HDGD-HNTHANG 1. TIM HIEU 1 SO NGHE THUOC NONG LAM NGU NGHIEP

Charles Ergen
Charles Ergen(11613 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 867
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 6 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:26

Mô tả: GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP: 10 CHỦ ĐỀ THÁNG 1: TÌM HIỂU MỘT SỐ NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP. SỐ TIẾT :3 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nêu được ý nghóa. vò trí, đặc điểm, yêu cầu, nơi đào tạo, triển vọng phát triển và nhu cầu lao động của các ngành sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. - Mô tả được cách tìm hiểu thông tin nghề nghiệp. 2. Kỹ năng: - Liên hệ bản thân để chọn nghề. - Tìm hiểu trao đổi thông tin nghề nghiệp qua giao tiếp. 3. Thái độ: - Tích cực chủ động tìm hiểu thông tin nghề nghiệp. II. PHƯƠNG PHÁP: - Thảo luận nhóm + thuyết trình. III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG: - Sơ lược lòch sử phát triển nông, lâm, ngư nghiệp ở nước ta. - Sự phát triển các lónh vực sản xuất nông lâm, ngư nghiệp trong giai đoạn 2001 -2005. - Hướng phát triển các lónh vực nông, lâm, ngư nghiệp. - Đặc điểm lao động và yêu cầu của nghề trong lónh vực nông, lâm, ngư nghiệp. - Giới thiệu một số cơ sở đào tạo. IV. CHUẨN BỊ: A. Giáo viên: - Những hiểu biết cơ bản về sự phát triển của các nghề nông, lâm, ngư nghiệp ở đòa phương. - Tìm hiểu thông tin các trường dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thuộc tỉnh huyện, thành phố. - Sưu tầm những thông tin cơ bản, các sự kiện về đònh hướng phát triển các lónh vực nông, lâm, ngư nghiệp. B. Học sinh: - Tìm hiểu kỹ các vấn đề, bài hát có liên quan đến các nghề thuộc nông, lâm, ngư nghiệp. V. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: Người thực hiện Nội dung Thời gian - NDCT - Nhóm 1,2,3. - Nhóm 4,5,6. - NDCT. - NDCT. - HS lắng nghe ý kiến. HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU Ý NGHĨA, VAI TRÒ, TẦM QUAN TRỌNG CỦA NGHỀ NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP. - Giới thiệu mục tiêu chủ đề. - Tổ chức lớp theo nhóm ( 6 nhóm). - Giao nhiệm vụ cho từng nhóm. - Phân công từng cá nhân trong nhóm. - Vì sao Việt Nam chúng ta từ xưa đến gần cuối thế kỷ 20 là 1 nước nông nghiệp phát triển? - Bạn biết gì về tình hình phát triển các nghề thuộc lónh vực nông, lâm, ngư nghiệp trong tương lai ( hướng phát triển )? - Mời các nhóm 1,2,3 cử đại diện trình bày ý kiến của mình. Các nhóm còn lại chú ý lắng nghe để nhận xét & bổ sung. - Mời GVCN nhận xét đưa ra ý kiến chung.  - Các nghề nông, lâm ngư nghiệp nước ta phát triển từ lâu đời vì điều kiện đòa lý, điều kiện khí hậu ( đất đai màu mỡ, rừng vàng, biển bạc…)⇒ điều kiện tốt để phát triển. - Trước Cách mạng tháng Tám, đời sống nhân dân còn thấp ( giai cấp PK chiếm đoạt ruộng đất, vua quan bóc lột…) ⇒ sản xuất nông nghiệp lạc hậu. - Sau Cách mạng tháng Tám, người dân làm chủ ruộng đất, nông dân được học hành ⇒ sản xuất nông nghiệp phát triển. - Từ sau Đại hội Đảng lần VI năm 1986 đã đề ra chủ trương đổi mới các lực lượng sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp phát triểnmạnh mẽ do cải - Thảo luận trong thời gian 5 phút. - NDCT - Nhóm 1,2. - Nhóm 3,4. - Nhóm 5,6. - NDCT. tiến lao động, áp dụng thành tựu KHKT ⇒ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp phát triển vượt bậc. - Hiện nay : Việt nam là 1 trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu TG. - Đọc kết quả tổng kết sự phát triển các nghề thuộc lónh vực nông, lâm, ngư nghiệp cho cả lớp nghe. - Mời đại diện nhóm 4,5,6 lên trình bày ý kiến. Các nhóm còn lại chú ý lắng nghe để nhận xét & bổ sung. - Mời GVCN nhận xét đưa ra ý kiến chung.  - Các lónh vực này có nhiều nghề để lựa chọn, nhiều nghề mới xuất hiện. - Các mặt hàng nông, lâm, thủy sản ngày một tiến ra thò trường thế giới. - Hướng phát triển: Đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn, chuyển dòch cơ cấu kinh tế. xây dựng các ngành nghề phù hợp từng đòa bàn. - Phát triển công nghiệp và dòch vụ ở nông thôn nhằm hình thành các điểm công nghiệp ở nông thôn, mở rông quy mô các làng nghề gắn với thò trường trong nước và xuất khẩu… Triển vọng tăng trưởng rất rõ ( 4 % - 4,5 % hằng năm). HOẠT ĐỘNG 2 : TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM, YÊU CẦU CHUNG CỦA CÁC NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP. - Mời các nhóm thảo luận. - Bạn hãy cho biết đối tượng, nôi dung, công cụ, điều kiện, nguyên nhân chống chỉ đònh & cơ sở đào tạo nghề thuộc lónh vực nông nghiệp? - Bạn hãy cho biết đối tượng, nôi dung, công cụ, điều kiện, nguyên nhân chống chỉ đònh & cơ sở đào tạo nghề thuộc lónh vực lâm nghiệp? - Bạn hãy cho biết đối tượng, nôi dung, công cụ, điều kiện, nguyên nhân chống chỉ đònh & cơ sở - Mỗi nhóm thảo luận trong 8 phút. đào tạo nghề thuộc lónh vực ngư nghiệp? - Mời đại diện nhóm lên trình bày ý kiến. Các nhóm còn lại chú ý lắng nghe để nhận xét & bổ sung. - Mời GVCN nhận xét đưa ra ý kiến chung.  Đặc điểm và yêu cầu chung của các nghề thuộc lónh vực nông, lâm, ngư nghiệp: 1. Đối tượng lao động : Cây trồng / vật nuôi. 2. Nội dung lao động: Dùng sức lao động để áp dụng các biện pháp kỹ thuật để biến đổi các đối tượng để phục vụ nhu cầu dinh dưỡng & tiêu dùng. 3. Công cụ lao động: - đơn giản: cày cuốc, xe, thuyền gỗ … - hiện đại: máy cày, mấy cắt, máy gặt, tàu đánh cá, các nhà máy chế biến… 4. Điều kiện lao động: - làm việc ngoài trời. - bò tác động bởi thời tiết, khí hậu, thuốc hoá học… 5. Nguyên nhân chống chỉ đònh ( không nên theo nghề nếu bò): - Bệnh phổi. - Suy thận mãn tính. - Thấp khớp, đau cột sống. - Rối loạn tiền đình. - Bệnh ngoài da…… 6. Cơ sở đào tạo: - Các trường công nhân kỹ thuật ( dạy nghề).  Tr. công nhân kỹ thuật lâm nghiệp II: Quy Nhơn.  Tr. công nhân kỹ thuật lâm nghiệp III:Thuận An – Bình Dương.  Tr. dạy nghề nông nghiệp & PTNT Nam Bộ: Cần Thơ. - Trường trung cấp chuyên nghiệp.  Tr. trung cấp & dạy nghề Nông Nghiệp & phát triển nông thôn Nam Bộ: Mỹ Tho – Tiền Giang.  Tr. trung cấp kỹ thuật & dạy nghề: Bảo Lộc – Lâm Đồng.  Tr. Trung cấp công nghệ lương thực thực phẩm: TPHCM.  Tr. Trung cấp nông nghiệp : Châu Phú – An Giang.  Tr. trung cấp KT – kỹ thuật Bến Tre: Xã Sơn Đông – TX Bến Tre. - Trường Đại học.  Tr. Đại học thủy sản: TP Nha Trang.  Tr. Đại học Nông Lâm: Thái Nguyên / Thủ Đức – TPHCM.  Tr. Đại học Cần Thơ: TP Cần Thơ. ⇒ GV giới thiệu tư vấn đưa các thông tin phải thật chính xác:  Tên trường – đòa chỉ trường - điện thoại liên hệ.  Các nghề dạy trong trường.  Số lượng tuyển sinh những năm gần đây.  Các môn phải thi – thời gian đào tạo. HOẠT ĐỘNG 3: THI KỂ TÊN TRƯỜNG DẠY NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP. - Các nhóm thi đấu dưới các hình thức:  Thi kể tên trường.  Thi hát về các ngành nghề có liên quan.  Đọc thơ ca ngợi các nghề đó. VI. ĐÁNH GIÁ: - GV cho HS viết lại bản thu hoạch về những nhận thức của mình qua chủ đề này. - GV dựa trên bài viết của HS đánh giá. - GV hướng dẫn HS chuẩn bò chủ đề tiếp theo " TÌM HIỂU MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ THUỘC CÁC NGÀNH Y VÀ DƯC ". . ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP: 10 CHỦ ĐỀ THÁNG 1: TÌM HIỂU MỘT SỐ NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP. SỐ TIẾT :3 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nêu được. thực hiện Nội dung Thời gian - NDCT - Nhóm 1, 2,3. - Nhóm 4,5,6. - NDCT. - NDCT. - HS lắng nghe ý kiến. HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU Ý NGHĨA, VAI TRÒ, TẦM QUAN TRỌNG

— Xem thêm —

Xem thêm: HDGD-HNTHANG 1. TIM HIEU 1 SO NGHE THUOC NONG LAM NGU NGHIEP, HDGD-HNTHANG 1. TIM HIEU 1 SO NGHE THUOC NONG LAM NGU NGHIEP, HDGD-HNTHANG 1. TIM HIEU 1 SO NGHE THUOC NONG LAM NGU NGHIEP

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu hdgd-hnthang-1-tim-hieu-1-so-nghe-thuoc-nong-lam-ngu-nghiep

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.20704102516174 s. Memory usage = 18.55 MB