Toán 2 bài 14 tiền việt nam

12 275 0
  • Loading ...
Loading...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 22:11

Bài 14: Tiền Việt nam Thứ … ngày … tháng … năm … Toán TIỀN VIỆT NAM Thứ … ngày … tháng … năm … Toán TIỀN VIỆT NAM Kiểm tra cũ Đặt tính tính a) 100 + 100 = b) 500 – 200 = ?200 300 ? Thứ … ngày … tháng … năm … Toán Thực hành TIỀN VIỆT NAM 100 đồng + 100 đồng = 200 đồng *200 đồng đổi tờ giấy bạc 100 đ200 ồng?đồng đổi được2 2tờtờ giấy bạc 100 đồng Thứ … ngày … tháng … năm … Toán TIỀN VIỆT NAM 500 đồng đổi được55tờ tờ giấy bạc 100 đồng 1000 đồng đổi được10 10tờ tờ giấy bạc 100 đồng Thứ … ngày … tháng … năm … Toán TIỀN VIỆT NAM a) b) 200 đồng 200 đồng 200 đồng 200 đồng 200 đồng 600 ? đồng 200 đồng ? đồng 700 đồng 100 đồng ? 800 đồng 200 đồng 1000 ? đđồồng ng 100 đồng c) d) 500 đồng 500 đồng 200 đồng 200 đồng 100 đồng Thứ … ngày … tháng … năm … Toán TIỀN VIỆT NAM Tôi có 600 đồng Tôi có 500 đồng Tôi có 700 đồng Tôi có nhiều tiền Tôi có 800 đồng Thứ … ngày … tháng … năm … Toán TIỀN VIỆT NAM Tính: 100 đồng + 400 đồng =500 đồng ; 700 đồng + 100 đồng = 800 đồng 900 đồng - 200 đồng = 700 đồng ; 800 đồng - 300 đồng = 500 đồng Thứ … ngày … tháng … năm … Toán TIỀN VIỆT NAM Trò chơi: Mở hoa đoán số 300 300 x x x 300 1200 300 30 30 600 30 x x 10 x 240 300 180 Qua học hôm nhận biết tờ giấy bạc nào? Con sử dụng tiền nào? Để tiết kiệm tiền làm nào?
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán 2 bài 14 tiền việt nam, Toán 2 bài 14 tiền việt nam, Toán 2 bài 14 tiền việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập