Gia tri luong giac cua mot cung tiet 1

James Goodnight
James Goodnight(11523 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 336
17
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:26

Mô tả: Bài 2: Giá trị lợng giác của một cung Tiết: 55+56(PPCT) 1. Mục tiêu 1.1 Kiến thức: - Hiểu đợc khái niệm gía trị lợng giác của một cung (góc);Bảng giá trị l- ợng giác của các góc thờng gặp - Hiểu đợc hệ thức cơ bản giữa các giá trị cơ bản của một góc lợng giác - Biết quan hệ giữa các giá trị lợng giác của các góc có liên quan đặc biệt: bù nhau, phụ nhau, đối nhau, hơn kém nhau - Biết ý nghĩa hình học của tan và côtang 1.2 Kĩ năng - Xác định đợc giá trị lợng giác của một góc khi biết số đo của nó - Xác định đợc dấu của các giá trị lợng giác của cung AM khi biết điểm cuối M nằm ở các cung khác nhau - CM các đẳng thức lợng giác vận dụng các đẳng thức lợng giác 1.3 T duy và thái độ - Phát triển t duy lôgíc - Cẩn thận chính xác 2. Chuẩn bị ph ơng tiện dạy học 2.1 Thực tiễn - Kiến thức về các tỷ số lợng giác từ 0 0 đến 180 0 trong hình học 10 2.2 Phơng tiện - SGK, GA, thớc kẻ compa, mô hình đờng tròn lợng giác 3. Phơng pháp - Dùng phơng pháp gợi mở vấn đáp dựa voà phơng pháp trực quan thông qua hoạt động t duy 4. Tiến trình bài học và các hoạt động Tiết 55 Ngày soạn: Ngày dạy: Hoạt động 1:Kiểm tra bài cũ: Nhắc lại giá trị lợng của góc từ 0 0 đến 180 0 HĐGV HĐHS + Yêu cầu học sinh nhắc lại các giá trị lợng giác đã học + Xác định và minh hoạ trên nửa đờng tròn lợng giác Hoạt động 2: Định nghĩa các giá trị lợng giác HĐGV & HS Nội dung ghi bảng + GV dẫn dắt từ giá trị lợng giác từ 0 0 đên 180 0 +GV: Vẽ biểu diễn hình 48 Sgk +HS: Theo kiến thức hình học hãy xác định 4 giá trị lợng giác + HS: Giải thích độ dài đại số +GV : Nhấn mạnh Các giá trị lợng giác là các số thực xác định ĐN trên còn áp dụng cho góc lợng giác I- Giá trị lợng giác của cung 1. Định nghĩa Trên đờng tròn lợng giác cho cung AM có số đo sđ AM= M(x;y)=M( ; )OH OK sin = OK ; cos OH = tan sin cos = ;cot cos sin = Chú ý: Trục hoành gọi là trục cosin Trục tung gọi là trục sin Hoạt động 3:Từ định nghĩa GV đa ra các hệ quả của định nghĩa+ Bảng giá trị lợng giác HĐGV & HS Nội dung ghi bảng + Từ các biểu diễn số đo của các cung lợng giác hình 44 GV cho học sinh nhận xét các số đo cung AB đề có điểm cuối là B vậy các giá trị l- ợng giác của chúng có bằng nhau hay không? + HS: Tại sao giá trị lợng giác của sin và cos nằm trên đoạn -1 và 1 + HS:? tan không xác định khi nào cot không xác định khi nào + GV: Sử dụng đờng tròn định hớng giảI thích cho học sinh dấu của các giá trị lợng giác +HS:? Hãy so sánh bảng giá trị lợng giác của các cung đặc biệt trog HH và ĐS khác nhau ở yếu tố nào 2. Hệ quả A. sin và cos xác định mọi R và sin( 2 ) sin cos( 2 ) cos k k + = + = với k Z b. 1 sin 1 1 cos 1 c. tan xác định với mọi ( ) 2 k k Z + cot xác định với mọi k d.Dấu của các giá trị lợng giác (SGK) 3. Bảng giá trị lợng giác đặc biệt(SGK) Hoạt động 4: ý nghĩa hình học của tan và cot HĐGV+HS Ghi bảng + GV : Chuẩn bị hình vẽ 50,51 phóng II/ ý nghĩa hình học của tang và to + HS: Quan sát + GV: Giới thiệu trục tan và cot +GV hớng dẫn học sinh đa ra đợc ý nghĩa của trục tan và cotang + HS: Dựa vào việc dẫn vào ý nghĩa hình học của tan học sinh đọc sgk đa a ý nghĩa hình học của cotang + GV : yêu cầu học sinh dựa vào ý nghĩa hình học của tan và cotang CM hai công thức cotang 1.ý nghĩa của tan _ Tiếp tuyến của đờng tròn lợng giác tại A là trục tan - Tan đợc biểu diễn bởi độ dài đại số của véc tơ AT uuur trên trục t At 2. ý nghĩa hình học của cot -- Tiếp tuyến của đờng tròn lợng giác tại B là trục cotang -cot đợc biểu diễn bởi độ dài đại số của véc tơ BS uuur trên trục s Bs Chú ý: tan ( ) tank + = cot ( ) cotk + = với k Z Hoạt động 5: Củng cố bài: + ĐN các tỷ số lợng giác + Cần nắm đợc các gía trị tồn tại các giá trị lợng giác + BT về nhà: 1,2,5( SGK ) . 2: Giá trị lợng giác của một cung Tiết: 55+56(PPCT) 1. Mục tiêu 1. 1 Kiến thức: - Hiểu đợc khái niệm gía trị lợng giác của một cung (góc);Bảng giá trị l-. định mọi R và sin( 2 ) sin cos( 2 ) cos k k + = + = với k Z b. 1 sin 1 1 cos 1 c. tan xác định với mọi ( ) 2 k k Z + cot xác định với

— Xem thêm —

Xem thêm: Gia tri luong giac cua mot cung tiet 1, Gia tri luong giac cua mot cung tiet 1, Gia tri luong giac cua mot cung tiet 1

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu gia-tri-luong-giac-cua-mot-cung-tiet-1

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.122456073761 s. Memory usage = 18.46 MB