bài 18 bảng chia 5

16 309 0
  • Loading ...
Loading...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 22:11

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ Môn: Toán – Lớp Bài 18: Bảng chia TẬP THỂ LỚP & GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ Toán * Điền số thích hợp vào chỗ trống: 28 : … = … : 12 = Toán * Quan sát hình viết phép tính thích hợp : 12 : = Chúc mừng chiến thắng Toán BẢNG CHIA Mỗi bìa có chấm tròn Hỏi bìa có chấm tròn? x = 20 20 : = 5:5= 10 : = 15 : = 20 : = 25 : = 30 : = 35 : = 40 : = 45 : = 50 : = 10 Toán BẢNG CHIA Mỗi bìa có chấm tròn Hỏi bìa có chấm tròn? x = 20 20 : = 5:5=1 10 : = 15 : = 20 : = 25 : = 30 : = 35 : = 40 : = 45 : = 50 : = 10 Toán BẢNG CHIA Mỗi bìa có chấm tròn Hỏi bìa có chấm tròn? x = 20 20 : = 5:5=1 10 : = 15 : = 20 : = 25 : = 30 : = 35 : = 40 : = 45 : = 50 : = 10 Toán BẢNG CHIA Mỗi bìa có chấm tròn Hỏi bìa có chấm tròn? x = 20 20 : = 5:5=1 10 : = 15 : = 20 : = 25 : = 30 : = 35 : = 40 : = 45 : = 50 : = 10 Toán BẢNG CHIA Bài 1: Số ? Số bị chia 10 20 30 40 50 45 35 25 15 Số chia 5 5 5 5 Thương 10 5 Bài 2: Có 15 hoa cắm bình hoa Hỏi bình có hoa ? Bài 2: Có 15 hoa cắm bình hoa Hỏi bình có hoa ? Bài giải Số hoa bình là: : = (bông) Đáp số: Toán BẢNG CHIA * Hãy chọn vật mà em yêu thích : 10 : = • 5:5= • 50 : = • 15 : = • 20 : = • 25 : = • 35 : = • 30 : = • 15 : = • 45 : = • 40 : = • XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ THAM KHẢO
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 18 bảng chia 5, bài 18 bảng chia 5, bài 18 bảng chia 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập