HDGD-HNTHANG 1. TIM HIEU 1 SO NGHE THUOC NONG LAM NGU NGHIEP

6 907 5 Gửi tin nhắn cho Charles Ergen
Charles Ergen

Charles Ergen

Tải lên: 11,612 tài liệu

  • Loading...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:26

GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP: 10 CHỦ ĐỀ THÁNG 1: TÌM HIỂU MỘT SỐ NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP. SỐ TIẾT :3 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nêu được ý nghóa. vò trí, đặc điểm, yêu cầu, nơi đào tạo, triển vọng phát triển và nhu cầu lao động của các ngành sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. - Mô tả được cách tìm hiểu thông tin nghề nghiệp. 2. Kỹ năng: - Liên hệ bản thân để chọn nghề. - Tìm hiểu trao đổi thông tin nghề nghiệp qua giao tiếp. 3. Thái độ: - Tích cực chủ động tìm hiểu thông tin nghề nghiệp. II. PHƯƠNG PHÁP: - Thảo luận nhóm + thuyết trình. III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG: - Sơ lược lòch sử phát triển nông, lâm, ngư nghiệp ở nước ta. - Sự phát triển các lónh vực sản xuất nông lâm, ngư nghiệp trong giai đoạn 2001 -2005. - Hướng phát triển các lónh vực nông, lâm, ngư nghiệp. - Đặc điểm lao động và yêu cầu của nghề trong lónh vực nông, lâm, ngư nghiệp. - Giới thiệu một số cơ sở đào tạo. IV. CHUẨN BỊ: A. Giáo viên: - Những hiểu biết cơ bản về sự phát triển của các nghề nông, lâm, ngư nghiệp ở đòa phương. - Tìm hiểu thông tin các trường dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thuộc tỉnh huyện, thành phố. - Sưu tầm những thông tin cơ bản, các sự kiện về đònh hướng phát triển các lónh vực nông, lâm, ngư nghiệp. B. Học sinh: - Tìm hiểu kỹ các vấn đề, bài hát có liên quan đến các nghề thuộc nông, lâm, ngư nghiệp. V. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: Người thực hiện Nội dung Thời gian - NDCT - Nhóm 1,2,3. - Nhóm 4,5,6. - NDCT. - NDCT. - HS lắng nghe ý kiến. HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU Ý NGHĨA, VAI TRÒ, TẦM QUAN TRỌNG CỦA NGHỀ NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP. - Giới thiệu mục tiêu chủ đề. - Tổ chức lớp theo nhóm ( 6 nhóm). - Giao nhiệm vụ cho từng nhóm. - Phân công từng cá nhân trong nhóm. - Vì sao Việt Nam chúng ta từ xưa đến gần cuối thế kỷ 20 là 1 nước nông nghiệp phát triển? - Bạn biết gì về tình hình phát triển các nghề thuộc lónh vực nông, lâm, ngư nghiệp trong tương lai ( hướng phát triển )? - Mời các nhóm 1,2,3 cử đại diện trình bày ý kiến của mình. Các nhóm còn lại chú ý lắng nghe để nhận xét & bổ sung. - Mời GVCN nhận xét đưa ra ý kiến chung.  - Các nghề nông, lâm ngư nghiệp nước ta phát triển từ lâu đời vì điều kiện đòa lý, điều kiện khí hậu ( đất đai màu mỡ, rừng vàng, biển bạc…)⇒ điều kiện tốt để phát triển. - Trước Cách mạng tháng Tám, đời sống nhân dân còn thấp ( giai cấp PK chiếm đoạt ruộng đất, vua quan bóc lột…) ⇒ sản xuất nông nghiệp lạc hậu. - Sau Cách mạng tháng Tám, người dân làm chủ ruộng đất, nông dân được học hành ⇒ sản xuất nông nghiệp phát triển. - Từ sau Đại hội Đảng lần VI năm 1986 đã đề ra chủ trương đổi mới các lực lượng sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp phát triểnmạnh mẽ do cải - Thảo luận trong thời gian 5 phút. - NDCT - Nhóm 1,2. - Nhóm 3,4. - Nhóm 5,6. - NDCT. tiến lao động, áp dụng thành tựu KHKT ⇒ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp phát triển vượt bậc. - Hiện nay : Việt nam là 1 trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu TG. - Đọc kết quả tổng kết sự phát triển các nghề thuộc lónh vực nông, lâm, ngư nghiệp cho cả lớp nghe. - Mời đại diện nhóm 4,5,6 lên trình bày ý kiến. Các nhóm còn lại chú ý lắng nghe để nhận xét & bổ sung. - Mời GVCN nhận xét đưa ra ý kiến chung.  - Các lónh vực này có nhiều nghề để lựa chọn, nhiều nghề mới xuất hiện. - Các mặt hàng nông, lâm, thủy sản ngày một tiến ra thò trường thế giới. - Hướng phát triển: Đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn, chuyển dòch cơ cấu kinh tế. xây dựng các ngành nghề phù hợp từng đòa bàn. - Phát triển công nghiệp và dòch vụ ở nông thôn nhằm hình thành các điểm công nghiệp ở nông thôn, mở rông quy mô các làng nghề gắn với thò trường trong nước và xuất khẩu… Triển vọng tăng trưởng rất rõ ( 4 % - 4,5 % hằng năm). HOẠT ĐỘNG 2 : TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM, YÊU CẦU CHUNG CỦA CÁC NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP. - Mời các nhóm thảo luận. - Bạn hãy cho biết đối tượng, nôi dung, công cụ, điều kiện, nguyên nhân chống chỉ đònh & cơ sở đào tạo nghề thuộc lónh vực nông nghiệp? - Bạn hãy cho biết đối tượng, nôi dung, công cụ, điều kiện, nguyên nhân chống chỉ đònh & cơ sở đào tạo nghề thuộc lónh vực lâm nghiệp? - Bạn hãy cho biết đối tượng, nôi dung, công cụ, điều kiện, nguyên nhân chống chỉ đònh & cơ sở - Mỗi nhóm thảo luận trong 8 phút. đào tạo nghề thuộc lónh vực ngư nghiệp? - Mời đại diện nhóm lên trình bày ý kiến. Các nhóm còn lại chú ý lắng nghe để nhận xét & bổ sung. - Mời GVCN nhận xét đưa ra ý kiến chung.  Đặc điểm và yêu cầu chung của các nghề thuộc lónh vực nông, lâm, ngư nghiệp: 1. Đối tượng lao động : Cây trồng / vật nuôi. 2. Nội dung lao động: Dùng sức lao động để áp dụng các biện pháp kỹ thuật để biến đổi các đối tượng để phục vụ nhu cầu dinh dưỡng & tiêu dùng. 3. Công cụ lao động: - đơn giản: cày cuốc, xe, thuyền gỗ … - hiện đại: máy cày, mấy cắt, máy gặt, tàu đánh cá, các nhà máy chế biến… 4. Điều kiện lao động: - làm việc ngoài trời. - bò tác động bởi thời tiết, khí hậu, thuốc hoá học… 5. Nguyên nhân chống chỉ đònh ( không nên theo nghề nếu bò): - Bệnh phổi. - Suy thận mãn tính. - Thấp khớp, đau cột sống. - Rối loạn tiền đình. - Bệnh ngoài da…… 6. Cơ sở đào tạo: - Các trường công nhân kỹ thuật ( dạy nghề).  Tr. công nhân kỹ thuật lâm nghiệp II: Quy Nhơn.  Tr. công nhân kỹ thuật lâm nghiệp III:Thuận An – Bình Dương.  Tr. dạy nghề nông nghiệp & PTNT Nam Bộ: Cần Thơ. - Trường trung cấp chuyên nghiệp.  Tr. trung cấp & dạy nghề Nông Nghiệp & phát triển nông thôn Nam Bộ: Mỹ Tho – Tiền Giang.  Tr. trung cấp kỹ thuật & dạy nghề: Bảo Lộc – Lâm Đồng.  Tr. Trung cấp công nghệ lương thực thực phẩm: TPHCM.  Tr. Trung cấp nông nghiệp : Châu Phú – An Giang.  Tr. trung cấp KT – kỹ thuật Bến Tre: Xã Sơn Đông – TX Bến Tre. - Trường Đại học.  Tr. Đại học thủy sản: TP Nha Trang.  Tr. Đại học Nông Lâm: Thái Nguyên / Thủ Đức – TPHCM.  Tr. Đại học Cần Thơ: TP Cần Thơ. ⇒ GV giới thiệu tư vấn đưa các thông tin phải thật chính xác:  Tên trường – đòa chỉ trường - điện thoại liên hệ.  Các nghề dạy trong trường.  Số lượng tuyển sinh những năm gần đây.  Các môn phải thi – thời gian đào tạo. HOẠT ĐỘNG 3: THI KỂ TÊN TRƯỜNG DẠY NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP. - Các nhóm thi đấu dưới các hình thức:  Thi kể tên trường.  Thi hát về các ngành nghề có liên quan.  Đọc thơ ca ngợi các nghề đó. VI. ĐÁNH GIÁ: - GV cho HS viết lại bản thu hoạch về những nhận thức của mình qua chủ đề này. - GV dựa trên bài viết của HS đánh giá. - GV hướng dẫn HS chuẩn bò chủ đề tiếp theo " TÌM HIỂU MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ THUỘC CÁC NGÀNH Y VÀ DƯC ". . ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP: 10 CHỦ ĐỀ THÁNG 1: TÌM HIỂU MỘT SỐ NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP. SỐ TIẾT :3 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nêu được. thực hiện Nội dung Thời gian - NDCT - Nhóm 1, 2,3. - Nhóm 4,5,6. - NDCT. - NDCT. - HS lắng nghe ý kiến. HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU Ý NGHĨA, VAI TRÒ, TẦM QUAN TRỌNG
- Xem thêm -

Xem thêm: HDGD-HNTHANG 1. TIM HIEU 1 SO NGHE THUOC NONG LAM NGU NGHIEP, HDGD-HNTHANG 1. TIM HIEU 1 SO NGHE THUOC NONG LAM NGU NGHIEP, HDGD-HNTHANG 1. TIM HIEU 1 SO NGHE THUOC NONG LAM NGU NGHIEP

Bình luận về tài liệu hdgd-hnthang-1-tim-hieu-1-so-nghe-thuoc-nong-lam-ngu-nghiep

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP