BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 2

15 286 0
  • Loading ...
Loading...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 22:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP Kiểm tra cũ: Bài 1/ Viết số đo độ dài theo mẫu: 75 75 m 1 m 2m 15 cm = 2m + 100 100 15 15 a/ 1m 75cm = 1m + m2 m 100 100 36 36 m5 m b/ 5m 36 cm = 5m + 100 100 TaiLieu.VN BÀI MỚI ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN Bài toán 1: Tổng hai số 121 Tỉ số hai số Tìm hai số ? BÀI GIẢI: Sơ đồ: Số bé Số lớn 121 ? ? Theo sơ đồ , tổng số phần là: 5+ 6= 11( phần ) Số bé là: 121 : 11 x = 55 Số lớn là: 121 – 55 = 66 TaiLieu.VN Đáp số : 55 66 ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN Bài toán 1: Tổng hai số 121 Tỉ số hai số Tìm hai số ? BÀI GIẢI: Sơ đồ: Số bé Số lớn 121 ? ? Theo sơ đồ , tổng số phần là: 5+ 6= 11( phần ) Số bé là: 121 : 11 x = 55 Số lớn là: 121 – 55 = 66 TaiLieu.VN Đáp số : 55 66 Bài toán 2/ Hiệu hai số 192 Tỉ số hai số Tìm hai số đó? Sơ đồ: Bài giải: ? Số bé 192 Số lớn ? Theo sơ đồ, hiệu số phần là: – = ( phần ) Số bé là; 192 : x = 288 Số lớn là: 288 + 192 = 480 Đáp số : 288 480 TaiLieu.VN Bài toán 2/ Hiệu hai số 192 Tỉ số hai số Tìm hai số đó? Sơ đồ: Bài giải: ? Số bé 192 Số lớn ? Theo sơ đồ, hiệu số phần là: – = ( phần ) Số bé là; 192 : x = 288 Số lớn là: 288 + 192 = 480 Đáp số : 288 480 TaiLieu.VN ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN * Muốn tìm hai số biết tổng tỉ số hai số , ta làm ? * Muốn tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số , ta làm nào? TaiLieu.VN ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN Luyện tập: Bài 1/ a) Tổng hai số 80 Số thứ số thứ hai Tìm hai số b) Hiệu hai số 55 Số thứ hai.Tìm hai số TaiLieu.VN số thứ Bài 1- a) Sơ đồ: ? Số thứ 80 Số thứ hai ? TaiLieu.VN Bài giải: Tổng số phần nhau: + = 16( phần ) Số thứ là: 80 : 16 x = 35 Số thứ hai là: 80 – 35 = 45 Đáp số: 35 45 Cách Tổng số phần là; + = 16 ( phần ) Giá trị phần: 80 : 16 = Số thứ là: x = 35 Số thứ hai là: x = 45 TaiLieu.VN Đáp số : 35 45 Bài 1/ b) Sơ đồ: Số thứ Số thứ hai TaiLieu.VN 55 Bài giải: Hiệu số phần là: – = Số thứ là: 55 : x = 99 Số thứ hai là: 99 – 55 = 44 Đáp số : 99 44 Cách Hiệu số phần là: – = Giá trị phần là: 55 : – 11 Số thứ : 11 x = 99 Số thứ hai là: 11 x = 44 TaiLieu.VN Đáp số : 99 44 * Nhìn vào sơ đồ , em đọc đề toán xác định dạng toán? ? Sơ đồ: Thùng thứ 50 lít dầu Thùng thứ hai ? * Có 50 lít dầu đựng hai thùng Số dầu thùng thứ số dầu thùng thứ hai Tìm số dầu thùng TaiLieu.VN ? Sơ đồ: Số học sinh nữ Số học sinh nam học sinh Học sinh lớp 5A ? ? * Lớp A có số học sinh nữ gấp lần số học sinh nam số học sinh nam em Tính số học sinh lớp A ? TaiLieu.VN TaiLieu.VN
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 2, BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 2, BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập