Toán lớp 2 bài 4 bảng chia 4

13 275 0
  • Loading ...
Loading...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 22:11

MÔN TOÁN LỚP Bài 16: BẢNG CHIA NTH@TD Hãy đọc bảng nhân mà em học? 4x1=4 x = 24 4x2=8 x = 28 x = 12 x = 32 x = 16 x = 36 x = 20 NTH@TD x 10 = 40 x = 12 x = 20 12 : = NTH@TD 20 : = 4x1= 4x2= x = 12 x = 16 x = 20 x = 24 x = 28 x = 32 x = 36 x 10= 40 : 8: 12 : 16 : 20 : 24 : 28 : 32 : 36 : 40 : NTH@TD 4 4 4 4 4 = = = = = = = = = = 10 Toán Bảng chia 4 :4=1 24 : = :4=2 28 : = 12 : = 32 : = 16 : = 36 : = 20 : = NTH@TD 40 : = 10 Bảng chia 4 : = : = 12 : = 16 : = 20 : = 24 : = 28 : = 32 : = 36 : = 40 : = 10 NTH@TD BẢNG CHIA 4 12 16 20 24 28 32 36 40 : : : : : : : : : : 4 4 4 4 4 = = = = = = = = = = NTH@TD 10 Bảng chia 4 12 16 20 24 28 32 36 40 : : : : : : : : : : 4 4 4 4 4 = = = = = = = = = = NTH@TD 10 Bài1: Tính nhẩm :4=2 16 : = 4 :4=1 24 : = 20 : = 12 : = 40 : = 10 28 : = 36 : = 32 : = NTH@TD Bài2: Có 32 học sinh xếp thành hàng Hỏi hàng có học sinh? Tóm tắt : Bài giải 4hàng : 32 học sinh Mỗi hàng có số học sinh là: 1hàng :…học sinh ? 32 : = (học sinh) Đáp số : học sinh NTH@TD Bài3: Có 32 học sinh xếp thành hàng, hàng có học sinh Hỏi xếp hàng ? Bài giải Tóm tắt : Số hàng xếp : học sinh : hàng 32 học sinh: … hàng? 32 : = ( hàng) NTH@TD Đáp số : hàng Bài 2: Có 32 học sinh Bài 3: Có 32 học sinh xếp thành hàng Hỏi hàng có học sinh? xếp thành hàng, hàng có học sinh Hỏi xếp hàng ? Bài giải Mỗi hàng có số học sinh là: 32 : = (học sinh) Đáp số : học sinh Bài giải Số hàng xếp : 32 :4 = ( hàng) Đáp số : hàng NTH@TD TIẾT HỌC NTH@TD ... = 28 x = 12 x = 32 x = 16 x = 36 x = 20 NTH@TD x 10 = 40 x = 12 x = 20 12 : = NTH@TD 20 : = 4x1= 4x2= x = 12 x = 16 x = 20 x = 24 x = 28 x = 32 x = 36 x 10= 40 : 8: 12 : 16 : 20 : 24 : 28 : 32... :4=2 28 : = 12 : = 32 : = 16 : = 36 : = 20 : = NTH@TD 40 : = 10 Bảng chia 4 : = : = 12 : = 16 : = 20 : = 24 : = 28 : = 32 : = 36 : = 40 : = 10 NTH@TD BẢNG CHIA 4 12 16 20 24 28 32 36 40 : : :... = = = = = = = = = = NTH@TD 10 Bảng chia 4 12 16 20 24 28 32 36 40 : : : : : : : : : : 4 4 4 4 4 = = = = = = = = = = NTH@TD 10 Bài1: Tính nhẩm :4=2 16 : = 4 :4=1 24 : = 20 : = 12 : = 40 : = 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán lớp 2 bài 4 bảng chia 4, Toán lớp 2 bài 4 bảng chia 4, Toán lớp 2 bài 4 bảng chia 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập