chuong 4 bai 2 318 1397552311

4 215 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 20:02

BÀI PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100 I MỤC TIÊU : Bước đầu giúp học sinh : - Biết đặt tính làm tính trừ ( không nhớ ) phạm vi 100 (dạng 57- 23) - Củng cố toán giải II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Các bó que tính, bó chục que số que rời III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra cũ : + 3học sinh lên bảng làm toán : Đặt tính tính 30+ 35 = 25cm + 4cm = 36 36 46 + 22 = 43cm + 15cm = +20 +20 + Học sinh lớp làm vào bảng dãy theo tập bảng + Cả lớp nhận xét, sửa + Nhận xét cũ – KTCB Bài : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động : Mt: Học sinh nắm tên học.Biết phương pháp đặt tính làm tính trừ - Giáo viên hướng dẫn học sinh thao tác que -Học sinh lấy 57 que ( gồm bó que r ời tính Giáo viên làm song song với học sin h ) bảng Trình bày bảng Sách giáo khoa -Xếp bó bên trái, que bên phải - Tiến hành tách bó que rời xếp xuống bó bên trái que bên phải - Chú ý : thao tác tách bó que tương ứng với phép tính trừ - Hỏi : Số que lại ? -Giới thiệu kỹ thuật làm tính trừ - Còn bó que a) Đặt tính : Viết 57 viết 23 cho chục thẳng với cột chục, đơn vị thẳng cột với đơn vị – Viết -Học sinh quan sát lắng nghe ghi nhớ dấu - kẻ ngang b) Tính từ phải sang trái : 57 * trừ – Viết - Học sinh lặp lại cách trừ - 23 * trừ – Viết Vậy 57 – 23 = 34 34 - Giáo viên chốt lại kỹ thuật trừ Hoạt động : Thực hành Mt : Học sinh làm tính trừ phạm vi 100 – Củng cố giải toán - Giáo viên yêu cầu học sinh mở Sách giáo khoa • Bài : - a) Học sinh làm vào Btt a) Tính - b) Học sinh làm bảng b) Đặt tính tính -Giáo viên kiểm tra cách đặt tính -Lưu ý học sinh học sinh phép tính có kết = cột chục Ví dụ : 59 – 53 Kết phép tính Chữ số bên trái chữ số cho biết hiệu cột chục Ta không cần viết chữ số 06 = • Bài : Đúng ghi Đ – Sai ghi S -Giáo viên treo bảng phụ cho học sinh tham gia chơi tiếp sức -Giáo viên tổ chức chơi công bằng, theo dõi, nhận xét cụ thể - Tuyên dương đội thắng • Bài : giải toán - Học sinh cử đại diện tổ ( em ) thi đua gắn chữ Đ hay S vào kết phép tính - Học sinh đọc toán - học sinh ghi tóm tắt : * Có : 64 trang * Đã đọc : 24 trang * Còn … trang Học sinh giải vào ô li - Giáo viên nhận xét, sửa sai 4.Củng cố dặn dò : - Giáo viên nhận xét tiết học Tuyên dương học sinh ngoan hoạt động tốt - Yêu cầu học sinh nhà ôn làm tập tập toán - Chuẩn bị cho hôm sau : Phép trừ phạm vi 100 Rút kinh nghiệm : BÀI PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100 I MỤC TIÊU : Bước đầu giúp học sinh : - Biết đặt tính làm tính trừ ( không nhớ ) phạm vi 100 (dạng 65-30, 364) - Củng cố kỹ tính nhẩm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Các bó que tính, bó chục que tính số que tính rời + Bảng phụ ghi tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra cũ : + học sinh lên bảng sửa tập / 48 Bài tập toán ½ + Học sinh tự sửa làm + Giáo viên lưu ý học sinh câu lời gi ải phải bám sát câu h ỏi c toán ( S ợi dây lại dài độ dài lại sợi dây ) + Nhận xét cũ – KTCB Bài : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động : giới thiệu Mt: Học sinh nắm phương pháp trừ dạng 65-30 36 – - Giáo viên hướng dẫn học sinh thao tác que - Lấy bó chục que rời Để bó chục tính Giáo viên làm song song với học sinh bên trái que rời bên phải - Lần lượt hướng dẫn thao tác tách que tính nêu - Tách bó chục để xuống phía bên số que tính lại trái - Nêu số que tính lại : chục que tức 35 que tính - Giáo viên hình thành bảng phần học Sách giáo khoa - Giới thiệu kỹ thuật tính * Đặt tính : Viết 65 viết 30 cho chục thẳng cột với chục, đơn vị thẳng cột với đơn vị * Viết dấu - Kẻ vạch ngang * Tính (từ phải sang trái ) - Gọi vài học sinh nhắc lại cách trừ 65 * trừ – Viết - 30 * trừ – Viết Vậy 65-30= 35 35 - Giáo viên chốt lại lần thứ b) Trường hợp phép trừ 36-4 hướng dẫn thao tác trừ giống lưu ý học sinh viết số thẳng cột với cột đơn vị Hoạt động : Thực hành Mt : Học sinh có kỹ làm tính trừ phạm vi 100 tính nhẩm - Giáo viên yêu cầu học sinh mở Sách giáo khoa • Bài : có phần a b - Gọi học sinh lên bảng thực phép tính * Giáo viên l ưu ý đ ặt s ố 82 68 thẳ- ng cột - 50 Trừ từ phải sang trái 32 64 - Học sinh lặp lại cách thực - Học sinh nêu yêu cầu - em thực hành nêu cách thực - Cả lớp nhận xét - Giáo viên chốt cách thực - Học sinh tự làm vào - Học sinh nêu yêu cầu - học sinh lên bảng - Cả lớp làm vào bảng ( / dãy ) - Học sinh đọc làm gi ải thích đúng,vì sai Bài : Đúng ghi Đ – Sai ghi S -Cho học sinh tự làm chữa bảng lớp - Cho học sinh nhận xét sai làm tính sai hay đặt tính sai • Bài : Tính nhẩm - Giáo viên hướng dẫn học sinh kỹ thuật tính nhẩm nhanh, - Lưu ý phép tính có dạng 66-60 , 58-8, 67-7, 99- - Giáo viên yêu cầu học sinh tự làm chữa theo hướng dẫn giáo viên ( dạng xuất số ) - a) dạng trừ số tròn chục - b) dạng trừ số có chữ số - Giáo viên nhận xét, sửa sai 4.Củng cố dặn dò : - Giáo viên nhận xét tiết học Tuyên dương học sinh ngoan hoạt động tốt - Yêu cầu học sinh nhà làm tập tập toán - Chuẩn bị cho hôm sau : Luyện tập Rút kinh nghiệm :
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 4 bai 2 318 1397552311 , chuong 4 bai 2 318 1397552311 , chuong 4 bai 2 318 1397552311

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập