các biện pháp chăm sóc cây trồng

21 362 1
Max Born

Max Born

Tải lên: 11,373 tài liệu

  • Loading...
1/21 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:26

Tiết 15 Làm cỏ Vun xới Tỉa và dặm cây c Bón phun trên lá Làm cỏ và tưới nước d e I.Các biện pháp chăm sóc cây trồng: 1.Tỉa và dặm cây. 2.Làm cỏ, vun xới. 3.Tưới nước, tiêu nước. 4.Bón thúc phân. Tưới vào gốc cây Tưới phun mưa Tưới ngập Tưới thấm 1 2 3 4 II.Nội dung và vai trò của các biện pháp chăm sóc cây trồng: Các biện pháp Nội dung Vai trò 1. Tỉa cây 2. Dặm cây 3. Làm cỏ 4. Vun xới 5. Tưới nước 6. Tiêu nước 7. Bón thúc II.Nội dung và vai trò của các biện pháp chăm sóc cây trồng: Các biện pháp Nội dung Vai trò 1/ Tỉa cây Bỏ các cây yếu, sâu bệnh. Đảm bảo khoảng cách mật độ. 2/ Dặm cây Trồng vào chỗ cây chết, thưa. Đảm bảo khoảng cách mật độ. II.Nội dung và vai trò của các biện pháp chăm sóc cây trồng: Các biện pháp Nội dung Vai trò 3/ Làm cỏ Diệt hết cỏ dại mọc xen với cây trồng. Loại bỏ cây dại. 4/ Vun xới Thêm đất màu vào gốc, tăng độ thoáng cho đất. Giữ cho cây đứng vững, cung cấp chất dinh dưỡng và hạn chế bốc hơi nước. [...]... các biện pháp chăm sóc cây trồng: Các biện pháp Nội dung Vai trò1. Tỉa cây 2. Dặm cây 3. Làm cỏ4. Vun xới5. Tưới nước6. Tiêu nước7. Bón thúc Làm cỏVun xớiTỉa và dặm cây c Các biện pháp Nội dung Vai trò1. Tỉa cây Bỏ các cây yếu, sâu bệnh.Đảm bảo khoảng cách mật độ.2. Dặm cây Trồng vào chỗ cây chết, thưa.Đảm bảo khoảng cách mật độ.3. Làm cỏ Diệt hết cỏ dại mọc xen với cây trồng. Loại... I .Các biện pháp chăm sóc cây trồng: 1.Tỉa và dặm cây. 2.Làm cỏ, vun xới. 3.Tưới nước, tiêu nước. 4.Bón thúc phân. II.Nội dung và vai trò của các biện pháp chăm sóc cây trồng: Các biện pháp Nội dung Vai trò7/ Bón thúc Cung cấp thêm phân cho cây. Bổ sung kịp thời chất dinh dưỡng cho cây. Tưới vào gốc cây Tưới phun mưaTưới ngậpTưới thấm1 23 4 II.Nội dung và vai trò của các. .. thêm phân cho cây. Bổ sung kịp thời chất dinh dưỡng cho cây. II.Nội dung và vai trò của các biện pháp chăm sóc cây trồng: Các biện pháp Nội dung Vai trò5/ Tưới nướcCung cấp nước làm cho đất đủ độ ẩm.Đảm bảo đủ nước cho cây. 6/ Tiêu nướcTháo bớt nước để cây không bị ngập nước, đất thoáng khí. Cây không bị thiếu oxi. Gốc gấc cổ thụ tại vườn nhà cụ Thần Thi (78tuổi) ở thôn Thạch... trồng. Loại bỏ cây dại.4. Vun xới Thêm đất màu vào gốc, tăng độ thoáng cho đất.Giữ cho cây đứng vững, cung cấp chất dinh dưỡng, hạn chế bốc hơi nước.5. Tưới nước Cung cấp nước cho đất đủ độ ẩm.Đảm bảo đủ nước cho cây. 6. Tiêu nước Tháo bớt nước để cây không ngập nước, đất thoáng khí. Cây không bị thiếu oxi.7. Bón thúc Cung cấp thêm phân cho cây. Bổ sung kịp thời chất dinh dưỡng cho cây. II.Nội . và vai trò của các biện pháp chăm sóc cây trồng: Các biện pháp Nội dung Vai trò 3/ Làm cỏ Diệt hết cỏ dại mọc xen với cây trồng. Loại bỏ cây dại. 4/ Vun. gốc cây Tưới phun mưa Tưới ngập Tưới thấm 1 2 3 4 II.Nội dung và vai trò của các biện pháp chăm sóc cây trồng: Các biện pháp Nội dung Vai trò 1. Tỉa cây
- Xem thêm -

Xem thêm: các biện pháp chăm sóc cây trồng, các biện pháp chăm sóc cây trồng, các biện pháp chăm sóc cây trồng

Bình luận về tài liệu cac-bien-phap-cham-soc-cay-trong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP