Toán lớp 2 PHÉP Cộ NG (KHÔNG NHớ )TRONG PHạ M VI 1000

13 302 0
  • Loading ...
Loading...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 22:10

BÀI 12: PHÉP CỘNG (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000 Viết số sau thành tổng trăm, chục, đơn vị: 234 ; 910 398 ; 702 234 = 200 + 30 + 398 = 300 + 90 + 910 = 900 + 10 702 = 700 + Toán Phép cộng ( không nhớ ) phạm vi 1000 326 + 253 = 5?79 326 + 253 579 trăm chục đơn vị 326 + 253 = 579 cộng 9, viết .2 cộng 7, viết .3 cộng 5, viết Toán Phép cộng ( không nhớ ) phạm vi 1000 326 + 253 = ? 326 cộng 9, viết + 253 cộng 7, viết .3 cộng 5, viết 326 + 253 = 579 Quy tắc: Đặt tính : Viết chữ số hàng trăm chữ số hàng trăm, chữ số hàng chục chữ số hàng chục, chữ số hàng đơn vị chữ số hàng đơn vị Tính : Cộng từ phải sang trái Chữ số hàng đơn vị cộng với chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng chục, chữ số hàng trăm cộng với chữ số hàng trăm Toán Phép cộng ( không nhớ ) phạm vi 1000 326 + 253 = ? VD: + 326 cộng 9, viết + 253 cộng 7, viết .3 cộng 5, viết 326 + 253 = 579 225 + 512 634 66 859 578 Toán Phép cộng ( không nhớ ) phạm vi 1000 326 + 253 = ? 326 cộng 9, viết + 253 cộng 7, viết .3 cộng 5, viết 326 + 253 = 579 Bài 1.Tính: 524 432 + + 356 173 88 697 618 + 321 939 261 + 715 976 452 + 526 978 436 +265 + 413 153 678 589 622 + 350 972 630 + 155 785 153 + 26 17 Toán Phép cộng ( không nhớ ) phạm vi 1000 326 + 253 = ? 326 cộng 9, viết + 253 cộng 7, viết .3 cộng 5, viết 326 + 253 = 579 Bài 1.Tính: Bài Đặt tính tính: 724 + 215 724 ……… + 215 ……… 93 ……… 263 + 720 263 ……… +……… 720 983 ……… 806 + 172 806 ……… + ……… 172 978 ……… 624 + 55 624 ……… +……… 55 679 ……… Toán Phép cộng ( không nhớ ) phạm vi 1000 326 + 253 = ? Bài 1.Tính: Bài Đặt tính tính: Bài 3.Tính nhẩm ( theo mẫu): 326 cộng 9, viết + 253 cộng 7, viết .3 cộng 5, viết 326 + 253 = 579 800 + 100 = 900 a) 400 + 300 = 700 300 + 300 = 600 500 + 200 = 700 400 + 400 = 800 600 + 300 = 900 600 + 200 = 800 100 + 500 = 600 200 + 200 = 400 600 + 400 = 1000 b) 700 + 300 = 1000 900 + 100 = 1000 500 + 500 = 1000 800 + 200 = 1000 400 + 600 = 1000 Xin chào bạn! Bạn nhỏ thực phép tính, bạn phân vân cách làm Các bạn nhanh tay giơ thẻ để giúp bạn nhỏ 736 + 23 759 132 Đ HẾT GIỜ 736 + 23 966 321 S HẾT GIỜ 23 + 736 966 321 S HẾT GIỜ Trân trọng cám ơn thầy cô giáo tất em ! ... 326 + 253 = ? VD: + 326 cộng 9, viết + 253 cộng 7, viết .3 cộng 5, viết 326 + 253 = 579 225 + 512 634 66 859 578 Toán Phép cộng ( không nhớ ) phạm vi 1000 326 + 253 = ? 326 cộng 9, viết + 253
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán lớp 2 PHÉP Cộ NG (KHÔNG NHớ )TRONG PHạ M VI 1000, Toán lớp 2 PHÉP Cộ NG (KHÔNG NHớ )TRONG PHạ M VI 1000, Toán lớp 2 PHÉP Cộ NG (KHÔNG NHớ )TRONG PHạ M VI 1000

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập