XĂNG - TI – MÉT, ĐO ĐỘ DÀI

22 291 0
  • Loading ...
Loading...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:38

XĂNG - TI – MÉT ĐO ĐỘ DÀI A A A A A A A A A B B cm xăng-ti-mét A A BB cm C D cm xăng-ti-mét ba xăng-ti-mét N M cm sáu xăng-ti-mét Bài 1: Viết: Bài 2: Viết s ố thíc h h ợp vào ô trống trồi đ ọc s ố đo : cm cm cm Bài 3: Đặt th ước g hi đ, s g hi s s s đ Bài 4: Đo đ ộ dài m ỗi đo ạn th ẳng trồi vi ết c ác s ố đo : cm cm cm …… 10 cm c) a) A B A B B d) B A 6cm 6cm b) 6cm A 7cm 7 a) c) A A B B 6cm đ 7 B d) A 6cm s B b) 6cm A đ 7cm s a b c d đ đ s s
- Xem thêm -

Xem thêm: XĂNG - TI – MÉT, ĐO ĐỘ DÀI, XĂNG - TI – MÉT, ĐO ĐỘ DÀI, XĂNG - TI – MÉT, ĐO ĐỘ DÀI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập