BÀI 24:Số 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

24 333 0
  • Loading ...
Loading...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 22:11

THIẾT KẾ BÀI DẠY: MÔN TOÁN L ớp BÀI 24: SỐ TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : Giúp học sinh biết : - Số nhân với số số đó; số nhân với số - Số chia cho số -Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận, xác tính toán Chuẩn bị: 1) Giáo viên : Soạn thiết kế máy vi tính 2) Học sinh : Thẻ số từ đến Thẻ Đúng (Đ) – Sai (S) Tổng độ dài cạnh hình tam giác (hình tứ giác) gọi gì? (Giải tập 4b trang 131) Tổng độ dài cạnh hình tam giác (hình tứ giác) gọi chu vi hình BÀI 4b trang 131 : m c B 3c m A C cm D m c Tính chu vi hình tứ giác ABCD ( cách ) Bài 4b: Giải Cách : Chu vi hình tứ giác ABCD là: + + + = 12 ( cm ) Đáp số : 12 cm Bài 4b: Giải Cách : Chu vi hình tứ giác ABCD là: × = 12 ( cm) Đáp số : 12 cm ĐỐ EM CÂU CÂU CÂU Câu : Trò chơi với số : 1x2= + = ?2 ; x = ?2 x = + + = ?3 ; x = ?3 x = + + + = ? ; x = ?4 Số nhân với số số Câu : 1x2 =2 x = ? 1x3 =3 x = ? 1x4 =4 x = ? Số nhân với số Câu : 1x2 =2 : = ? 1x3 =3 1x4 =4 : = ? : = ? Số chia cho số Toán Tiết 131 : Số phép nhân phép chia Luyện tập Ai nhanh ? Đi tìm ẩn số ? Ai tài ? x = ? x = ? : = ? x = ? x = ? : = ? Bài : Tính nhẩm x = ? x = ? : = ? 1x = ? : = ? Bài : Số ? x = 2 x = x = 5 : = : = x = Tổ x2 x 1=9 Tổ :2 x 1=2 Tổ x : = 24 Tổ x2 x 1=8x1=9 Tổ :2 x 1=2x1=2 Tổ x : = 24 : = 24 Tổ x x = x1= Tổ :2 x1=2x1=2 Tổ x :1 = 24 :1= 24 Chân thành cảm ơn quý vị đồng nghiệp giúp hoàn thành tiết học ! ... 5 : = : = x = Tổ x2 x 1=9 Tổ :2 x 1=2 Tổ x : = 24 Tổ x2 x 1=8x1=9 Tổ :2 x 1=2x1=2 Tổ x : = 24 : = 24 Tổ x x = x1= Tổ :2 x1=2x1=2 Tổ x :1 = 24 :1= 24 Chân thành cảm ơn quý vị đồng nghiệp giúp hoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 24:Số 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA, BÀI 24:Số 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA, BÀI 24:Số 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập