Bài 6: Lũy thừa của số hữu tỉ ( Tiếp theo)

Ernst Chladni
Ernst Chladni(11481 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 1792
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:27

Mô tả: Kế hoạch dạy học bài học: Môn đại số 7 - Năm học 2008-2009 Tiết thứ 8 : Ngàysoạn : 12/9/08 Ngày dạy : /9/08 I.MụC TIÊU: -Nắm đợc luỹ thừa của một tích , một thơng - Vận dụng kiến thức này vào giải bài tập II.CHUẩN Bị CủA THầY Và TRò: -Thầy: nội dung b i d y -Trò : Đọc trớc nội dung bài học. III. tiến trình dạy học . 1.ổ n định : 2.Kiểm tra bài cũ : Viết công thức tích , thơng hai luỹ thừa cùng cơ số Tính (-2) 4 . (-2) 3 ; 2 2 . 5 2 3.Giảng bài mới: Hãy so sánh (2.5) 2 và 2 2 .5 2 ? 4 3 2 1 và 4 3 2 1 Làm bài ?1 Rút ra kết luận từ hai ví dụ trên ? Hãy viết dạng tổng quát với hai số hữu tỉ x và y? Phát biểu quy tắc ? Làm bài ?2 Nhận xét gì về bài a? Hãy đa số 8 dới dạng luỹ thừa bậc 3 của cơ số nào ? Hãy tính và so sánh Rút ra kết luận từ các bài tập trên ? -Viết dạng tổng quát của luỹ thừa một thơng ? Điều kiện gì đối với y ? (2.5) 2 =10 2 =100 2 2 .5 2 =4.25 =100 (2.5) 2 =2 2 .5 2 512 27 8 3 4 3 2 1 = = 512 27 64 27 8 1 4 3 2 1 == (x.y) n =x n .y n +Hai luỹ thừa cùng số mũ 13 3 1 3 3 1 = = +(1,5) 3 .8=(1,5) 3 .2 3 =(1,5.2) 3 =3 3 =27 + 27 8 3 2 = 27 8 3 )2( = 3125 32 100000 2 10 == 31255 2 10 5 == 2 2 24 72 = 1.Luỹ thừa của một tích: (x.y) n =x n .y n 2. Luỹ thừa của một th - ơng n n n y x y x = (y 0) GV: Hong Vn Thỡn- THCS nh Liờn- Yờn nh- Thanh hoỏ Hot ng ca thy Hot ng ca trũ Ghi bng Luỹ thừa của một số hữu tỉ (t.t) 3 3 5 5 5 3 3 3 5 5 5 Kế hoạch dạy học bài học: Môn đại số 7 - Năm học 2008-2009 Tính 2 2 24 72 ; 3 3 )5,2( )5,7( 27 15 3 -Nên tính theo cách nào Có tính theo từng luỹ thừa rồi chia không? Từ đó rút ra kết luận -Làm ?5 -Nêu yêu cầu của đề bài? -Nhận xét về đề bài ? -Nêu các bớc để giải -Ngoài ra còn cách nào để giải khác không? -Nhận xét xem bạn Dũng sai ở đâu?Dựa vào kiến thức nào kết luận nh vậy? -Dựa vào t/c trên hãy tìm m và n? -Viết 32 1 dới dạng luỹ thừa với cơ số 2 1 ? -Tơng tự hã biểu diễn 125 343 dới dạng luỹ thừa của 5 7 2 24 72 =3 2 =9 3 3 )5,2( )5,7( = 3 3 )3( 5,2 5,7 = . =-27 27 15 3 = 3 3 3 3 5 3 15 3 15 = = =125 (0,125) 3 .8 3 =(0,125.8) 3 =1 3 =1 Cách 1: (-39) 4 :13 4 =(-13.3) 4 :(13) 4 = 3 13 )13( 4 4 4 =3 4 =81 Cách2: 81)3( 13 39 4 4 == 532 )5()5(:)5( = _Đúng d_ Đúng 8 4 2 7 1 7 1 = 5 2 1 32 1 = 5 2 1 2 1 5 = = m m n = = 5 7 5 7 125 343 3 3 = n 3. Luyện tập: Bài 34/22 sgk: a)sai , d) đúng b,c,e,f : đúng Bài 35/22 sgk 4. Củng cố : Viết công thức luỹ thừa của một tích , một thơng 5. Dặn dò : - Xem lại các bài tập đã giải - Giải tiếp các bài tập 36,37/22 sgk 6. H ớng dẫn về nhà : Bài 37/22 sgk - Đa về dạng hai luỹ thừa cùng cơ số rồi thực hiện - Chú ý công thức ở bài tập 35/22 sgk GV: Hong Vn Thỡn- THCS nh Liờn- Yờn nh- Thanh hoỏ . Luỹ thừa của một số hữu tỉ (t.t) 3 3 5 5 5 3 3 3 5 5 5 Kế hoạch dạy học bài học: Môn đại số 7 - Năm học 2008-2009 Tính 2 2 24 72 ; 3 3 )5, 2( )5, 7( 27. tổng quát với hai số hữu tỉ x và y? Phát biểu quy tắc ? Làm bài ?2 Nhận xét gì về bài a? Hãy đa số 8 dới dạng luỹ thừa bậc 3 của cơ số nào ? Hãy tính và

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 6: Lũy thừa của số hữu tỉ ( Tiếp theo), Bài 6: Lũy thừa của số hữu tỉ ( Tiếp theo), Bài 6: Lũy thừa của số hữu tỉ ( Tiếp theo)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-6-luy-thua-cua-so-huu-ti-tiep-theo

Đăng ký

Generate time = 0.208290100098 s. Memory usage = 18.45 MB