Bài 25: Số 0 trong phép nhân

13 309 0
  • Loading ...
Loading...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 22:11

Bài 25: Số phép nhân phép chia Toán: Kiểm tra cũ : Tính : x x 1= 16 x = 2x3 : = 16 : = Toán: Số phép nhân phép chia 1/ Phép nhân có thừa số 0x2= + 0x3= 0+ + Vậy x = ta có x = =0 =0 Vậy x = ta có x = * Số nhân với số Số nhân với Toán: Số phép nhân phép chia 2/ Phép chia có số bị chia 0 : = : = 0 vì 0x2=0 0x5=0 * Số chia cho số khác Chú ý : Không có phép chia cho Toán: Số phép nhân phép chia Kết luận : * Số nhân với số * Số nhân với * Số chia cho số khác Toán: Số phép nhân phép chia 3/ Thực hành : Bài : Tính nhẩm : 0x4=0 4x0=0 0x3= 3x0= 0x2=0 2x0=0 0x1= 1x0= Toán: Số phép nhân phép chia 3/ Thực hành : Bài : Tính nhẩm : 0:4= 0:3= 0:2= 0:1= Toán: Số phép nhân phép chia 3/ Thực hành : Bài : Số ? x = x 0 : = 0 : = = Toán: Số phép nhân phép chia 3/ Thực hành : Bài : Tính : 2:2x0= 1x0 0:3x3= = 5:5x0= 1x0 = 0x3 = 0:4x1= 0x1 = Toán: Số phép nhân phép chia A Chọn kết B 5x x 0= 25 C C Toán: Số phép nhân phép chia Biểu thức sau có kết : A- : x B- x + : + C- Toán: Số phép nhân phép chia - Hướng dẫn học tập nhà : + Học thuộc câu kết luận + Ôn bảng nhân , bảng chia + Chuẩn bị sau : luyện tập ... 1x0 0:3x3= = 5:5x0= 1x0 = 0x3 = 0:4x1= 0x1 = Toán: Số phép nhân phép chia A Chọn kết B 5x x 0= 25 C C Toán: Số phép nhân phép chia Biểu thức sau có kết : A- : x B- x + : + C- Toán: Số phép nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 25: Số 0 trong phép nhân, Bài 25: Số 0 trong phép nhân, Bài 25: Số 0 trong phép nhân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập