-2) 3 ; 2 2 . 5 2 3.Giảng bài mới: Hãy so sánh (2.5) 2 và 2 2 .5 2 ? 4 3 2 1 và 4 3 2 1 Làm bài ?1 Rút ra kết luận từ hai ví dụ trên ? Hãy viết dạng tổng quát với hai số hữu tỉ x và y? Phát biểu quy tắc ? Làm bài ?2 Nhận xét gì về bài a? Hãy đa số 8 dới dạng luỹ thừa bậc 3 của cơ số nào ? Hãy tính và so sánh Rút ra kết luận từ các bài tập trên ? -Viết dạng tổng quát của luỹ thừa một thơng ? Điều kiện gì đối với y ? (2.5) 2 =10 2 =100 2 2 .5 2 =4.25 =100 (2.5) 2 =2 2 .5 2 512 27 8 3 4 3 2 1 = = 512 27 64 27 8 1 4 3 2 1 == (x.y) n =x n .y n +Hai luỹ thừa cùng số mũ 13 3 1 3 3 1 = = +(1,5) 3 .8=(1,5) 3 .2 3 =(1,5.2) 3 =3 3 =27 + 27 8 3 2 = 27 8 3 )2( = 3125 32 100000 2 10 == 31255 2 10 5 == 2 2 24 72 = 1.Luỹ thừa của một tích: (x.y) n =x n .y n 2. Luỹ thừa của một th - ơng n n n y x y x = (y 0) GV: Hong Vn Thỡn- THCS nh Liờn- Yờn nh- Thanh hoỏ Hot ng ca thy Hot ng ca trũ Ghi bng Luỹ thừa của một số hữu tỉ (t.t) 3 3 5 5 5 3 3 3 5 5 5 Kế hoạch dạy học bài học: Môn đại số 7 - Năm học 2008-2009 Tính 2 2 24 72 ; 3 3 )5,2( )5,7( 27 15 3 -Nên tính theo cách nào Có tính theo từng luỹ thừa rồi chia không? Từ đó rút ra kết luận -Làm ?5 -Nêu yêu cầu của đề bài? -Nhận xét về đề bài ? -Nêu các bớc để giải -Ngoài ra còn cách nào để giải khác không? -Nhận xét xem bạn Dũng sai ở đâu?Dựa vào kiến thức nào kết luận nh vậy? -Dựa vào t/c trên hãy tìm m và n? -Viết 32 1 dới dạng luỹ thừa với cơ số 2 1 ? -Tơng tự hã biểu diễn 125 343 dới dạng luỹ thừa của 5 7 2 24 72 =3 2 =9 3 3 )5,2( )5,7( = 3 3 )3( 5,2 5,7 = . =-27 27 15 3 = 3 3 3 3 5 3 15 3 15 = = =125 (0,125) 3 .8 3 =(0,125.8) 3 =1 3 =1 Cách 1: (-39) 4 :13 4 =(-13.3) 4 :(13) 4 = 3 13 )13( 4 4 4 =3 4 =81 Cách2: 81)3( 13 39 4 4 == 532 )5()5(:)5( = _Đúng d_ Đúng 8 4 2 7 1 7 1 = 5 2 1 32 1 = 5 2 1 2 1 5 = = m m n = = 5 7 5 7 125 343 3 3 = n 3. Luyện tập: Bài 34/22 sgk: a)sai , d) đúng b,c,e,f : đúng Bài 35/22 sgk 4. Củng cố : Viết công thức luỹ thừa của một tích , một thơng 5. Dặn dò : - Xem lại các bài tập đã giải - Giải tiếp các bài tập 36,37/22 sgk 6. H ớng dẫn về nhà : Bài 37/22 sgk - Đa về dạng hai luỹ thừa cùng cơ số rồi thực hiện - Chú ý công thức ở bài tập 35/22 sgk GV: Hong Vn Thỡn- THCS nh Liờn- Yờn nh- Thanh hoỏ . Luỹ thừa của một số hữu tỉ (t.t) 3 3 5 5 5 3 3 3 5 5 5 Kế hoạch dạy học bài học: Môn đại số 7 - Năm học 2008-2009 Tính 2 2 24 72 ; 3 3 )5, 2( )5, 7( 27. tổng quát với hai số hữu tỉ x và y? Phát biểu quy tắc ? Làm bài ?2 Nhận xét gì về bài a? Hãy đa số 8 dới dạng luỹ thừa bậc 3 của cơ số nào ? Hãy tính và
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 6: Lũy thừa của số hữu tỉ ( Tiếp theo), Bài 6: Lũy thừa của số hữu tỉ ( Tiếp theo), Bài 6: Lũy thừa của số hữu tỉ ( Tiếp theo)

Bình luận về tài liệu bai-6-luy-thua-cua-so-huu-ti-tiep-theo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP