Toán lớp 2 Phép trừ (không nhớ ) trong phạm vi 1000

15 299 0
  • Loading ...
Loading...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 22:10

03/18/14 Kiểm tra cũ Đặt tính tính: 245 + 312 65 - 24 245 + 312 65 557 03/18/14 24 41 Toán Phép trừ (không nhớ) phạm vi 1000 Bài toán: Có 635 hình vuông bớt 214 hình vuông Hỏi lại hình vuông? 03/18/14 635 – 214 = ?421 trăm trăm 03/18/14 trăm chục - chục đơn vị - đơn vị chục đơn vị 635 – 214 = ? - 635 214 21 trừ , viết trừ , viết trừ , viết 635 – 214 = 421 * -Nêu hiệ ( không nhch ớữ ) phạm Đặtcách số trth ừựdcướ i snốphép bị trtr ừsao cho số vi 1000? hàng thẳng cột với - Trừ theo thứ tự từ phải sang trái 03/18/14 Luyện tập Bài 1: Tính 484 241 243 03/18/14 586 253 333 590 470 120 693 152 541 Bài 2: Đặt tính tính 548 – 312 395 – 23 548 312 395 23 372 236 03/18/14 Bài 3: Tính nhẩm (theo mẫu) a) 500 – 200 = 300 600 – 100 = 500 b) 1000 – 200 = 800 700 – 300 = 900 – 300 = 600 - 400 = 800 – 500 = 1000 – 400 = 03/18/14 1000 - 500 = Trò chơi: Truyền điện 600 – 100 = 500 700 – 300 = 400 600 – 400 = 200 1000 – 400 = 600 900 – 300 = 600 800 – 500 = 300 1000 – 500 = 03/18/14 500 Bài 4: ắt: con, đàn gà Đàn vTóm ịt cót183 đàn vịt 121 Hỏi đàn 183ítcon gà có bao Vịtnhiêu con? Gà 121 ? Bài giải Đàn gà có số là: 183 – 121 = 62 (con) Đáp số: 62 gà 03/18/14 Toán Phép trừ (không nhớ) phạm vi 1000 Củng cố: Chọn cách đặt tính tính cho phép tính sau: 875 – 75 = ? + Đặt tính: a 03/18/14 875 75 b 875 75 Toán Phép trừ (không nhớ) phạm vi 1000 Củng cố: Chọn kết cho phép tính sau: 875 – 75 = ? 875 75 + Kết quả: a/ 80 03/18/14 b/ 125 c/ 800 Toán Phép trừ (không nhớ) phạm vi 1000 Dặn dò: - Ôn lại cách trừ số có chữ số 03/18/14 03/18/14 03/18/14
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán lớp 2 Phép trừ (không nhớ ) trong phạm vi 1000, Toán lớp 2 Phép trừ (không nhớ ) trong phạm vi 1000, Toán lớp 2 Phép trừ (không nhớ ) trong phạm vi 1000

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập