các biện pháp chăm sóc cây trồng

Max Born
Max Born(11376 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 341
1
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 21 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:26

Mô tả: Tiết 15 Làm cỏ Vun xới Tỉa và dặm cây c Bón phun trên lá Làm cỏ và tưới nước d e I.Các biện pháp chăm sóc cây trồng: 1.Tỉa và dặm cây. 2.Làm cỏ, vun xới. 3.Tưới nước, tiêu nước. 4.Bón thúc phân. Tưới vào gốc cây Tưới phun mưa Tưới ngập Tưới thấm 1 2 3 4 II.Nội dung và vai trò của các biện pháp chăm sóc cây trồng: Các biện pháp Nội dung Vai trò 1. Tỉa cây 2. Dặm cây 3. Làm cỏ 4. Vun xới 5. Tưới nước 6. Tiêu nước 7. Bón thúc II.Nội dung và vai trò của các biện pháp chăm sóc cây trồng: Các biện pháp Nội dung Vai trò 1/ Tỉa cây Bỏ các cây yếu, sâu bệnh. Đảm bảo khoảng cách mật độ. 2/ Dặm cây Trồng vào chỗ cây chết, thưa. Đảm bảo khoảng cách mật độ. II.Nội dung và vai trò của các biện pháp chăm sóc cây trồng: Các biện pháp Nội dung Vai trò 3/ Làm cỏ Diệt hết cỏ dại mọc xen với cây trồng. Loại bỏ cây dại. 4/ Vun xới Thêm đất màu vào gốc, tăng độ thoáng cho đất. Giữ cho cây đứng vững, cung cấp chất dinh dưỡng và hạn chế bốc hơi nước. . và vai trò của các biện pháp chăm sóc cây trồng: Các biện pháp Nội dung Vai trò 3/ Làm cỏ Diệt hết cỏ dại mọc xen với cây trồng. Loại bỏ cây dại. 4/ Vun. gốc cây Tưới phun mưa Tưới ngập Tưới thấm 1 2 3 4 II.Nội dung và vai trò của các biện pháp chăm sóc cây trồng: Các biện pháp Nội dung Vai trò 1. Tỉa cây

— Xem thêm —

Xem thêm: các biện pháp chăm sóc cây trồng, các biện pháp chăm sóc cây trồng, các biện pháp chăm sóc cây trồng

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu cac-bien-phap-cham-soc-cay-trong

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.20105290412903 s. Memory usage = 18.53 MB