Toán lớp 2 bài 9 phép chia

10 292 0
  • Loading ...
Loading...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 22:10

BÀI 9: PHÉP CHIA % TOÁN Đọc bảng nhân Đọc bảng nhân Đọc bảng nhân Đọc bảng nhân TOÁN PHÉP CHIA Có ô, ta tìm số phần Mỗi phần có ô Ta có phép chia để tìm số phần phần có ô 6:3=2 Đọc Sáu chia ba hai Viết : =  Nhận xét: 6:3=2 3x2=6 6:2=3 TOÁN PHÉP CHIA Bài : Cho phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu) : Mẫu : 4x2=8 8:2=4 8:4=2 TOÁN PHÉP CHIA Bài : Cho phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu) : a ) x = 15 x = 15 15 : = 15 : = TOÁN PHÉP CHIA Bài : Cho phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu) : b ) x = 12 x = 12 12 : = 12 : = TOÁN PHÉP CHIA Bài : Cho phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu) : c ) x = 10 x = 10 10 : = 10 : = TOÁN PHÉP CHIA Bài : Tính a) x = 12 12 : = 12 : = b) x = 20 20 : = 20 : =
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán lớp 2 bài 9 phép chia, Toán lớp 2 bài 9 phép chia, Toán lớp 2 bài 9 phép chia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập