toán lớp 2 bảng chia 2

18 311 0
  • Loading ...
Loading...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 22:10

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ Môn: Toán lớp BÀI 10: BẢNG CHIA TOÁN TOÁN x =10 ? TOÁN x =14 ? TOÁN x = ?6 TOÁN x = 18 ? TOÁN Hãy đọc bảng nhân TOÁN x2 3x 4= 6= :82: 2= 3= 6:3 =2 2x1 =2 2x2 =4 2x3 =6 2x4 =8 x = 10 x = 12 x = 14 x = 16 x = 18 x 10 = 20 6:2 =3 8:2 =4 TOÁN 2x1 =2 2x2 =4 2x3 =6 2x4 =8 x = 10 x = 12 x = 14 x = 16 x = 18 x 10 = 20 6:2 =3 8:2 =4 TOÁN 2x1 =2 2x2 =4 2x3 =6 2x4 =8 x = 10 x = 12 x = 14 x = 16 x = 18 x 10 = 20 2:2 =1 4:2 =2 6:2 =3 8:2 =4 10 : = 12 : = 14 : = 16 : = 18 : = 20 : = 10 TOÁN 2x1 =2 2x2 =4 2x3 =6 2x4 =8 x = 10 x = 12 x = 14 x = 16 x = 18 x 10 = 20 2:2 =1 4:2 =2 6:2 =3 8:2 =4 10 : = 12 : = 14 : = 16 : = 18 : = 20 : = 10 TOÁN BẢNG CHIA 2:2 4:2 6:2 8:2 10 : 12 : 14 : 16 : 18 : 20 : = = = = = = = = = = 10 TOÁN BẢNG CHIA 2 10 12 14 16 18 20 : : : : : : : : : : 2 2 2 2 2 = = = = = = = = = = 10 S TOÁN BẢNG CHIA Bài tập 1: Tính nhẩm: : =3 : =2 10 : =5 : =1 20 : =10 : =4 12 : =6 14 : = 18 : = 16 : = TOÁN BẢNG CHIA Bài tập 2: Có 12 táo chia vào hai đĩa Hỏi đĩa có táo? V TOÁN BẢNG CHIA Bài tập 2: Có 12 táo chia vào hai đĩa Hỏi đĩa có táo? àig:ả B ả ố táolà:ỗ u ĩacósq iđ M táo)ả u 6(q 12:= ả to.ố u s:6q áp Đ TOÁN BẢNG CHIA Bài tập 3:Chọn kết phép tính: :2 = 10 : = 18 : = 20 : = 10 14 : = TOÁN BẢNG CHIA ... : = 10 TOÁN 2x1 =2 2x2 =4 2x3 =6 2x4 =8 x = 10 x = 12 x = 14 x = 16 x = 18 x 10 = 20 2:2 =1 4:2 =2 6:2 =3 8:2 =4 10 : = 12 : = 14 : = 16 : = 18 : = 20 : = 10 TOÁN BẢNG CHIA 2:2 4:2 6:2 8:2 10. .. 2x3 =6 2x4 =8 x = 10 x = 12 x = 14 x = 16 x = 18 x 10 = 20 6:2 =3 8:2 =4 TOÁN 2x1 =2 2x2 =4 2x3 =6 2x4 =8 x = 10 x = 12 x = 14 x = 16 x = 18 x 10 = 20 2:2 =1 4:2 =2 6:2 =3 8:2 =4 10 : = 12 : = 14... = = = = = = = = 10 TOÁN BẢNG CHIA 2 10 12 14 16 18 20 : : : : : : : : : : 2 2 2 2 2 = = = = = = = = = = 10 S TOÁN BẢNG CHIA Bài tập 1: Tính nhẩm: : =3 : =2 10 : =5 : =1 20 : =10 : =4 12 : =6
- Xem thêm -

Xem thêm: toán lớp 2 bảng chia 2, toán lớp 2 bảng chia 2, toán lớp 2 bảng chia 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập