Toán lớp 2 bảng nhân 3

12 298 0
  • Loading ...
Loading...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 22:10

Môn :Toán BÀI 5: BẢNG NHÂN HS1: HS2: x 72=x = x 82=x = Toán Bảng nhân SGK/97 lấy lần, ta viết: 3x1=3 lấy lần, ta có 3x2 =3+3= Vậy: 36 x = 3x1=3 3x2=6 lấy lần, ta viết: 3x1=3 lấy lần, ta có 3x2= 3+3= Vậy: 36x = lấy lần, ta có 3x3 =3+3+3= Vậy:93 x = 3x1=3 3x2=6 3x3=9 lấy lần, ta viết: 3x1=3 lấy lần, ta có 3x2= 3+3= Vậy: 36x = lấy lần, ta có 3x3= 3+3+3= Vậy: 39x = 3x1 =3 3x2 =6 3x3 =9 x = 12 ? x = 15 ? x = 18 ? x = 21 ? x = 24 ? x = 27 ? x10 = 30? BẢNG NHÂN BẢNG NHÂN 3 lấy lần, ta viết: 3x1=3 lấy lần, ta có 3x2= 3+3= Vậy: 36x = lấy lần, ta có 3x3= 3+3+3= Vậy: 39x = 3x1=3 3x2=6 3x3=9 x = 12 x = 15 x = 18 x = 21 x = 24 x = 27 x 10 = 30 Trò chơi: Đố bạn Tính nhẩm: 3x3= x = 24 3x1= 3 x = 15 x = 12 x10 = 30 x = 27 3x2= x = 18 x = 21 Mỗi nhóm có học sinh, có 10 nhóm vậy.Hỏi có tất học sinh? Tóm tắt nhóm : học sinh 10 nhóm :… học sinh? 1HS làm bảng lớp Bài giải Cả lớp Số học sinh 10 nhóm có là: làm vào x 10 = 30 (Học sinh) Đáp số : 30 Học sinh Đếm thêm viết số thích hợp vào ô trống : 1HS làm bảng lớp 12 15 18 21 24 27 Phiếu tập 30
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán lớp 2 bảng nhân 3, Toán lớp 2 bảng nhân 3, Toán lớp 2 bảng nhân 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập