Toán lớp 2 bài 13 bảng chia 3

16 302 0
  • Loading ...
Loading...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 22:11

Toán Bài cũ: •1.Tính nhẩm: x 6= 12 x = 2x8= 10 12 : = 106 : = 16 : 25= • 16 Toán BẢNG CHIA 3x4= 12 12 : = 12 : = 12 : = Toán BẢNG CHIA 3x4= 12 12 : = LẬP BẢNG CHIA 3:3= 6:3= 9:3= 12 : = 15 : = 18 : = 21 : = 24 : = 27 : = 10 30 : = CÙNG HỌC THUỘC BẢNG CHIA 3x4= 12 12 : = 3:3= 6:3= 9:3= 12 : = 15 : = 18 : = 21 : = 24 : = 27 : = 30 : =10 CÙNG HỌC THUỘC BẢNG CHIA 3 x = 12 12 : = 3:3=1 6:3=2 9:3=3 12 : = 15 : = 18 : = 21 : = 24 : = 27 : = 30 : = 10 CÙNG HỌC THUỘC BẢNG CHIA 3 x = 12 12 : = 3:3=1 6:3=2 9:3=3 12 : = 15 : = 18 : = 21 : = 24 : = 27 : = 30 : = 10 CÙNG HỌC THUỘC BẢNG CHIA 3x4= 12 : = 12 3:3=1 6:3=2 9:3=3 12 : = 15 : = 18 : = 21 : = 24 : = 27 : = 30 : = 10 CÙNG HỌC THUỘC BẢNG CHIA 3 x = 12 12 : = 3:3=1 6:3=2 9:3=3 12 : = 15 : = 18 : = 21 : = 24 : = 27 : = 30 : = 10 CÙNG HỌC THUỘC BẢNG CHIA 3 x = 12 12 : = 12 15 18 21 24 27 30 : : : : : : : : : : 3= 3= 3= 3= 3= 3= 3= 3= 3= =10 Toán BẢNG CHIA 15 : = 30 : = 24 : = 27 : = 8 10 9 1.Tính nhẩm: 6:3= 3:3= 9:3=3 12 : = 18 : = 21 : = Toán BẢNG CHIA Tóm tắt: tổ: 24 học sinh tổ: học sinh? Bài giải Mỗi tổ có số học sinh là: 24 : = (học sinh) Đáp số: học sinh : 3= 6:3 = 15: 3= 30 : 3= 18: 3= BẢNG CHIA 12: 3= 9:3= 21: 3= 24 : 3= 27:3= DẶN DÒ • Ôn lại bảng chia • Chuẩn bị
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán lớp 2 bài 13 bảng chia 3, Toán lớp 2 bài 13 bảng chia 3, Toán lớp 2 bài 13 bảng chia 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập