tổng hợp các bài toán luyện thi violympic lớp 5

113 272 1
  • Loading ...
Loading...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 17:31

tổng hợp các bài toán luyện thi violympic các vòng CÁC DẠNG BÀI THI VIOLYMPIC LỚP BÀI SỐ 1: Tìm phân số biết mẫu số tử số 45 đơn vị biết phân số có giá trị 2/5 Trả lời: Phân số là: 30/75 *********** BÀI SỐ 2: Tìm hai số tự nhiên biết tổng chúng 2011 biết chúng có tất số chẵn Giải: Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng 2011 là: ( 2011 + ) : = 1006 ( 2011 - ) : = 1005 Vì khoảng có số chẵn nên ta có: Số nhỏ : 1005 – = 996 Số lớn : 1006 + = 1015 *********** BÀI SỐ 3: Tìm số biết tổng chúng 571 biết chúng có tất 18 số chẵn Giải: Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng 571của là: Số lớn là: ( 571 + ) : = 286 Số bé : ( 571 – ) : = 285 Vì có 18 số chẵn nên ta có: Số lớn là: 286 + 18 = 304 Số bé : 285 – 18 = 267 Đáp số: 267 304 -*********** BÀI SỐ 4: Trong phép chia hai số tự nhiên biết thương số dư 24 biết hiệu số bị chia số chia 218 Tìm số bị chia số chia Bài giải: Gọi số chia x theo toán ta có: ( 3x + 24) – x = 218 ==> x = 97 Vậy số bị chia là: ( 97 x ) + 24 = 315 Đáp số: số bị chia 315; số chia 97 *********** BÀI SỐ 5: Số tự nhiên bé có chữ số khác mà tổng chữ số 20 số nào? Bài giải: Số tự nhiên là: 389 ************ BÀI SỐ 6: Tìm hai số tự nhiên biết tổng chúng 571 biết chúng có tất 18 số chẵn Trả lời: Số bé là: ( 571 – ) : – 18 = 267 Số lớn là: ( 571 +1 ) : + 18 = 304 *********** BÀI SỐ 7: Tìm hai số tự nhiên biết tổng chúng 999 biết chúng có tất 25 số lẻ Trả lời: Số bé là: ( 999 – 1) : – 25 = 474 Số lớn là: ( 999 + 1) : + 25 = 525 ********** BÀI SỐ 8: Tìm phân số biết tổng tử số mẫu số phân số 215 biết phân số có giá trị 38/57 ( tức 2/3) Trả lời: Phân số là: 86/129 ************* BÀI SỐ 9: Biết trung bình cộng hai số 185 biết số lớn số bé 24 đơn vị Tìm hai số Trả lời: Số bé là: [( 185 x ) – 24] : = 173 Số lớn là: [(185 x ) + 24 ] : = 197 ************* BÀI SỐ 10: Cho hình chữ nhật có chu vi 120 cm Biết chiều dài chiều rộng 8cm Tính số đo cạnh hình chữ nhật Trả lời: So đo chiều rộng là: 26 cm Số đo chiều dài là: 34 cm ************ BÀI SỐ 11: Tìm phân số biết mẫu số tử số 52 đơn vị tổng tử số mẫu số phân số 86 Trả lời: Phân số là: 17/69 ********** BÀI SỐ 12: Một ô tô 135km Hỏi ô tô dược km? Trả lời: Trong ô tô được: 225km *********** BÀI SỐ 13: Hiệu hai số 85.Tỉ số hai số 3/2 Tìm hai số Trả lời: Số bé là: 170 Số lớn là: 255 BÀI SỐ 14: Một công nhân làm 26 ngày trả 3900000 đồng Hỏi người làm 10 ngày trả tiền? ( số tiền trả ngày nhau.) Trả lời: Số tiền 10 ngày công nhân làm được: 1500000 đồng ********* BÀI SỐ 15: Một hình chữ nhật có chu vi 190cm,biết chiều rộng 2/3 chiều dài Tính số đo chiều dài, chiều rộng Trả lời: Số đo chiều dài là: 57cm Số đo chiều rộng : 38cm ************* BÀI SỐ 16: Tổng hai số 344 Số thứ 5/3 số thứ hai (tức hai phần ba) Tìm hai số Trả lời: Số thứ là: 215 Số thứ hai là: 129 BÀI SỐ 17: Bác an mua 5m vải hết 450000 đồng Hỏi bác An mua 15m vải hết tiền? Trả lời: Bác an mua 15m vải hết 1350000 đồng BÀI SỐ 18: Một hình chữ nhật có chu vi 168cm, biết chiều rộng 3/4 chiều dài Tính số đo chiều dài chiều rộng Trả lời: Số đo chiều dài là: 48cm Số đo chiều rông là: 36cm ************* BÀI SỐ 19: Hiệu hai số 154 Tỉ số hai số 5/3 ( tức hai phần ba) Tìm hai số Trả lời: Số bé là: 231 Số lớn là: 385 BÀI SỐ 20: Hiện tổng số tuổi hai ông cháu 78 tuổi Biết tuổi cháu có tháng tuổi ông có nhiêu năm Tính tuổi hai ông cháu Trả lời: Tuổi ông là: 72 tuổi Tuổi cháu là: tuổi BÀI SỐ 21: Một đơn vị đội chuẩn bị số lương thực đủ cho 100 người ăn 30 ngày Hỏi số lương thực đủ cho 60 người ăn ngày? ( Tiêu chuẩn ăn người không thay đổi ) Trả lời:Số lương thực đủ cho 60 người ăn 50 ngày * BÀI SỐ 22: Hiện tổng số tuổi hai mẹ 42 tuổi Biết sau năm tuổi mẹ gấp lần tuổi Tính tuổi hai mẹ Trả lời: Tuổi mẹ là: 36 tuổi Tuổi là: tuổi BÀI SỐ 23: Hiện tổng số tuổi hai bố 68 tuổi Biết năm trước tuổi bố gấp lần tuổi Tính tuổi hai bố Trả lời: Tuổi bố 49 tuổi Tuổi 19 tuổi * BÀI SỐ 24: Trong phép chia hai số tự nhiên biết thương số dư 19 biết tổng số bị chia số chia 340 Tìm số chia số bị chia phép chia Trả lời: Số chia phép chia là: 107 Số bị chia phép chia là: 233 *** BÀI SỐ 25: Tìm hai số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé thương dư 19 biết hiệu hai số 133 Trả lời: Câu 1: Số bé là: 38 Câu 2: số lớn là: 171 **** BÀI SỐ 26: Tìm hai số biết tổng chúng 186 biết số lớn chia cho số bé dư 12 Trả lời: Số bé là: 58 Số lớn là: 128 ** BÀI SỐ 27: Hiện tổng số tuổi hai bà cháu 65 tuổi Biết tuổi cháu có tháng tuổi bà có nhiêu năm Tính tuổi hai bà cháu Trả lời: Tuổi bà là: 60 tuổi Tuổi cháu là: tuổi ** BÀI SỐ 28: Tìm số 3a7b biết số chia hết cho 2; 5và Trả lời: Số là: 3870 ** BÀI SỐ 29: Tìm hai số biết tổng chúng 195 biết đem số thứ nhân với 2; số thứ nhân với hai tích có kết Trả lời: Số thứ là: 117 Số thứ hai là: 78 *** BÀI SỐ 30: Hiệu hai số 402 Số thứ 7/4 số thứ hai Tìm hai số Trả lời: Số thứ là: 938 Số thứ hai là: 536 ** BÀI SỐ 31: So sánh phân số: 75/100 1/3 1919/2121 = 191919/212121 5/8 + 1/8 = 3/4 1/42 = 1/6 – 1/7 18/51 > 3/10 7/8 - 1/8 > 5/6 – 1/3 BÀI SỐ 32: Tìm hai số tự nhiên biết chúng có tất 95 số tự nhiên khác biết số bé 1/3 số lớn Bài giải: Vì hai số tự nhiên có 95 số tự nhiên khác nên hiệu số tự nhiên lớn số tự nhiên bé là:( 95 + 1) Vậy số bé là: ( 95 + 1) : ( – 1) = 48 Số lớn là: 48 x = 144 Số bé : 48 Số lớn : 144 BÀI SỐ 33: Tìm số biết hiệu chúng 68 biết đem số thứ chia cho 1/4, số thứ hai chia cho 1/5 hai kết Trả lời: Số thứ là: 340 Số thứ hai là: 272 *** BÀI SỐ 34: Tìm số biết hiệu chúng 95 biết đem số thứ chia cho 4, số thứ hai chia cho hai kết Trả lời: Số thứ là: 475 Số thứ hai là: 380 **** BÀI SỐ 35: Tìm hai số biết tổng chúng 1029 biết đem số thứ nhân với 1/2 số thứ hai nhân với 1/5 hai tích có kết Trả lời: Số thứ là: 735 Số thứ hai là: 294 ** BÀI SỐ 36: Tìm phân số biết thêm 12 đơn vị vào tử phân số có giá trị biết phân số có giá trị 9/11 Trả lời: Phân số là: 54/66 *** BÀI SỐ 37: Tìm số biết hiệu chúng 126 biết đem số thứ nhân với 3; số thứ hai nhân với hai tích có kết Trả lời: Số thứ là: 252 Số thứ hai là: 378 **** BÀI SỐ 38: Tìm số biết tổng chúng 2005 biết số bé 2/3 số lớn Trả lời: Số bé là: 802 Số lớn là: 1203 **** BÀI SỐ 39: Lớp 5A có 40 học sinh, biết số học sinh nữ 2/3 số học sinh nam Hỏi lớp 5A có học sinh nam, học sinh nữ? Trả lời: Số học sinh nữ lớp 5A là: 16 bạn Số học sinh nam lớp 5A : 24 bạn BÀI SỐ 40: Bạn kích vào dấu Đúng; Sai để khẳng định kết luận sau hay sai số: 120 ; 123 ; 1890 ; 2001 ; 2005 ; 2008 ; 2010 tất số chia hết cho 120 ; 1890 2010 Đúng Trong số: 120 ; 123 ; 1890 ; 2001 ; 2005 ; 2008 ; 2010 ; tất số chia hết cho là: 120 ; 1890 ; 2005 2010 Đúng Trong số: 120 ; 123 ; 1890 ; 2001 ; 2005 ; 2008 ; 2010 tất số chia hết cho 1890 ; 2001 ; 2010 Sai Trong số: 120 ; 123 ; 1890 ; 2001 ; 2005 ; 2008 ; 2010 tất số chia hết cho là: 120 ; 1890 ; 2008 2010 Đúng Số 45,512 đọc “ Bốn mươi lăm phẩy lăm trăm mười hai” Sai Số 29,84 đọc “Hai chín phẩy tám tư” Sai Để số 8a3b chia hết cho ; chia cho dư b a phải Sai (Vì có hai kết 8930 8030) ( Tiếp theo 40 ) Tích hai số tự nhiên số lẻ hiệu hai số tự nhiên số lẻ Sai Số bé khác chia hết cho ; ; ; số 60 Đúng 10 Tích hai số tự nhiên số lẻ tổng hai số tự nhiên số lẻ Sai 11 Để số 2a4b chia hết cho ; b a Đúng 12 Để số 2a7b chia hết cho ; ; b a phải Sai (vì có kết 2970 2070 ) 13 Tổng hai số tự nhiên số chẵn tích hai số tự nhiên số chẵn Sai 14 Tổng hai số tự nhiên số lẻ tích hai số tự nhiên số chẵn Đúng *** BÀI SỐ 41: Hiện Nay tổng số tuổi hai bố 60 tuổi Biết sau 15 năm tuổi bố gấp lần tuổi Tính tuổi hai bố Bài giải: Tổng số tuổi hai bố sau 15 năm là: 60 + (15 x ) = 90 (tuổi ) Tuổi sau 15 năm là: 90 : ( + ) = 30 (tuổi ) Tuổi là: 30 – 15 = 15 ( tuổi) Tuổi bố là: 60 – 15 = 45 tuổi Đáp số: Tuổi bố 45 tuổi Tuổi 15 tuổi ******* BÀI SỐ 42: Có 45 công nhân làm công việc Họ hoàn thành công việc 10 ngày Sau làm ngày, người ta chuyển bớt 15 công nhân để làm công việc khác Hỏi công nhân lại phải làm tiếp ngày hoàn thành công việc đó? Bài giải: Số ngày công công nhân phải hoàn thành công việc 45 x 10 = 450 ( ngày công ) Số ngày công 45 công nhân làm việc ngày 45 x = 180 ( ngày công ) Số công nhân lại sau chuyển bớt 45 – 15 = 30 ( công nhân ) Số ngày công lại là: 450 – 180 = 270 ( ngày công.) Số ngày mà công nhân lại phải làm hoàn thành công trình 270 : 30 = ( ngày ) Trả lời: Các công nhân lại phải tiếp tục làm việc ngày BÀI SỐ 43: Trong phép chia hai số tự nhiên biết thương số dư 41 biết tổng số bị chia, số chia số dư 426 Tìm số chia số bị chia phép chia Bài giải: Số chia 86 Số bị chia 299 ***** BÀI SỐ 44: Số nhỏ có chữ số mà chia hết cho 2; 3; 4; 5; số 120 ***** BÀI SỐ 45: Số nhỏ có chữ số mà chia cho 2; 3; 4; có số dư số: 121 ***** BÀI SỐ 46: Hiện tổng số tuổi hai mẹ 52 tuổi Biết sau năm tuổi mẹ gấp lần tuổi Tính tuổi hai mẹ Bài Giải: Tổng số tuổi mẹ sau năm 52 + ( x )= 56 ( tuổi ) Giá trị phần tuổi sau năm 56 : (3 +1) = 14 ( tuổi ) Tuổi 14 - = 12 (tuổi) Tuổi mẹ 14 x - = 40 ( tuổi ) ĐS: Tuổi Mẹ :40 tuổi Tuổi : 12 tuổi ****** BÀI SỐ 47: Tìm hai số biết tổng chúng 340 biết số lớn chia cho số bé thương số dư Trả Lời: Số bé: 85 Số lớn: 255 ******* BÀI SỐ 48: Tìm hai số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé thương dư 19 hiệu hai số 133 Bài giải: Theo đề toán ta có: Số bị chia phần + 19 Số chia phần Vậy hiệu số bị chia số chia là: ( phần – phần ) + 19 = phần + 19 Vậy giá trị phần số chia là: ( 133 – 19 ) : = 38 Số bị chia là: ( 38 x ) + 19 = 171 Đáp Số: Số bé 38 ; số lớn 171 ** BÀI SỐ 49: Trong phép chia hai số tự nhiên biết thương số dư 25 biết tổng số bị chia, số chia số dư 515 Tìm số chia số bị chia phép chia Bài giải: Số chia phép chia là: 93 Số bị chia phép chia là: 397 *** BÀI SỐ 50: Một bếp dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn 20 ngày.Thực tế có 150 người ăn Hỏi số gạo dự trữ đủ ăn ngày? ( Tiêu chuẩn ăn người không thay đổi.) Trả lời: Số gạo dự trữ đủ ăn 40 Ngày ** BÀI SỐ 51: Một ô tô 100km tiêu thụ hêt 12,5 lít xăng Hỏi ô tô tiêu thụ hết 31,25 lít xăng km ? Trả lời: Tiêu thụ hết 31,25 lít xăng ô tô 250km *** BÀI SỐ 52: Có 15 công nhân làm công việc Họ hoàn thành công việc 20 ngày Sau làm việc ngày, người ta cử đến thêm công nhân để làm công việc Hỏi họ làm ngày hoàn thành công việc đó? ( sức lao đông người nhau.) Bài giải: Số ngày công để hoàn thành công việc 20 x 15 = 300 ( ngàycông) Số ngày công 15 công nhân làm việc ngày 15 x = 120 ( ngày công) Số công nhân sau cử đến 15+5 = 20 ( công nhân) Số ngày công lại 300 – 120 = 180 ( ngày công ) Số ngày công họ phải làm tiếp 180: 20 = ( ngày công) Họ làm ngày ************* BÀI SỐ 53: Một xe ô tô 100km hết 15 lít xăng.Hỏi ô tô 240km hết lít xăng Trả lời: Ô tô 240km hết 36 lít xăng * BÀI SỐ 54: Tìm số biết hiệu chúng 68 biết đem số thứ chia cho 1/4, số thứ hai chia cho1/5 hai kết Trả lời: Số thứ 544 Số thứ hai 272 ***** BÀI SỐ 55: Tìm hai số biết tổng chúng 1989 biết số bé số lớn Trả lời: Số bé 884 Số lớn 1105 ***** BÀI SỐ 56: Tìm số biết tổng chúng 594 biết đem số thứ nhân với 4; số thứ nhân với hai tích Trả lời: Số thứ là: 330 Số thứ hai là: 264 Câu 2.4: 216 Câu 2.5: 12; 18 Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm Câu 3.1: 4,04 Câu 3.2: 0,04186 Câu 3.3: 1825,75 Câu 3.4: 4,000012 Câu 3.5: 400 Lượng nước muối có trng 400g nước là: 400 x : 100 = 16 (g) Dung dịch chứa 2% muối là: Cứ có 100g nước có 2g muối 16g muối cần số lượng nước là: 100 : x 16 = 800 (g) Lượng nước phải thêm là: 800 – 400 = 400 (g) Câu 3.6: 36 Câu 3.7: 9616,25 Câu 3.8: 10 Câu 3.9: 30 Câu 3.10: 576 Đề thi Violympic Toán lớp vòng 16 năm 2015 - 2016 Bài 1: Hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm (Chú ý: Phải viết số dạng số thập phân gọn dùng dấu (,) bàn phím để đánh dấu phẩy số thập phân) Câu 1.1: Một bể chứa nước hình lập phương có cạnh 1,4m Bể chứa 392l nước Tính chiều cao phần bể trống (biết 1dm3 = 1lít) Câu 1.2: Kết phép tính: 12 15 phút + 45 phút = .giờ Câu 1.3: Giá tiền 1kg gạo tẻ 7200 đồng 80% giá tiền 1kg gạo nếp Vậy giá tiền 1kg gạo nếp đồng Câu 1.4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 176,4m2 chiều rộng 10,5m Chu vi mảnh vườn cm Câu 1.5: Trung bình cộng ba số 4,5 Trung bình cộng số thứ số thứ hai 4,15 Trung bình cộng số thứ hai số thứ ba 4,9 Tìm số thứ Câu 1.6: Một bánh xe có đường kính 650mm Bánh xe lăn đoạn đường dài 2,041km Vậy bánh xe lăn vòng Câu 1.7: Một người từ A lúc 12 phút đến B lúc 10 Dọc đường người nghỉ 18 phút Hỏi người từ A dến B (không kể thời gian nghỉ) bao lâu? Câu 1.8: Một đội công nhân có người dự định sửa đường xong 16 ngày Nhưng bổ sung thêm người nên đội hoàn thành công việc sớm dự định ngày Tính số người bổ sung thêm, biết sức làm người Câu 1.9: Cho tam giác ABC có diện tích 160cm M điểm cạnh AB Trên AC lấy điểm N cho AN = AC Vậy diện tích tam giác AMN cm2 Câu 1.10: Một hình thoi có diện tích 1,375m2 chu vi hình thoi 5,5m Vậy chiều cao hình thoi cm Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ Câu 2.1: Tính diện tích hình chữ nhật biết chiều dài chiều rộng 20cm chu vi hình chữ nhật 120cm Câu 2.2: Lớp 5A có số học sinh nam nhiều số học sinh nữ em Tìm số học sinh nam biết số học sinh nữ 5/12 tổng số học sinh lớp Câu 2.3: Một hình tròn có chu v 376,8cm Vậy diện tích hình tròn ……………cm Câu 2.4: Trung bình cộng hai phân số 25/38 Phân số thứ 11/19 Vậy phân số thứ hai ………… Câu 2.5: Một hình thang có diện tích 218,7cm Cạnh đáy bé 4/5 cạnh đáy lớn hiệu hai cạnh đáy 3,6cm Vậy chiều cao hình thang …………… cm Câu 2.6: Một viên gạch hình hộp chữ nhật dài 25cm, rộng 12cm, cao 6cm Hỏi viên gạch nặng ki-lô-gam, biết 2cm3 gạch nặng gam? Câu 2.7: Kết phép tính: phút + 48 phút = …………….giờ Câu 2.8: Một máy cày ngày thứ cày 1/5 cánh đồng Ngày thứ hai cày 4/9 cánh đồng Hỏi máy cày phải cày phần cánh đồng xong? Câu 2.9: Kết phép tính: 13 ngày 15 - ngày 21 = ………….giờ Câu 2.10: Một người bán trứng, ngày đầu bán 1/3 số trứng Ngày thứ hai bán 10/17 số trứng lại Ngày thứ ba bán 28 vừa hết Vậy người bán tất …………… trứng Bài 3: Vượt chướng ngại vật Câu 3.1: Ô tô thứ chở 3500kg gạo, chở ô tô thứ hai tạ gạo Ô tô thứ ba chở số gạo trung bình cộng hai ô tô đầu Vậy trung bình ô tô chở ………….tạ gạo Câu 3.2: Một hồ nước dài 2m, rộng 1,6m sâu 0,8m Hồ chứa ¾ nước Hỏi phải đổ thêm vào hồ lít nước để đầy hồ? Câu 3.3: Tính tổng tất số có hai chữ số mà số chia hết cho Câu 3.4: Kết phép tính: 15 ngày - ngày 11 = …………giờ Câu 3.5: Trong đợt “Ủng hộ người nghèo” trường, lúc đầu lớp 5A 5B góp 356 Sau lớp 5A góp thêm 54 nữa, tính lớp 5A góp nhiều lớp 5B 24 Hỏi lớp 5A góp vở? Đáp án Bài 1: Hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm Câu 1.1: 12 Câu 1.2: 22 Câu 1.3: 9000 Câu 1.4: 5460 Câu 1.5: 3,7 Câu 1.6: 1000 Câu 1.7: 3,5 Câu 1.8: Câu 1.9: 20 Câu 1.10: 100 Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ Câu 2.1: 800 Câu 2.2: 28 Câu 2.3: 11304 Câu 2.4: 14/19 Câu 2.5: 13,5 Câu 2.6: 1,8 Câu 2.7: 8,9 Câu 2.8: 16/45 Câu 2.9: 186 Câu 2.10: 108 Bài 3: Vượt chướng ngại vật Câu 3.1: 37,5 Câu 3.2: 640 Câu 3.3: 945 Câu 3.4: 307 Câu 3.5: 217 Đề thi Violympic Toán lớp vòng 17 năm 2015 - 2016 Bài 1: Cóc vàng tài ba Câu 1.1: Số gồm 20 đơn vị 20 phần triệu viết là: a 20,000020 20,0020 b 20,0000020 c 20,200000 d Câu 1.2: Tổng số tự nhiên lớn có chữ số khác số tự nhiên nhỏ có chữ số khác là: a 108765 d 109999 b 66789 c 108999 Câu 1.3: Một hình vuông có chu vi 4/3 m Diện tích hình vuông là: a 1/3 m2 b 1/9m2 c 2/3m2 d 2/9m2 Câu 1.4: Khi giảm chiều dài hình chữ nhật 20cm chu vi hình chữ nhật giảm đi: a 40cm b 60cm c 20cm d 80cm Câu 1.5: Quãng đường từ tỉnh A tới tỉnh B dài 99km Một ô tô với vận tốc 45km/giờ từ A đến B lúc 10 22 phút Vậy ô tô từ A lúc: a b 12 phút c d 30 phút Câu 1.6: Một ô tô tải chở tất ba chuyến hàng Chuyến thứ ô tô chở 4,7 hàng chở chuyến thứ hai 800kg Chuyến thứ ba ô tô chở mức trung bình cộng ba chuyến 30 yến Vậy chuyến thứ ba, xe ô tô tải chở được: a 5,25 4,65 b 5,55 c 5,1 d Câu 1.7: Một sân hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng 36m chiều rộng 60% chiều dài Diện tích sân là: a 4680m2 4860m2 b 2160m2 c 2260m2 d c 320 d Câu 1.8: Tìm số biết 12,5% số 40 a 360 300 b 340 Câu 1.9: Xếp hình lập phương nhỏ có cạnh 1cm thành hình hộp chữ nhật có chiều dài 15cm, chiều rộng 10cm chiều cao 7cm Sau người ta đem sơn mặt hình vừa xếp Vậy số hình lập phương nhỏ không sơn mặt là: a 520 418 b 154 c 104 d Câu 1.10: HIện đồng hồ biết từ nửa đêm nửa thời gian từ lúc sáng hôm bây giờ? a 16 d 14 b 18 c 20 Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Số 30a5b chia hết cho 2; 3; a số chẵn Tổng a b là: ………… Câu 2.2: Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích 57cm chiều dài AB 9,5cm Trên cạnh AB lấy điểm M cho MB = 3,5cm Diện tích hình thang AMCD ………….cm2 Câu 2.3: Tính diện tích hình thang biết độ dài đáy 1/2m 0,25m Chiều cao 1/6m Câu 2.4: Số sách ngăn 360 Người ta chuyển 50 ngăn xuống ngăn thấy số sách ngăn 4/5 số sách ngăn Hỏi lúc đầu ngăn có sách? Câu 2.5: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật chứa 5000 lít nước lượng nước chiếm 2/3 bể Biết đáy bể có chu vi 8m, chiều dài 5/3 chiều rộng Chiều cao bể nước …………….m Bài 3: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý: Phải viết số dạng số thập phân gọn dùng dấu (,) bàn phím để đánh dấu phẩy số thập phân) Câu 3.1: Lúc 30 phút sáng, người xe đạp A 30 phút đến B Vậy người đến B lúc Câu 3.2: Số nhỏ có chữ số chia hết cho 2; 3; Câu 3.3: Hiệu hai số tự nhiên số chẵn lớn có chữ số giống nhau, biết số lớn gấp lần số bé Tìm số bé Câu 3.4: Một người thợ làm từ 30 phút đến 15 phút sản phẩm Vậy người làm sản phẩm hết (biết thời gian làm sản phẩm nhau) Câu 3.5: Một ôtô từ tỉnh A lúc 30 phút, dừng nghỉ dọc đường 30 phút đến tỉnh B lúc 11 Vận tốc ôtô 45km/giờ Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B .km Câu 3.6: Cho hình thang ABCD có số đo cạnh đáy nhỏ AB 10,8cm cạnh đáy lớn DC 27cm Nối A với C Tính diện tích hình tam giác ADC, biết diện tích hình tam giác ABC 54cm2 Câu 3.7: Trung bình cộng hai số 87,25 Biết số bé gấp hai lần hiệu hai số.Tìm số lớn Câu 3.8: Có số tự nhiên có chữ số mà tổng chữ số số 3? Câu 3.9: Hiện tổng số tuổi hai anh em 56 tuổi Biết tuổi anh gấp đôi tuổi em lúc người anh tuổi em Tính tuổi em Câu 3.10: Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích 425,6cm Trên chiều dài AB lấy điểm M Tính tổng diện tích hai hình tam giác AMD hình tam giác MBC Đáp án Bài 1: Cóc vàng tài ba Câu 1.1: a Câu 1.2: c Câu 1.3: b Câu 1.4: a Câu 1.5: a Câu 1.6: d Câu 1.7: d Câu 1.8: c Câu 1.9: a Đổi: 1,5dm = 15cm; 1dm = 10cm a) Số hình lập phương nhỏ cần để xếp thành hình hộp chữ nhật có kích thước theo là: 15 x 10 x = 1050 (hình) b) Số hình lập phương nhỏ sơn mặt là: 13 x x + x x + 13 x x hoặc: (13 x + x + 13 x 5) x = 418 (hình) c) Số hình lập phương nhỏ sơn mặt là: 13 x + x + x hoặc: (13 + + ) x = 104 (hình) d) Số hình lập phương nhỏ không sơn mặt là: 13 x x = 520 (hình) Câu 1.10: b Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: 30450 Câu 2.2: 46,5 Câu 2.3: 1/16 Câu 2.4: 250 Câu 2.5: Bài 3: Hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm Câu 3.1: Câu 3.2: 100080 Câu 3.3: 1111 Câu 3.4: 3,75 Câu 3.5: 180 Câu 3.6: 135 Câu 3.7: 104,7 Câu 3.8: 15 Câu 3.9: 24 Câu 3.10: 212,8 Đề thi Violympic Toán lớp vòng 18 năm 2015 - 2016 Bài 1: Hãy điền giá trị thích hợp vào chỗ chấm Câu 1.1: Hiệu hai số 423, biết 50% số thứ 20% số thứ hai Tìm số bé Câu 1.2: Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh 1050dm 2, chiều cao 5m Tính chiều rộng hình hộp chữ nhật biết chiều rộng 0,75 lần chiều dài Câu 1.3: Tính giá trị biểu thức: (0,872 : 2,18 + 4,578 : 3,27) x 3,02 – 2,707 = …… Câu 1.4: Một cửa hàng bán gạo, ngày thứ bán 24 tạ gạo, bán ngày thứ hai 12 tạ gạo Ngày thứ ba bán trung bình cộng hai ngày đầu Ngày thứ tư bán nhiều trung bình cộng ba ngày đầu tạ Vậy ngày thứ tư cửa hàng bán kg gạo Câu 1.5: Một hình thang có đáy lớn 40cm, cạnh đáy bé 60% cạnh đáy lớn Biết diện tích hình thang 0,272 Độ dài đường cao hình thang .m Câu 1.6: Tìm y biết: (74,25 + 0,75) x y = 131,5 – 18,5 Câu 1.7: Một cửa hàng nhập số đường để bán Tết Nguyên đán Buổi sáng, cửa hàng bán 84kg đường 60% tổng số đường nhập Buổi chiều bán 47 kg đường Hỏi cửa hàng lại ki – lô – gam đường? Câu 1.8: Nam mua bút hết 88000 đồng Số tiền mua 120% số tiền mua bút Nam mua hết đồng Câu 1.9: Tìm x biết: (x + 2) + (x + 4) + (x + 6) + (x + 8) + … + (x + 50) + (x + 52) = 1092 Câu 1.10: Có tất số có chữ số mà tổng chữ số số 4? Bài 2: Đi tìm kho báu Câu 2.1: Cho tam giác có diện tích 127,5cm 2, cạnh đáy 25cm Tính diện tích hình vuông có cạnh chiều cao hình tam giác Câu 2.2: Tính: Câu 2.3: Có tất số có chữ số chia hết cho 2; 9? Câu 2.4: Cho hình bình hành ABCD có cạnh CD 17cm, chiều cao 6,8cm Trên cạnh AB lấy điểm M Nối M với C M với D Tính diện tích hình tam giác MCD Câu 2.5: Cho số tự nhiên có ba chữ số, chữ số hàng đơn vị Nếu chuyển chữ số lên đầu ta số có ba chữ số Số đem chia cho số ban đầu thương dư 25 Tìm số Bài 3: Cóc vàng tài ba Câu 3.1: Một trại chăn nuôi có tất 3160 gà vịt Sauk hi trại mua thêm 280 gà 140 vịt số gà số vịt Hỏi lúc đầu trại có gà? a 1650 con b 1580 c 1860 d 1510 Câu 3.2: Một ô tô từ A đến B với vận tốc 45km/giờ Cùng lúc xe máy từ B A với vận tốc 30km/giờ Sau 20 phút hai xe gặp Quãng đường AB dài ……km a 296km 202,5km b 135km c 337,5km d Câu 3.3: Khối lớp Năm trường tiểu học có 336 học sinh, số học sinh nam 4/3 số học sinh nữ Hỏi khối lớp Năm có học sinh nữ? a 192 học sinh b 104 học sinh c 144 học sinh d 204 học sinh Câu 3.4: Một hình thang có diện tích 6,3m trung bình cộng hai đáy 9/8m Chiều cao hình thang là: ………m a 2,25m d 2,8mm b 5,6m c 11,2m Câu 3.5: Tính diện tích hình tròn biết bán kính hình tròn giảm 20% diện tích hình tròn giảm 44,46m2 a 123,5m2 d 132,5m2 b 112,3m2 c 121,3m2 Câu 3.6: Một trường học có 1125 học sinh, biết học sinh nam có học sinh nữ Tính số học sinh nam trường Trả lời: Số học sinh nam trường là: a 675 học sinh b 725 học sinh học sinh c 710 học sinh d 450 Câu 3.7: Trung bình cộng ba số 21 Số thứ nhỏ tổng hai số 15 Số thứ hai nửa số thứ ba Tìm số thứ ba a 24 13 b 30 c 26 d Câu 3.8: Trong trại chăn nuôi gia cầm, tổng số vịt số ngan chiếm 55% tổng số gia cầm, lại 270 gà Trại có tất số gia cầm …….con a 640 d 680 b 600 c 660 Câu 3.9: Hiện tuổi cha gấp lần tuổi Trước năm, tuổi cha gấp 13 lần tuổi Tính tuổi Trả lời: Tuổi …… a tuổi d 15 tuổi b tuổi c 14 tuổi Câu 3.10: Một hình thang có diện tích 60m 2, có hiệu hai đáy 4m Hãy tính độ dài cạnh đáy lớn, biết đáy lớn tăng thêm 2m diện tích hình thang tăng thêm 6m2 a 16m b 20m Đáp án Bài 1: Hãy điền giá trị thích hợp vào chỗ chấm Câu 1.1: 282 Câu 1.2: 0,45 Câu 1.3: 2,729 c 12m d 8m Câu 1.4: 3200 Câu 1.5: 0,85 Câu 1.6: Câu 1.7: Câu 1.8: 48000 Câu 1.9: 15 Câu 1.10: 10 Bài 2: Đi tìm kho báu Câu 2.1: 104,04 Câu 2.2: 2/99 Câu 2.3: 10 Câu 2.4: 57,8 Câu 2.5: 158 Bài 3: Cóc vàng tài ba Câu 3.1: d Câu 3.2: c Câu 3.3: c Câu 3.4: b Câu 3.5: a Câu 3.6: a Câu 3.7: c Câu 3.8: b Câu 3.9: a Câu 3.10: c ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP VÒNG 19 NĂM 2015 - 2016 Bài 1: Bạn chọn liên tiếp ô có giá trị tăng dần Bài 2: Chọn đáp án Câu Một bể cá kính dạng hình hộp chữ nhật lòng bể có chiều dài 80cm, chiều rộng 60cm Lượng nước bể chiếm 4/9 thể tích bể Người ta đổ thêm 72 lít nước vào bể mực nước cao 2/3 chiều cao bể 5cm Vậy bể chứa Lít nước A 168 432 B 216 C 144 D Câu Một người mua hai quạt điện, giá 000 000 đồng Người bán quạt bị lỗ 12% so với số tiền mua quạt Tuy vậy, sau bán hai quạt, người lãi 40 000 đồng Hỏi người bán quạt thứ hai lãi phần trăm so với số tiền mua quạt đó? A 20 16 B 14 C 18 D Câu Tổng hai số lớn số thứ 15 đơn vị Hiệu chúng lớn số thứ hai 15 đơn vị Hỏi tích hai số gấp lần thương hai số đó? Trả lời: Tích hai số gấp thương hai số Lần A 225 15 B 45 C D Câu 4: Cho bốn số tự nhiên có tổng 489 xếp theo thứ tự định Bạn Nam viết nhiều lần nhóm bốn số liên tiếp thành dãy số Tính tổng 2017 số hạng dãy số đó, biết số hạng thứ chín dãy số 125 Trả lời: Tổng 2017 số dãy số là: A 245456 246581 B 246518 C 246456 D Câu 5: Cho tam giác ABC vuông góc A Biết AB=10cm AC=15cm Trên BC lấy trung điểm M, AC lấy điểm D cho DC = 1/3 AC Nối B với D, A với M cắt I Tính diện tích tứ giác IMCD Trả lời: Diện tích tứ giác IMCD cm2 A 16 2/3 17,5 B 7,5 C 10 D Câu 6: Một lớp học có 36 bạn chia làm ba tổ để thi dựng trại Lúc đầu số bạn ba tổ khác Cô giáo chuyển 1/3 số bạn tổ sang tổ hai, sau chuyển 1/5 số bạn tổ hai sang tổ ba Cuối chuyển 1/7 số bạn có tổ ba sang tổ lúc ba tổ có số bạn Vậy lúc đầu tổ có nhiều tổ ba Bạn A B C D.26 Câu 7: Bây 15 phút Hỏi sau kim kim phút trùng nhau? A 23/44 23/11 B 3/11 C 6/11 D Câu 8: Người ta xếp hình lập phương nhỏ cạnh 1cm thành hình lập phương lớn có diện tích toàn phần 600cm2 Sau người ta bỏ hình lập phương nhỏ cạnh 1cm bốn đỉnh phía hình lập phương lớn sơn tất mặt bên Hỏi có hình lập phương nhỏ sơn hai mặt? A 120 96 B 88 C 84 D Câu 9: Nga mang đến lớp số kẹo chia cho bạn nhóm Nếu Nga chia cho bạn kẹo bạn cuối Nếu Nga chia cho bạn kẹo thừa Hỏi nhóm Nga có bạn? A B C D Câu 10: Một người xe đạp từ A đến B với vận tốc 10km/giờ Sau người xe máy từ A đến B Vào lúc 15 phút xe máy cách xe đạp 8km đến 30 phút hai xe gặp Vận tốc người xe máy km/giờ A 32 B 42 C 22 D 30 Bài 3: Hãy viết số thích hợp vào chỗ (Chú ý: Phải viết số dạng số thập phân gọn dùng dấu (,) bàn phím để đánh dấu phẩy số thập phân) Câu 1: Cho Tìm y, biết A số tự nhiên Trả lời: Giá trị y Câu 2: Cho: Tìm Trả lời: Câu 3: Ở nhà máy có ba tổ công nhân Nếu lấy 20% số công nhân tổ chia cho hai tổ lại số công nhân ba tổ Nếu tổ có thêm công nhân số công nhân tổ tổng số công nhân hai tổ Hỏi tổ có công nhân? Trả lời Tổ có công nhân Câu 4: Hai người làm chung công việc sau 12 hoàn thành Nếu người thứ làm 2/3 công việc 10 Hỏi người thứ hai làm 1/3 công việc lại hết bao lâu? Trả lời: Một người thứ hai làm 1/3 công việc lại hết Câu 5: Hãy cho biết dãy số: 1; 2; 3; 4; 5; ; 2016 có tất chữ số 8? Trả lời Dãy số có chữ số Câu 6: Cho số tự nhiên có tổng 2192 Nếu xoá chữ số hàng đơn vị số thứ ta số thứ hai Nếu xoá chữ số hàng đơn vị số thứ hai ta số thứ ba Nếu xoá chữ số hàng đơn vị số thứ ba ta số thứ tư Tìm số thứ Trả lời: Số thứ Câu 7: Hình thang ABCD có đáy nhỏ AB = 2/3 đáy lớn CD Hai đường chéo AC BD cắt I Biết diện tích tam giác CID lớn diện tích tam giác AIB 193 cm Tính diện tích hình thang ABCD Trả lời: Diện tích hình thang ABCD Câu 8: Giá xăng tháng ba so với tháng hai tăng 15% Giá xăng tháng tư so với giá xăng tháng ba lại giảm 15% Hỏi giá xăng tháng tư so với tháng hai giảm phần trăm? Trả lời: Giá xăng tháng tư so với giá xăng tháng hai giảm % Câu 9: Một xe máy từ A đến B với vận tốc 40 km/giờ Sau 15 phút, xe máy gặp ô tô từ B đến A với vận tốc 50 km/giờ Sau đến A, ô tô nghỉ 30 phút lại tiếp tục quay B đuổi kịp xe máy cách B 30km Tính quãng đường AB Trả lời: Quãng đường AB dài km Câu 10: Cho tam giác ABC, có D E trung điểm cạnh AB AC M điểm cạnh BC Nối A với M, D với E cắt I Biết diện tích tam giác IDM 1/16 diện tích tam giác ABC Tính tỉ số BC/BM Trả lời: Tỉ số BC/BM = ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP VÒNG 19 Bài 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần (18) < (19) < (8) < (20) < (1) < (7) < (6) < (12) < (14) < (16) < (4) < (10) < (2) < (5) < (13) < (17) < (15) < (3) < (9) < (11) Bài 2: Cóc vàng tài ba Câu 1: B Câu 2: D Câu 3: A Câu 4: D Câu 5: D Câu 6: C Câu 7: C Câu 8: B Câu 9: A Câu 10: B Bài 3: Hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm Câu 1: Câu 2: 573,478 Câu 3: 20 Câu 4: 20 Câu 5: 601 Câu 6: 1975 Câu 7: 965 Câu 8: 2,25 Câu 9: 220 Câu 10: ... **** BÀI SỐ 68: Tìm hai số lẻ biết tổng chúng 474 biết chúng có tất 37 số lẻ khác Bài giải: **** BÀI SỐ 69: Tìm hai số chẵn biết tổng chúng 210 biết chúng có tất 18 số chẵn khác Bài giải: **** BÀI... Sai 14 Tổng hai số tự nhiên số lẻ tích hai số tự nhiên số chẵn Đúng *** BÀI SỐ 41: Hiện Nay tổng số tuổi hai bố 60 tuổi Biết sau 15 năm tuổi bố gấp lần tuổi Tính tuổi hai bố Bài giải: Tổng số...*********** BÀI SỐ 5: Số tự nhiên bé có chữ số khác mà tổng chữ số 20 số nào? Bài giải: Số tự nhiên là: 389 ************ BÀI SỐ 6: Tìm hai số tự nhiên biết tổng chúng 571 biết chúng
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng hợp các bài toán luyện thi violympic lớp 5, tổng hợp các bài toán luyện thi violympic lớp 5, tổng hợp các bài toán luyện thi violympic lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập