TOÁN2: Đơ N Vị , CHụ C, TRĂM, NGHÌN

15 262 0
  • Loading ...
Loading...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 22:09

HOI GIANG CAP TRUONG KIỂM TRA BÀI CŨ: Bài toán: Có 12 học sinh chia thành nhóm Hỏi nhóm có học sinh? Giải: Số học sinh nhóm là: 12 : = ( học sinh) Đáp số: học sinh Tính: X + = 12 + : + = = = 20 + TOÁN: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN TUẦN : 28 TIẾT : 137 TOÁN: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN ÔN TẬP VỀ ĐƠN VỊ ,CHỤC, TRĂM VÀ NGHÌN 10 10 đơn vị chục • TOÁN: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN CHỤC 10 CHỤC 20 CHỤC 30 CHỤC 40 10 CHỤC 100 10 Chục trăm TOÁN: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN ÔN TẬP VỀ ĐƠN VỊ ,CHỤC, TRĂM VÀ NGHÌN 10 10 đơn vị chục TOÁN: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN GIỚI THIỆU SỐ TRÒN TRĂM trăm trăm trăm 100 200 300 TOÁN: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN trăm 400 Các số 100,200,300,400 ,………… 900 số tròn trăm 10 trăm nghìn • TOÁN: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN CÁCH VIẾT NGHÌN: nghìn viết 1000 10 TOÁN: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN LUYỆN TẬP – THỰC HÀNH 1/ Đọc viết số 5đơn vị chục trăm 60 300 11 • TOÁN: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN • • 2/ Chọn hình phù hợp với số đơn vị 5chục trăm 12 • TOÁN: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN 3/ Làm tập SGK 100 200 Một trăm Hai trăm 600 700 Sáu trăm Bảy trăm 300 400 500 Ba trăm Bốn trăm Năm trăm 800 Tám trăm 900 Chín trăm 13 TOÁN: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN NỘI DUNG BÀI HỌC : 10 đơn vị chục 10 chục trăm 10 trăm nghìn 14 HOI GIANG CAP TRUONG 15
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN2: Đơ N Vị , CHụ C, TRĂM, NGHÌN, TOÁN2: Đơ N Vị , CHụ C, TRĂM, NGHÌN, TOÁN2: Đơ N Vị , CHụ C, TRĂM, NGHÌN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập