Phuong trinh duong Elip

Đặng Thị Hoàng Yến
Đặng Thị Hoàng Yến(11504 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 199
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:26

Mô tả: Bài 3 : Phơng trình đờng elíp Tiết 38-39(PPCT) 1. Mục tiêu 1.1 Kiến thức - Biết định nghĩa elip, phơng trình chính tắc , hình dạng (E) 1.2 Kỹ năng - Từ phơng trình chính tắc của (E) xác định đợc các yếu tố trong (E) - Lập đợc phơng trình chính tắc của (E) trong trờng hợp cơ bản - Xác định đợc giao điểm của (E) với các trục toạ độ 1.3 T duy và thái độ - Phát triển t duy lô gíc - Liện hệ thực tế 2. Ph ơng tiện dạy học _sgk, dụng cụ vẽ (E) mô hình 3. Ph ơng pháp -Vấn đáp , thảo luận 4. Tiến trình bài học và các hoạt động Tiết 38 Ngày soạn: Ngày dạy: Hoạt động 1: Giới thiệu hình ảnh (E) trong thực tế - GV giới thiệu một số hình ảnh của (E) Trong thực tế - Hớng dẫn học sinh cách xác định (E) trong kĩ thuật và hớng dẫn học sinh về nhà thực hành Hoạt động 2: Từ ví dụ mô phỏng dẫn đến khái niệm định nghĩa (E) líp - GV cho học sinh đọc định nghĩa SGK - GV nhấm mạnh một số yếu tố nh tiêu điểm , tiêu cự của (E) - Liên hệ hai hằng số trong (E) đó là avà c Hoạt động 3: Phơng trình chính tắc của (E) HĐGVvà HS Ghi bảng - Nêu phơng pháp chọn hệ trục toạ độ - Yêu cầu học sinh tìm toạ độ hai tiêu điểm và các khoảng cách A 1 ,A 2 ,B 1 ,B 2 -Học sinh giải thích tại sao ta có thể đặt b 2 =a 2 -c 2 - Để lập đợc phơng trình chính tắc của (E) cần xác định đợc những yếu tố nào? 2. Phơng trình chính tắc của (E) Chọn hệ trục toạ độ Oxy sao cho F 1 (-c;0) F 2 (c;0) 2 2 2 2 ( ) 1 x y M E a b + = (1) trong đó b 2 =a 2 -c 2 (1) gọi là phơng trình chính tắc của (E) Hoạt động 3: Hình dạng (E) HĐGV và HS Ghi bảng -GV sử dụng mô hình vẽ một đuờng (E) lên trên bảng - Đặt các câu hỏi học sinh thảo luận ? Tính đối xứng ? Toạ độ cấc đỉnh của (E) ? Độ dài trục A 1 A 2 ; B 1 B 2 3/ Hình dạng của (E) -(E) Nhận Ox, Oy, O là hai trục đối xứng và một tâm đối xứng -(E) Có 4 đỉnh A 1 (-a;0) ; A 2 (a;0) B 1 (0;-b) B 2 (0;b) Đoạn thẳng A 1 A 2 =2a độ dài trục lớn Đoạn thẳng B 1 B 2 =2b độ dài trục nhỏ Hoạt động 4: Rèn kĩ năng vẽ (E) và xác định các yếu tố trong (E) Bài toán Cho (E) có phơng trình chuẩn tắc là 2 2 2 2 1 9 4 x y + = a. Xác định các yếu tố trong (E) b. Vẽ (E) trên ( GV yêu cầu học sinh thảo luận nhóm thông qua sự hớng dẫn của GV) Hoạt động 5: Củng cố - Yêu cầu học sinh đọc phần liên hệ giữa (E) và đờng tròn SGK - Cần nắm trắc các yếu tố trong (E) vận dụng vẽ đợc (E) - Có thể lập đợc phơng trình chính tắc của (E) Khi biết các giả thiết liên quan đến (E) Bài tập VN: 1,2,4,3 . trình đờng elíp Tiết 38-39(PPCT) 1. Mục tiêu 1.1 Kiến thức - Biết định nghĩa elip, phơng trình chính tắc , hình dạng (E) 1.2 Kỹ năng - Từ phơng trình chính

— Xem thêm —

Xem thêm: Phuong trinh duong Elip, Phuong trinh duong Elip, Phuong trinh duong Elip

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu phuong-trinh-duong-elip

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.1502411365509 s. Memory usage = 18.57 MB