Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

11 275 0
  • Loading ...
Loading...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:39

Phiếu tập Đo độ dài đoạn thẳng viết số đo: D A B C Toán Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước A B 4cm Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước THỰC HÀNH Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước THỰC HÀNH Bài giải Tóm tắt Đoạn thẳng AB : 5cm Cả hai đoạn thẳng dài là: Đoạn thẳng CD : 3cm + = (cm ) Cả hai đoạn thẳng : …cm? Đáp số: 8cm TRÒ CHƠI D C 6cm C D 6cm Thứ … ngày … tháng … năm 2010 Toán VÏ ®o¹n th¼ng cã ®é dµi cho tr­íc B A 4cm
- Xem thêm -

Xem thêm: Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước, Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước, Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập