bài toán lớp 1 ôn tập các số từ 1 đến 10

11 280 0
  • Loading ...
Loading...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP Kiểm tra cũ : > < = a) 30 + = 35 + 54 + > 45 + b) 78 – 64 + a) > < ? < = < < > > > = b) > < > > < 10 3 10 > > < < < > 10 = 2 BC Bài 3: a) Khoanh vào số lớn : , , , , b) Khoanh vào số bé : , , S Bài 4: Viết số 10 , , , theo thứ tự : a) Từ bé đến lớn : , , , 10 , , , b) Từ lớn đến bé : 10 N Bài 5: Đo độ dài đoạn thẳng : A B P 5cm 2cm M N Q 9cm 88 10 < 10 66 < 88 6 10 < 10 99 > 99 < 10 10 < 10 10 Đếm số Có t 10 đ ế n Đếm Scác s ố t đ ế n 10 ốslố ớncó nhấm t có ộm t ột chữ số số ? chữ số ? Về nhà làm tập , xem sau “ Ôn tập số đến 10”
- Xem thêm -

Xem thêm: bài toán lớp 1 ôn tập các số từ 1 đến 10, bài toán lớp 1 ôn tập các số từ 1 đến 10, bài toán lớp 1 ôn tập các số từ 1 đến 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập