SINH LÝ NỘI TIẾT - CÂU HỎI ÔN TẬP

27 206 0
  • Loading ...
Loading...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 10:07

22/12/2016 mainFrame SINH LÝ NỘI TIẾT ­ CÂU HỎI ÔN TẬP ►Đại cương về hệ nội tiết và hormon > Định nghĩa về hormon 1. Hormon là một chất hoá học do: A. Một tuyến nội tiết bài tiết vào máu và có tác dụng ở phần xa của cơ thể B. Một cơ quan bài tiết vào máu và có tác dụng ở phần xa của cơ thể C. Một nhóm tế bào bài tiết vào máu và có tác dụng các tế bào khác của cơ thể D. Một nhóm tế bào hoặc một tuyến nội tiết bài tiết vào máu và có tác dụng ở các tế bào khác của cơ thể Trả lời ►Đại cương về hệ nội tiết và hormon > Phân loại hormon 2. Các hormon sau đây đều là hormon của tuyến nội tiết, trừ: A. Calcitonin B. Estrogen C. Noradrenalin D. Aldosteron E. Secretin Trả lời ►Đại cương về hệ nội tiết và hormon > Cơ chế tác dụng 3. Vị trí receptor tiếp nhận hormon tại tế bào đích là: A. Trong bào tương, trong nhân tế bào, màng trong tế bào B. Màng ngoài tế bào, bào tương, màng trong tế bào C. Màng ngoài tế bào, bào tương, trong nhân tế bào D. Màng tế bào, bào tương, trong nhân tế bào Trả lời 4. Các chất sau đây đều là chất truyền tin thứ hai, trừ: A. Leukotrien B. Inositol triphosphat C. AMP vòng D. Ion Ca++ E. Diacyl glycerol Trả lời 5. Chất truyền tin thứ hai là: http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson/13_Noitiet/39_13_Noitiet.html 1/27 22/12/2016 mainFrame A. AMP vòng, ion Mg++, phospholipid B. AMP vòng, ion Ca++, mảnh phosholipid C. AMP vòng, ion Ca++, mảnh inositol triphosphat D. AMP vòng, ion Ca++ , mảnh phospholipid Trả lời 6. Hormon có tác dụng tại tế bào đích thông qua hoạt hoá hệ gen là: A. Aldosteron B. Angiotensin C. Prostaglandin D. Histamin Trả lời ►Đại cương về hệ nội tiết và hormon > Điều hoà bài tiết 7. Điều hoà ngược âm tính là kiểu điều hoà từ tuyến đích đến tuyến chỉ huy nhằm: A. Tăng nồng độ hormon tuyến chỉ huy mỗi khi nồng độ hormon tuyến đích giảm B. Giảm nồng độ hormon tuyến chỉ huy mỗi khi nồng độ hormon tuyến đích tăng C. Điều chỉnh nồng độ hormon tuyến chỉ huy ở mức thích hợp mỗi khi nồng độ hormon tuyến đích thay đổi D. Điều chỉnh nồng độ hormon tuyến đích trở về mức bình thường mỗi khi nồng độ của nó thay đổi Trả lời 8. Điều hoà ngược dương tính là kiểu điều hoà: A. Tạo sự ổn định cân bằng nội môi ở mức cao hơn trong quá trình bệnh lý B. Tạo sự mất ổn định cân bằng nội môi dẫn đến tình trạng bệnh lý C. Tạo sự mất ổn định cân bằng nội môi tạm thời để bảo vệ cơ thể D. Tạo sự ổn định cân bằng nội môi ở mức cao hơn để bảo vệ cơ thể Trả lời 9. Đặc điểm của cơ chế điều hoà ngược âm tính là: A. Thường gặp trong điều hoà chức năng hệ nội tiết B. Thường gặp trong điều hoà chức năng của cơ thể C. Thường gặp trong điều hoà các phản ứng hoá học ở mức tế bào D. Thường gặp trong điều hoà chức năng ở mức cơ quan Trả lời ►Đại cương về hệ nội tiết và hormon > Phương pháp định lượng hormon 10. Phương pháp chẩn đoán có thai dựa trên nguyên tắc phát hiện sự có mặt của HCG trong máu hoặc trong nước tiểu vì: http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson/13_Noitiet/39_13_Noitiet.html 2/27 22/12/2016 mainFrame A. HCG xuất hiện rất sớm sau khi có thai do vậy có thể phát hiện sớm B. HCG có mặt trong một thời gian dài trong thời kỳ có thai do vậy thuận tiện cho việc phát hiện C.  HCG  được  phát  hiện  bằng  những  kỹ  thuật  có  độ  nhạy  và  độ  đặc  hiệu  cao  do  vậy  không  nhầm  lẫn  với hormon khác D. HCG do rau thai sản xuất ra và không có trong chu kỳ sinh dục bình thường Trả lời 11. Định lượng hormon bằng phương pháp miễn dịch dựa trên nguyên tắc: A. Dùng kháng nguyên có sẵn để phát hiện kháng thể đặc hiệu với hormon có trong nước tiểu B. Dùng kháng nguyên có sẵn để phát hiện kháng thể đặc hiệu với hormon có trong máu C. Dùng kháng thể đặc hiệu để phát hiện kháng nguyên là hormon có trong máu hoặc nước tiểu D. Dùng kháng thể đặc hiệu để phát hiện kháng nguyên có trong máu Trả lời 12. Điều kiện để thực hiện được kỹ thuật RIA trên nguyên tắc cạnh tranh là: A. Có kháng nguyên đánh dấu và kháng thể đặc hiệu với tỷ lệ cân bằng nhau B. Có kháng nguyên đánh dấu và kháng thể đặc hiệu với tỷ lệ thiếu kháng thể C. Có kháng nguyên đánh dấu, kháng nguyên tự nhiên, kháng thể đặc hiệu với tỷ lệ thiếu kháng thể D. Có kháng nguyên đánh dấu, kháng nguyên tự nhiên, kháng thể đặc hiệu với tỷ lệ thừa kháng thể E. Có kháng nguyên đánh dấu, kháng nguyên tự nhiên, kháng thể đặc hiệu với tỷ lệ cân bằng Trả lời ►VÙNG HẠ ĐỒI. THỊ > Các hormon giải phóng và ức chế 13. Vùng dưới đồi sản xuất các hormon sau: A. TRH, TIH, CRH, GHIH, GHRH, GnRH, ADH, Vasopressin B. TRH, CRH, PTH, GnRH, ADH, Oxytocin, GHIH, GHRH C. TRH, CRH, PIH, TIH, GHIH, GHRH, Oxytocin, ADH D. TRH, CRH, GnRH, GHIH, GHRH, PIH, ADH, Oxytocin Trả lời 14. Hormon có cấu trúc đơn giản nhất là: A. PIH B. GnRH C. TRH D. CRH Trả lời 15. Bản chất hoá học của GHRH (GRH) là: http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson/13_Noitiet/39_13_Noitiet.html 3/27 22/12/2016 mainFrame A. Protein B. Glycoprotein C. Peptid D. Polypeptid Trả lời 16. Bản chất hoá học của TRH là: A. Glycoprotein B. Peptid C. Protein D. Polypeptid Trả lời 17. Tác dụng của TRH là: A. Kích thích tuyến yên bài tiết T3­ T4 B. Kích thích tuyến giáp bài tiết T3­ T4 C. Kích thích tuyến yên bài tiết ACTH D. Kích thích tuyến yên bài tiết TSH Trả lời 18. Hormon giải phóng kích vỏ thượng thận tố là: A. TRH B. GHIH C. CRH D. GnRH Trả lời 19. CRH có các tác dụng sau đây, trừ: A. Kích thích lớp cầu vỏ thượng thận bài tiết hormon B. Kích thích lớp bó vỏ thượng thận bài tiết hormon C. Kích thích lớp lưới vỏ thượng thận bài tiết hormon D. Kích thích lớp tế bào sắc tố sản xuất sắc tố melanin Trả lời 20. Tên của hormon giải phóng kích dục tố là: A. FSH RH B. LH RH C. GnRH http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson/13_Noitiet/39_13_Noitiet.html 4/27 22/12/2016 mainFrame D. FSH RH và LH RH Trả lời 21. Điều hoà ngược vòng dài: A. Yếu tố điều khiển là hormon tuyến yên, yếu tố chịu điều khiển là hormon vùng dưới đồi B. Yếu tố điều khiển là hormon tuyến đích ngoại biên, yếu tố chịu điều khiển là hormon vùng dưới đồi C. Yếu tố điều khiển là hormon tuyến đích ngoại biên, yếu tố chịu điều khiển là hormon tuyến yên D. Yếu tố điều khiển là hormon vùng dưới đồi, yếu tố chịu điều khiển là hormon tuyến đích ngoại biên Trả lời 22. Điều hoà ngược vòng ngắn: A. Yếu tố điều khiển là hormon tuyến yên, yếu tố chịu điều khiển là hormon vùng dưới đồi B. Yếu tố điều khiển là hormon vùng dưới đồi, yếu tố chịu điều khiển là hormon tuyến yên C. Yếu tố điều khiển là hormon tuyến đích ngoại biên, yếu tố chịu điều khiển là hormon vùng dưới đồi D. Yếu tố điều khiển là hormon tuyến đích ngoại biên, yếu tố chịu điều khiển là hormon tuyến yên Trả lời ►TUYẾN YÊN > Các hormon > Các hormon thuỳ trước tuyến yên 23. Tác dụng của GH là: A. Tăng vận chuyển glucose vào tế bào B. Giảm vận chuyển acid amin vào tế bào C. Giảm thoái hoá lipid D. Tăng huy động mỡ cho quá trình sinh năng lượng Trả lời 24. GH làm tăng nồng độ glucose trong máu do: A. Tăng chuyển glycogen thành glucose ở gan B. Tăng tạo đường mới C. Giảm thoái hoá glucose ở tế bào D. Giảm bài tiết insulin của tuyến tụy Trả lời 25. Tác dụng của GH trên xương là: A. Phát triển mô sụn và cốt hoá thành xương B. Phát triển mô sụn và làm dày màng xương C. Phát triển chiều dài của xương D. Phát triển bề dày của xương Trả lời http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson/13_Noitiet/39_13_Noitiet.html 5/27 22/12/2016 mainFrame 26. Các yếu tố sau đây làm tăng bài tiết GH, trừ: A. Tăng đường huyết B. Giảm đường huyết C. Tăng acid amin huyết tương D. Stress Trả lời 27. Các triệu chứng sau đây đều là của bệnh khổng lồ, trừ: A. Bàn chân, bàn tay to B. Phủ tạng to C. Đường huyết tăng D. Acid amin huyết tương tăng Trả lời 28. Tác dụng của prolactin là: A. Phát triển ống tuyến vú và mô đệm B. Phát triển ống tuyến và thuỳ tuyến C. Kích thích bài tiết sữa D. Phát triển tuyến vú và kích thích bài tiết sữa Trả lời 29. Thuỳ sau tuyến yên được gọi là thuỳ thần kinh vì: A. Liên hệ mật thiết với vùng dưới đồi qua bó dưới đồi­yên B. Có cấu trúc hoàn toàn giống các cấu trúc thần kinh khác C. Có cấu trúc gồm các nơron có khả năng chế tiết giống vùng dưới đồi D. Có cấu trúc gồm các nhánh của sợi trục mà thân nơron nằm ở vùng dưới đồi Trả lời 30. Các hormon sau đây đều có tác dụng đặc hiệu lên một mô đích, trừ: A. GH B. Prolactin C. ACTH D. TSH E. LH Trả lời 31. Các hormon sau đây đều có tác dụng lên cả cấu trúc và chức năng của mô đích, trừ: A. ACTH http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson/13_Noitiet/39_13_Noitiet.html 6/27 22/12/2016 mainFrame B. Prolactin C. TSH D. LH E. FSH Trả lời 32. TSH tác động lên các giai đoạn sau đây của quá trình sinh tổng hợp T3­T4, trừ: A. Oxy hoá iodur thành iod nguyên tử  B. Thu nhập iod từ máu vào tuyến giáp C. Gắn iod nguyên tử vào nhân tyrosin D. Ngưng tụ hai phân tử MIT và DIT E. Giải phóng T3­T4 ra khỏi thyroglobulin Trả lời 33. Tác dụng của LH trên nam giới là: A. Kích thích phát triển ống sinh tinh B. Kích thích sản sinh tinh trùng C. Kích thích làm nở to tinh hoàn D. Kích thích sản xuất testosteron Trả lời 34. Tác dụng của FSH trên nữ giới: A. Kích thích noãn nang phát triển B. Kích thích sản xuất estrogen C. Kích thích sản xuất progesteron D. Kích thích tạo hoàng thể Trả lời 35. Các tác dụng sau đây đều là tác dụng của GH, trừ: A. Tăng sự phân chia tế bào B. Tăng kích thước các tế bào C. Phát triển sụn lên hợp D. Kích thích tạo huỷ cốt bào Trả lời 36. Tác dụng của LH: A. Kích thích ống sinh tinh phát triển B. Kích thích noãn nang phát triển và chín http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson/13_Noitiet/39_13_Noitiet.html 7/27 22/12/2016 mainFrame C. Kích thích bài tiết inhibin D. Kích thích nang tuyến vú phát triển Trả lời 37. GH được bài tiết nhiều khi: A. Nồng độ acid amin huyết tương tăng B. Ngủ C. Nồng độ TRH huyết tương tăng D. Đường huyết tăng Trả lời 38. Tác dụng của TSH là: A. Kích thích tuyến giáp sản xuất calcitonin B. Tăng kích thước tuyến giáp C. Giảm quá trình bắt iod của tế bào tuyến giáp D. Tăng chuyển hoá cơ sở Trả lời ►TUYẾN YÊN > Các hormon > Các hormon thuỳ sau tuyến yên 39. Tác dụng của oxytocin lên tuyến vú là A. Tăng phát triển ống tuyến B. Tăng phát triển nang tuyến C. Tăng bài tiết sữa D. Tăng bài xuất sữa E. Tăng cả bài tiết và bài xuất sữa Trả lời 40. Các tác dụng sau đây là của oxytocin, trừ: A. Tăng bài tiết sữa B. Tăng bài xuất sữa C. Tăng co bóp cơ tử cung D. Tăng hoạt động của tế bào cơ biểu mô tuyến vú Trả lời 41. Các tác dụng sau đây là của vasopressin, trừ: A. Tăng tái hấp thu nước ở ống thận B. Tăng tái hấp thu ion Na+ ở ống thận http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson/13_Noitiet/39_13_Noitiet.html 8/27 22/12/2016 mainFrame C. Co cơ trơn mạch máu D. Tăng huyết áp mạnh Trả lời 42. Yếu tố làm tăng bài tiết ADH là: A. Tăng nồng độ glucose trong máu B. Tăng nồng độ protein trong máu C. Giảm nồng độ ion Na+ trong máu D. Giảm thể tích máu Trả lời 43. Các yếu tố sau đây kích thích bài tiết oxytocin, trừ: A. Tăng nồng độ prolactin trong máu B. Kích thích trực tiếp vào núm vú C. Kích thích trực tiếp vào đường sinh dục D. Kích thích tâm lý Trả lời 44. ADH được bài tiết nhiều khi: A. Áp suất thẩm thấu huyết tương giảm B. Nồng độ ion K+ huyết tương tăng C. Mất máu nhiều D. Nồng độ renin huyết tương tăng E. Tổn thương vùng dưới đồi Trả lời 45. ADH tăng dẫn đến: A. Tăng lượng nước tiểu B. Tăng tái hấp thu ion Na+ ở ống thận C. Tăng bài xuất ion K+ ở ống thận D. Tăng thể tích tuần hoàn E. Tăng áp suất thẩm thấu của máu Trả lời ►TUYẾN YÊN > Các hormon > Rối loạn bài tiết hormon tuyến yên: khổng lồ, lùn, đái tháo nhạt 46. Bệnh đái tháo nhạt xuất hiện do tổn thương: A. Thuỳ trước tuyến yên http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson/13_Noitiet/39_13_Noitiet.html 9/27 22/12/2016 mainFrame B. Thuỳ sau tuyến yên C. Tuyến tuỵ nội tiết D. Vùng lồi giữa của vùng dưới đồi E. Thận Trả lời ►TUYẾN GIÁP > Hormon T3 ­ T4 47. T3­T4 làm phát triển cơ thể vì: A. Kích thích xương dài ra B. Kích thích tăng sinh tế bào C. Kích thích biệt hoá tế bào D. Kích thích các tế bào nở to Trả lời 48. T3­T4 làm tăng đường huyết do các tác dụng sau đây, trừ: A. Tăng phân giải glycogen thành glucose B. Tăng hấp thu glucose ở ruột C. Tăng tạo đường mới D. Giảm thoái hoá glucose ở tế bào Trả lời 49. Tác dụng chủ yếu của T3­T4 lên hệ tim­mạch là: A. Tăng lưu lượng máu B. Tăng nhịp tim C. Tăng sức co bóp của tim D. Giãn mạch Trả lời 50. Những nguyên nhân sau đây đều làm cho bệnh nhân bị Basedow nặng bị sút cân, trừ: A. Kém ăn B. Tăng thoái hoá protein C. Tăng thoái hoá lipid D. Mất ngủ Trả lời 51. Các chất sau đây đều tăng ở bệnh nhân Basedow, trừ: A. T3 http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson/13_Noitiet/39_13_Noitiet.html 10/27 22/12/2016 mainFrame 62. Run cơ trong bệnh Basedow là do: A. Cơ tăng phản ứng với kích thích B. Cơ yếu do tăng thoái hoá protein C. Cơ luôn bị kích bởi hệ thần kinh trung ương D. Hoạt hoá các synap của trung tâm điều hoà trương lực cơ ở tuỷ sống Trả lời 63. Phù trong suy tuyến giáp do: A. Ứ đọng acid hyaluronic, chrondoitinsulfat kết hợp với protein B. Ứ đọng acid hyaluronic kết hợp với chrondoitinsulfat C. Ứ đọng chrondoitinsulfat kết hợp với protein D. Ứ đọng acid hyaluronic kết hợp với protein Trả lời ►TUYẾN THƯỢNG THẬN > Vỏ thượng thận 64. Cortisol có tác dụng chống dị ứng do: A. Giảm lượng kháng thể IgE B. Giảm phản ứng kết hợp giữa kháng nguyên ­ kháng thể C. Giảm số lượng dưỡng bào và bạch cầu ưa base D. Giảm giải phóng histamin Trả lời 65. Cortisol có tác dụng chống viêm do các lý do sau đây, trừ: A. Làm tăng số lượng bạch cầu đa nhân trung tính B. Làm vững bền màng lysosom C. Ức chế giải phóng histamin, bradykinin D. Ức chế tổng hợp prostaglandin Trả lời 66. Hormon của tuyến thượng thận có tác dụng sinh mạng là: A. Adrenalin B. Noradrenalin C. Cortisol D. Aldosteron Trả lời 67. Cortisol có tác dụng chống stress do các lý do sau đây, trừ: A. Tăng vận chuyển dịch vào hệ thống mạch máu http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson/13_Noitiet/39_13_Noitiet.html 13/27 22/12/2016 mainFrame B. Tăng tái hấp thu ion Na+ do đó tăng tái hấp thu nước và làm tăng khối lượng tuần hoàn C. Tăng thoái hoá protein, cung cấp acid amin để tổng hợp glucose và các hợp chất cơ bản của tế bào D. Tăng thoái hoá lipid cung cấp năng lượng cho quá trình tổng hợp glucose và các các hợp chất cơ bản của tế bào Trả lời 68. Cortisol làm tăng đường huyết chủ yếu nhờ tác dụng: A. Tăng tạo đường mới ở gan B. Giảm thoái hoá glucose ở mô C. Tăng phân giải glycogen thành glucose ở gan D. Tăng hấp thu glucose ở ruột Trả lời 69. Tác dụng chủ yếu của aldosteron là: A. Tăng tái hấp thu nước ở ống lượn gần B. Tăng tái hấp thu ion Na+ ở ống lượn gần C. Tăng tái hấp thu ion Na+ và bài tiết ion K+ ở ống lượn xa và ống góp D. Tăng tái hấp thu ion Na+ và bài tiết ion K+ ở ống tuyến mồ hôi Trả lời 70. Aldosteron tăng dẫn đến: A. Tăng tái hấp thu ion HCO3­ ở ống thận B. Tăng bài xuất ion Na+ ra nước tiểu C. Tăng tái hấp thu ion Na+ ở ống thận D. Tăng tái hấp thu ion K+ ở ống thận Trả lời 71. Sản xuất aldosteron tăng khi: A. Nồng độ ACTH tăng B. Nồng độ ion Na+ huyết tương tăng C. Nồng độ ion K+ huyết tương giảm D. Mất máu nặng Trả lời 72. Cortisol được bài tiết nhiều trong các trường hợp sau đây, trừ: A. Nồng độ acid amin tăng trong máu B. Nồng độ glucose trong máu giảm C. Chấn thương nặng http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson/13_Noitiet/39_13_Noitiet.html 14/27 22/12/2016 mainFrame D. Shock phản vệ Trả lời 73. Nhược năng tuyến vỏ thượng thận có biểu hiện: A. Tăng cân B. Đái đường C. Tăng huyết áp D. Rối loạn sắc tố da E. Chuyển hoá cơ sở giảm Trả lời 74. Coctisol làm tăng nồng độ glucose huyết tương vì: A. Tăng phân giải glycogen thành glucose B. Ức chế men hexokinase ở tế bào C. Tăng vận chuyển glucose qua màng tế bào D. Giảm thoái hoá glucose ở mô Trả lời ►TUYẾN THƯỢNG THẬN > Tuỷ thượng thận 75. Tác dụng của adrenalin trên mạch máu: A. Co mạch toàn thân B. Co mạch dưới da, mạch cơ vân, giãn mạch vành, mạch thận, mạch não C. Co mạch dưới da, giãn mạch cơ vân, mạch vành, mạch não, mạch thận D. Co mạch dưới da, mạch cơ vân, mạch thận, giãn mạch vành, mạch não Trả lời 76. Adrenalin làm tăng đường huyết vì: A. Tăng hấp thu glucose ở ruột B. Tăng phân giải glycogen thành glucose ở gan C. Giảm thoái hoá glucose ở tế bào D. Tăng tạo đường mới Trả lời 77. Tác dụng chủ yếu của noradrenalin là: A. Tăng nhịp tim và sức co bóp của cơ tim B. Co mạch toàn thân làm tăng huyết áp C. Tăng đường huyết http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson/13_Noitiet/39_13_Noitiet.html 15/27 22/12/2016 mainFrame D. Giãn cơ trơn đường tiêu hoá Trả lời 78. Adrenalin được bài tiết nhiều trong các trường hợp sau đây, trừ: A. Chấn thương nặng B. Truỵ tim mạch C. ACTH tăng D. Đường huyết giảm Trả lời 79. Tác dụng của adrenalin và noradrenalin tại cơ quan đích phụ thuộc vào: A. Bản chất hoá học của hormon B. Nồng độ và hoạt tính của hormon C. Loại receptor có ở cơ quan đích D. Hệ thống enzym có ở tế bào đích Trả lời 80. Tác dụng của noradrenalin là: A. Co cơ trơn của mạch máu B. Co mạch toàn thân C. Làm tăng huyết áp tâm thu D. Làm tăng huyết áp tâm trương E. Làm co mạch toàn thân gây tăng cả huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương Trả lời ►TUYẾN TUỴ NỘI TIẾT > Insulin: Polypeptid 81. Tác dụng của insulin lên chuyển hoá carbohydrat: Tăng thoái hoá glucose ở tế bào A. Đúng             B. Sai Trả lời 82. Tác dụng của insulin lên chuyển hoá carbohydrat: Tăng tạo đường mới A. Đúng             B. Sai Trả lời 83. Tác dụng của insulin lên chuyển hoá carbohydrat: Tăng hấp thu glucose ở ruột A. Đúng             B. Sai Trả lời 84. Tác dụng của insulin lên chuyển hoá carbohydrat: Tăng tổng hợp glycogen từ glucose ở gan A. Đúng             B. Sai http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson/13_Noitiet/39_13_Noitiet.html 16/27 22/12/2016 mainFrame Trả lời 85. Tác dụng của insulin lên chuyển hoá protein: Tăng vận chuyển acid amin vào trong tế bào A. Đúng             B. Sai Trả lời 86. Tác dụng của insulin lên chuyển hoá protein: Tăng tổng hợp protein ở tế bào A. Đúng             B. Sai Trả lời 87. Tác dụng của insulin lên chuyển hoá protein: Tăng thoái hoá protein ở tế bào A. Đúng             B. Sai Trả lời 88. Tác dụng của insulin lên chuyển hoá protein: Giảm dự trữ protein ở gan A. Đúng             B. Sai Trả lời 89. Tác dụng của insulin lên chuyển hoá lipid: Giảm tổng hợp acid béo ở gan A. Đúng             B. Sai Trả lời 90. Tác dụng của insulin lên chuyển hoá lipid: Giảm vận chuyển acid béo từ gan đến mô mỡ A. Đúng             B. Sai Trả lời 91. Tác dụng của insulin lên chuyển hoá lipid: Tăng sử dụng acid béo ở gan để tạo triglycerid A. Đúng             B. Sai Trả lời 92. Tác dụng của insulin lên chuyển hoá lipid: Ức chế các enzym phân giải triglycerid A. Đúng             B. Sai Trả lời 93. Tác dụng của insulin lên đường huyết: A. Tăng hấp thu glucose ở ruột B. Tăng phân giải glycogen thành glucose ở gan C. Tăng thoái hoá glucose ở cơ D. Tăng tạo đường mới ở gan Trả lời 94. Insulin có các tác dụng sau đây, trừ: A. Tăng phân giải glycogen thành glucose ở gan B. Tăng thoái hoá glucose ở cơ http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson/13_Noitiet/39_13_Noitiet.html 17/27 22/12/2016 mainFrame C. Giảm tạo đường mới D. Tăng dự trữ glycogen ở gan và cơ Trả lời 95. Insulin làm tăng dự trữ glucose dưới dạng glycogen do các tác dụng sau đây, trừ: A. Bất hoạt phosphorylase B. Tăng hoạt tính glucokinase C. Tăng hoạt tính glycogensynthetase D. Ức chế hexokinase Trả lời 96. Các yêú tố sau đây đều làm tăng bài tiết insulin, trừ: A. Nồng độ glucose trong máu tăng B. Nồng độ acid béo trong máu tăng C. Nồng độ acid amin trong máu tăng D. Kích thích mạnh hệ thần kinh tự chủ Trả lời 97. Insulin kích thích vận chuyển glucose qua màng các tế bào của các mô sau đây, trừ: A. Cơ tim B. Tế bào biểu mô niêm mạc ruột C. Cơ vân D. Mô mỡ Trả lời 98. Tác dụng của insulin lên chuyển hoá protein và lipid: A. Tăng thoái hoá protein thành acid amin B. Tăng thoái hoá lipid thành acid béo C. Tăng chuyển acid amin thành glucose D. Tăng vận chuyển tích cực acid amin vào trong tế bào Trả lời 99. Biểu hiện của bệnh đái tháo đường tụy týp I là: A. Béo bệu B. Xạm da C. Sút cân D. Co giật Trả lời http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson/13_Noitiet/39_13_Noitiet.html 18/27 22/12/2016 mainFrame 100. Biểu hiện sớm của cơn hạ đường huyết do u tuyến tụy là: A. Tim đập nhanh B. Vã mồ hôi C. Co giật D. Mệt Trả lời 101. Đường huyết tăng và bài xuất ra nước tiểu trong: A. Ưu năng tuyến giáp B. Teo tiểu đảo Langerhans C. U tuyến tuỵ nội tiết D. U tuỷ thượng thận Trả lời 102. Cách giải thích đúng trường hợp bị tăng đường huyết: A. Do tăng nồng độ adrenalin vì adrenalin làm tăng tạo đường mới B. Do tăng nồng độ GH vì GH làm giảm vận chuyển glucose qua màng tế bào C. Do tăng nồng độ T3 vì T3 làm giảm thoái hoá glucose ở mô D. Do tăng nồng độ glucagon vì glucagon làm tăng hấp thu glucose ở ruột Trả lời 103. Một bệnh nhân bị đái tháo đường nặng (thể phụ thuộc insulin) do không được điều trị sẽ có triệu chứng: A. Thở chậm B. Hơi thở có mùi aceton C. Tăng cân D. Áp suất thẩm thấu huyết tương giảm E. Insulin huyết tương tăng Trả lời 104. Tác dụng của insulin: A. Tăng phân giải glycogen thành glucose B. Tăng tạo đường mới C. Tăng chuyển glucose thành acid béo D. Tăng hấp thu glucose ở ruột E. Tăng thoái hoá lipid Trả lời ►TUYẾN TUỴ NỘI TIẾT > Glucagon: Polypeptid http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson/13_Noitiet/39_13_Noitiet.html 19/27 22/12/2016 mainFrame ►TUYẾN TUỴ NỘI TIẾT > Glucagon: Polypeptid 105. Tác dụng của glucagon lên chuyển hoá carbohydrat: Tăng hấp thu glucose ở ruột A. Đúng             B. Sai Trả lời 106. Tác dụng của glucagon lên chuyển hoá carbohydrat: Tăng tạo đường mới A. Đúng             B. Sai Trả lời 107. Tác dụng của glucagon lên chuyển hoá carbohydrat: Tăng phân giải glycogen thành glucose ở gan A. Đúng             B. Sai Trả lời 108. Tác dụng của glucagon lên chuyển hoá carbohydrat: Tăng tái hấp thu glucose ở ống thận A. Đúng             B. Sai Trả lời 109. Khi glucagon được bài tiết nhiều thì: Tăng phân giải lipid ở mô mỡ dự trữ A. Đúng             B. Sai Trả lời 110. Khi glucagon được bài tiết nhiều thì: Ức chế men lipase ở mô mỡ dự trữ A. Đúng             B. Sai Trả lời 111. Khi glucagon được bài tiết nhiều thì: Ức chế tổng hợp triglycerid ở gan A. Đúng             B. Sai Trả lời 112. Khi glucagon được bài tiết nhiều khi đói A. Đúng             B. Sai Trả lời 113. Tác dụng glucagon lên đường huyết: A. Tăng thoái hoá glucose ở tế bào B. Tăng hấp thu glucose ở ruột C. Tăng tổng hợp glycogen từ glucose ở gan D. Tăng phân giải glycogen thành glucose ở gan Trả lời 114. Glucagon làm tăng đường huyết do: A. Tăng hấp thu glucose ở ruột B. Giảm thoái hoá glucose ở tế bào http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson/13_Noitiet/39_13_Noitiet.html 20/27 22/12/2016 mainFrame C. Tăng tạo đường mới D. Giảm vận chuyển glucose từ máu vào tế bào Trả lời 115. Glucagon có các tác dụng sau đây lên chuyển hoá lipid, trừ: A. Tăng phân giải lipid ở mô mỡ dự trữ B. Ức chế tổng hợp triglycerid ở gan C. Ức chế vận chuyển acid béo từ máu vào gan D. Giảm cung cấp acid béo cho các mô để tạo năng lượng Trả lời 116. Cơ chế tác dụng của glucagon tại tế bào đích là: A. Hoạt hoá hệ gen trong nhân tế bào đích B. Gắn với receptor trong bào tương C. Làm tăng vận chuyển ion Ca++ qua màng tế bào D. Hoạt hoá enzym adenylcyclase tại tế bào đích và làm tăng nồng độ AMP vòng trong bào tương E. Ức chế enzym phosphodiesterase do đó làm tăng nồng độ AMP vòng Trả lời 117. Glucagon có các tác dụng sau đây, trừ: A. Tăng phân giải glycogen thành glucose ở gan B. Tăng tạo đường mới ở gan từ nguồn acid amin C. Tăng phân giải lipid ở mô mỡ dự trữ D. Ức chế tổng hợp tryglycerid ở gan E. Tăng phân giải protein thành acid amin Trả lời ►TUYẾN TUỴ NỘI TIẾT > Điều hoà bài tiết: nồng độ glucose/huyết thanh 118. Các yêú tố sau đây đều làm tăng bài tiết glucagon, trừ: A. Nồng độ glucose trong máu giảm dưới 70 mg% B. Nồng độ acid amin tăng cao trong máu C. Nồng độ acid béo tăng trong máu D. Luyện tập và lao động nặng Trả lời 119. Một bệnh nhân có nồng độ glucose trong huyết tương là 50mg/100ml huyết tương . Nồng độ hormon nào trong các hormon sau đây sẽ tăng: A. Glucagon http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson/13_Noitiet/39_13_Noitiet.html 21/27 22/12/2016 mainFrame B. Insulin C. Noradrenalin D. Aldosteron Trả lời ►TUYẾN CẬN GIÁP > Parathormon: polypeptid 120. Bản chất hoá học của hormon tuyến cận giáp: A. Protein B. Polypeptid C. Peptid D. Glycoprotein Trả lời ►TUYẾN CẬN GIÁP > Tác dụng parathormon 121. Nồng độ parathormon huyết tương tăng sẽ làm tăng: A. Số lượng tế bào tạo cốt bào B. Nồng độ ion phosphat huyết tương C. Sinh tổng hợp 1,25 ­ dihydroxycholecalciferol D. Bài xuất ion calci ở ống lượn xa Trả lời 122. Parathormon và 1,25 ­ dihydroxycholecalciferol có nhiều tác dụng giống nhau, tác dụng nào trong các tác dụng sau đây đặc hiệu cho 1,25 ­ dihydroxycholecalciferol: A. Tăng tái hấp thu ion calci ở ống thận B. Tăng tái hấp thu ion phosphat ở ống thận C. Tăng hấp thu ion calci ở ruột D. Tăng nồng độ ion calci huyết tương Trả lời 123. Parathormon làm tăng nồng độ ion calci huyết tương do: A. Tăng hấp thu ion calci ở ruột B. Tăng tái hấp thu ion calci và bài xuất ion phosphat ở ống thận C. Tăng hoạt động bơm ion calci ở màng các tế bào xương D. Cả A,B,C Trả lời 124. Parathormon là hormon có tính sinh mạng vì: A. Thiếu parathormon làm sợi cơ dễ hưng phấn http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson/13_Noitiet/39_13_Noitiet.html 22/27 22/12/2016 mainFrame B. Thiếu parathormon làm sợi thần kinh dễ hưng phấn C. Thiếu parathormon làm co cơ thanh quản D. Thiếu parathormon gây cơn tetany Trả lời 125. 1,25 ­ dihydroxycholecalciferol có các tác dụng sau, trừ: A. Tăng hoạt tính phosphatase acid ở tế bào niêm mạc ruột B. Tăng tạo protein vận tải ion calci ở tế bào niêm mạc ruột C. Tăng tạo ATPase ở diềm bàn chải tế bào niêm mạc ruột D. Tăng hoạt tính phosphatase kiềm ở tế bào niêm mạc ruột Trả lời 126. PTH có các mô đích sau đây, trừ: A. Xương B. Gan C. Thận D. Ruột Trả lời ►TUYẾN CẬN GIÁP > Rối loạn bài tiết PTH 127. Nhược năng tuyến cận giáp: Nồng độ ion calci nước tiểu tăng A. Đúng             B. Sai Trả lời 128. Nhược năng tuyến cận giáp: Nồng độ ion calci huyết tương giảm A. Đúng             B. Sai Trả lời 129. Nhược năng tuyến cận giáp: Nồng độ ion phosphat nước tiểu giảm A. Đúng             B. Sai Trả lời 130. Nhược năng tuyến cận giáp: Nồng độ ion phosphat huyết tương giảm A. Đúng             B. Sai Trả lời 131. Ưu năng tuyến cận giáp: Nồng độ ion calci nước tiểu tăng A. Đúng             B. Sai Trả lời 132. Ưu năng tuyến cận giáp: Nồng độ ion calci huyết tương tăng http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson/13_Noitiet/39_13_Noitiet.html 23/27 22/12/2016 mainFrame A. Đúng             B. Sai Trả lời 133. Ưu năng tuyến cận giáp: Nồng độ ion phosphat nước tiểu giảm A. Đúng             B. Sai Trả lời 134. Ưu năng tuyến cận giáp: Nồng độ ion phosphat huyết tương tăng A. Đúng             B. Sai Trả lời 135. Các hormon tham gia điều hoà nồng độ Ca++ và sự phát triển xương: Parathormon là một hormon của tuyến giáp A. Đúng             B. Sai Trả lời 136. Các hormon tham gia điều hoà nồng độ Ca++ và sự phát triển xương: Parathromon làm tăng đào thải ion Ca++ ra nước tiểu A. Đúng             B. Sai Trả lời 137. Các hormon tham gia điều hoà nồng độ Ca++ và sự phát triển xương: Calcitonin làm tăng hoạt tính của các tế bào tạo xương A. Đúng             B. Sai Trả lời 138. Các hormon tham gia điều hoà nồng độ Ca++ và sự phát triển xương: Thiếu parathormon gây bệnh loãng xương A. Đúng             B. Sai Trả lời 139. Các biểu hiện sau đây thường gặp ở nhược năng tuyến cận giáp, trừ: A. Run cơ B. Co cứng cơ C. Nồng độ calci nước tiểu giảm D. Nồng độ phosphat nước tiểu giảm Trả lời 140. Nhược năng tuyến cận giáp: A. Nồng độ phosphat nước tiểu giảm B. Nồng độ phosphat máu giảm C. Nồng độ calci huyết tương tăng D. Nồng độ calci nước tiểu tăng Trả lời 141. Ưu năng tuyến cận giáp: http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson/13_Noitiet/39_13_Noitiet.html 24/27 22/12/2016 mainFrame A. Nồng độ calci nước tiểu giảm B. Nồng độ calci huyết tương tăng C. Nồng độ phosphat nước tiểu giảm D. Nồng độ phosphat huyết tương tăng Trả lời 142. Ưu năng tuyến cận giáp có thể gây ra loãng xương vì: A. Giảm hoạt động của tạo cốt bào do đó không tổng hợp được khuôn protein của xương B. Tăng bài xuất ion calci ở ống thận do đó thiếu calci để tạo hợp chất calci phosphat lắng đọng ở xương C. Tăng bài xuất ion phosphat ở ống thận do đó thiếu phosphat để tạo hợp chất calci phosphat lắng đọng ở xương D. Tăng hoạt động của huỷ cốt bào do đó làm tăng quá trình huỷ xương Trả lời 143. Parathormon được bài tiết nhiều khi: A. Nồng độ ion phosphat huyết tương tăng B. Áp lực thẩm thấu của máu giảm C. Nồng độ ion calci huyết tương giảm D. Nồng độ calcitonin huyết tương giảm Trả lời 144. Một bệnh nhân bị cắt mất tuyến cận giáp sau phẫu thuật tuyến giáp 10 ngày sẽ có triệu chứng nào trong các triệu chứng sau đây: A. Nồng độ ion phosphat và calci huyết tương giảm B. Nồng độ ion phosphat và calci huyết tương tăng C. Nồng độ ion calci nước tiểu tăng D. Nồng độ ion phosphat nước tiểu tăng E. Nồng độ ion calci huyết tương giảm Trả lời 145. Nồng độ ion calci huyết tương được điều hoà nhanh do: A. PTH hoạt hoá tế bào huỷ xương hoạt động B. PTH hoạt hoá bơm calci có trên màng tế bào tạo xương và tế bào xương C. PTH kích thích hình thành tế bào huỷ xương mới D. PTH làm tăng hoạt tính ATPase ở tế bào niêm mạc ruột Trả lời 146. Yếu tố nào sau đây có tác dụng trực tiếp điều hoà bài tiết parathormon: A. Nồng độ ion phosphat huyết tương http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson/13_Noitiet/39_13_Noitiet.html 25/27 22/12/2016 mainFrame B. Nồng độ calcitonin huyết tương C. Nồng độ 1,25 ­ dihydroxycholecalciferol D. Nồng độ calci toàn phần trong huyết tương E. Nồng độ ion Ca++ huyết tương Trả lời ►HORMON MÔ > Định nghĩa ­ phân loại 147. Gastrin: polypeptid; niêm mạc hang vị, tụy, yên, vùng hạ đồi bài tiết A. Đúng             B. Sai Trả lời 148. Secretin: polypeptid; niêm mạc tá tràng , vùng hạ đồi, vỏ não bài tiết A. Đúng             B. Sai Trả lời 149. Cholecystokinin: polypeptid; niêm mạc tá tràng, vùng hạ đồi, vỏ não bài tiết A. Đúng             B. Sai Trả lời 150. Bombesin: polypeptid; niêm mạc dạ dày, tá tràng bài tiết, một ít ở da, phổi, não A. Đúng             B. Sai Trả lời 151. Bradykinin: peptid; do nhiều mô sản xuất A. Đúng             B. Sai Trả lời 152.  Serotonin:  sản  phẩm  chuyển  hoá  của  tryptophan:  do  niêm  mạc  ruột,  dạ  dày,  tiểu  cầu,  vùng  hạ  đồi,  hệ  limbic,  tuỷ sống bài tiết A. Đúng             B. Sai Trả lời 153. Erythropoietin: glycoprotein; tế bào biểu mô quanh ống thận, gan sản xuất khi bị thiếu máu A. Đúng             B. Sai Trả lời 154. Histamin: sản phẩm khử carboxyl của histidin; do hầu hết các mô sản xuất A. Đúng             B. Sai Trả lời 155. Prostaglandin: acid béo; do các mô sản xuất A. Đúng             B. Sai Trả lời ►HORMON MÔ > Tác dụng của một số hormon mô http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson/13_Noitiet/39_13_Noitiet.html 26/27 22/12/2016 mainFrame ►HORMON MÔ > Tác dụng của một số hormon mô 156. Gastrin kích thích bài tiết dịch vị ­ dịch tụy, tăng bài tiết insulin ­ glucagon ­ secretin A. Đúng             B. Sai Trả lời 157. Secretin kích thích bài tiết dịch tụy loãng, kích thích gan sản xuất mật, ức chế giải phóng gastrin, kích thích bài tiết insulin A. Đúng             B. Sai Trả lời 158. Cholecystokinin: kích thích bài tiết dịch tụy nhiều enzym, tăng bài tiết glucagon ­ insulin A. Đúng             B. Sai Trả lời 159. Bombesin: tăng tiết dịch vị, gastrin, tăng co bóp ruột non, túi mật, liên quan đến điều hòa thân nhiệt A. Đúng             B. Sai Trả lời 160. Bradykinin: giãn mạch, tăng tính thấm thành mạch A. Đúng             B. Sai Trả lời 161. Serotonin: co mạch vành, co phế quản, tăng nhu động ruột A. Đúng             B. Sai Trả lời 162. Erythropoietin: kích thích sản sinh hồng cầu từ tế bào gốc rồi vận chuyển ra máu ngoại vi A. Đúng             B. Sai Trả lời 163. Histamin: tham gia trong phản ứng quá mẫn và các biểu hiện của dị ứng, kích thích sản xuất HCl A. Đúng             B. Sai Trả lời 164. Prostaglandin: có tác dụng riêng trên từng cơ quan (tim, phế quản, ống tiêu hoá, tử cung, tiểu cầu, quá trình viêm nhiễm) A. Đúng             B. Sai Trả lời   Kết quả trả lời http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson/13_Noitiet/39_13_Noitiet.html 27/27 ... A. Tăng vận chuyển dịch vào hệ thống mạch máu http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson /13_ Noitiet/39 _13_ Noitiet.html 13/ 27 22/12/2016 mainFrame B. Tăng tái hấp thu ion Na+ do đó tăng tái hấp thu nước và làm tăng khối lượng tuần hoàn... 131 . Ưu năng tuyến cận giáp: Nồng độ ion calci nước tiểu tăng A. Đúng             B. Sai Trả lời 132 . Ưu năng tuyến cận giáp: Nồng độ ion calci huyết tương tăng http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson /13_ Noitiet/39 _13_ Noitiet.html 23/27 22/12/2016 mainFrame... 20. Tên của hormon giải phóng kích dục tố là: A. FSH RH B. LH RH C. GnRH http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson /13_ Noitiet/39 _13_ Noitiet.html 4/27 22/12/2016 mainFrame D. FSH RH và LH RH Trả lời 21. Điều hoà ngược vòng dài:
- Xem thêm -

Xem thêm: SINH LÝ NỘI TIẾT - CÂU HỎI ÔN TẬP, SINH LÝ NỘI TIẾT - CÂU HỎI ÔN TẬP, SINH LÝ NỘI TIẾT - CÂU HỎI ÔN TẬP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập