Bài 22 tìm số bị chia

11 313 0
  • Loading ...
Loading...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 22:11

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN: TOÁN LỚP Môn toán Điền số thích hợp vào ô trống: Số bị chia Số chia Thương 15 3 ? Toán Toán 1.Nhận xét : Số bị chia Ta có: 63 = Số chia =x 32 x= x x : = chia x = 5? x x = 10 Thương 62 Tìm sốSbốị chia ưng a bith ếtương nhân với số bị chiach bằ Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia Thứ hai ngày tháng năm 2011 Toán Toán Tính nhẩm: 6:3= 8:2= 12 : = 2x3= 4x2= x = 12 Toán 2/ Tìm x: a) x : = x=3x2 x=6 b) x : = x=2x3 x=6 Toán 3/ Có số kẹo chia cho em, em kẹo Hỏi có tất kẹo? Tóm tắt: em : kẹo em : … kẹo? Toán Bài giải Số kẹo có tất là: x = 15 ( kẹo) Đáp số: 15 kẹo
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 22 tìm số bị chia, Bài 22 tìm số bị chia, Bài 22 tìm số bị chia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập