BÀI: Cộ NG TRừ (KHÔNG NHớ )TRONG PHạM VI 100

10 269 0
  • Loading ...
Loading...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:39

MÔN TOÁN: LỚP BÀI: CỘNG TRỪ (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 100 I/ Bài cũ: - Một tuần lễ có ngày ? - Hãy kể tên ngày tuần ?  Có ngày: thứ hai, thứ ba, thứ tư thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật TOÁN BÀI 1: Tính nhẩm 80 + 10 = 90 30 + 40 = 70 80 + = 85 90 - 80 = 10 70 - 30 = 40 85 - = 80 90 - 10 = 80 70 - 40 = 30 85 - 80 = Bài 2: Đặt tính tính 36 + 12 65 + 22 48 - 36 87 - 65 48 - 12 87 - 22 Bài 2: Đặt tính tính 36 + 48 - 12 48 65 + 22 87 36 12 48 - 87 - 65 22 12 36 87 - 22 65 BÀI : Hà có 35 que tính Lan có 43 que tính Hỏi hai bạn có tất que tính? Tóm tắt : Hà có : 35 que tính Lan có: 43 que tính ? Que tính Bài giải Số que tính có tất là: 35 + 43 = 78 (que tính) Đáp số: 78 que tính BÀI : Hà Lan hái 68 hoa, riêng Hà hái đựoc 34 hoa Hỏi Lan hái hoa ? Tóm tắt : Bài giải Tất có : 68 hoa Số hoa lan hái đựơc là: Hà có: 34 Bông hoa 68 - 34 = 34 (bông hoa) Lan có: Bông hoa? Đáp số: 34 hoa cũng cố ­ dặn dò 10
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI: Cộ NG TRừ (KHÔNG NHớ )TRONG PHạM VI 100, BÀI: Cộ NG TRừ (KHÔNG NHớ )TRONG PHạM VI 100, BÀI: Cộ NG TRừ (KHÔNG NHớ )TRONG PHạM VI 100

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập