SKKN Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp đối với bài Tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma túy

45 110 0
  • Loading ...
Loading...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 13:23

PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Thực tế cho thấy học sinh thường có xu hướng xem nhẹ học môn xã hội có môn Giáo dục quốc phòng – an ninh Học sinh không say mê, yêu thích môn học mà tâm vào môn mang xu hướng thời tiếng Anh, Tin học Chính điều đòi hỏi người giáo viên đặc biệt giáo viên phải tạo sức hút học sinh học mình,để học sinh thấy yêu thích môn học Để làm điều người giáo viên phải thực có tâm huyết với nghề nghiệp, tìm hạn chế trình giảng dạy để kịp thời rút kinh nghiệm cho Hơn nữa, đổi đồng giáo dục TH việc xây dựng chương trình biên soạn lại sách giáo khoa môn học theo tư tưởng tích cực hóa hoạt động học tập học sinh đặt yêu cầu cấp thiết đổi phương pháp dạy học Vì vậy, người thầy phải xác định vai trò phương pháp sức hút kì diệu biến học trở nên hứng thú, sâu sắc học sinh ngày - Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp giúp học sinh có tư tốt hơn, vận dụng kiến thức nhiều môn học khác để giải vấn đề gặp sống - Từ kiến thức dự án cách vận dụng kiến thức nhiều môn học khác để giải vấn đề mà học sinh vận dụng tình khác - Nâng cao tinh thần tự hoc, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh - Học sinh hứng thú nhiều hoạt động học - Tệ nạn ma tuý hiểm hoạ lớn cho toàn xã hội, gây tác hại cho sức khoẻ, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội an ninh quốc gia - Đấu tranh phòng chống tội nạn ma túy trách nhiệm toàn Đảng, toàn quân, toàn quân Trong đó, niên, học sinh học tập trường Trung học phổ thông đóng vai trò quan trọng - Trong thời gian tới, sở giáo dục, nhà trường cần xác định đắn nhận thức công tác phòng, chống ma túy nhà trường có tác dụng không ngăn chặn tệ nạn ma túy mà công tác giáo dục văn hóa, lối sống, rèn luyện kỹ sống, góp phần giáo dục khả tự bảo vệ xây dựng phẩm chất, nhân cách học sinh Do vậy, công tác phòng, chống ma túy trường học phải gắn kết chặt chẽ với công tác giáo dục toàn diện học sinh Bản thân trực tiếp giảng dạy chương trình môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh nhiều năm, nhận thấy đồng nghiệp cần vận dụng nhiều phương pháp dạy học tích cực để đáp ứng yêu cầu thời đại Xuất phát từ lý trên, mạnh dạn chọn đề tài: “Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp bài: Tác hại ma túy trách nhiệm học sinh phòng, chống ma” làm vấn đề đồng nghiệp nghiên cứu, trao đổi Phạm vi nghiên cứu đề tài: Trong đề tài này, dựa phương pháp dạy học nói chung để nghiên cứu phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp nói riêng a Thời gian - địa điểm: *Thời gian: Bắt đầu nghiên cứu tháng 02/2016 Hoàn thành tháng 02/2017 *Địa điểm: Trường THPT Sông Công - Thái Nguyên b Những đóng góp mặt lý luận, mặt thực tiễn : - Về lí luận: Sáng kiến kinh nghiệm góp phần tìm hiểu, nghiên cứu sâu bổ sung thêm kinh nghiệm phương pháp dạy hoc - Về thực tiễn: Có thể tài liệu tham khảo cần thiết phục vụ cho việc giảng dạy Mục đích nghiên cứu: -Nghiên cứu thực nghiệm dạy học theo chủ đề tích hợp nhằm lựa chọn cách dạy học hiệu để nâng cao chất lượng dạy học Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nhiệm vụ lý luận: Nghiên cứu tài liệu, chương trình SGK, nghiên cứu phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp - Nhiệm vụ thực tiễn: Nghiên cứu thực trạng việc dạy học “Tác hại ma túy trách nhiệm học sinh phòng, chống ma túy” GDQP – AN lớp 10 Phương pháp nghiên cứu: Khi thực đề tài sáng kiến kinh nghiệm này, áp dụng phương pháp nghiên cứu sau đây: Phương pháp điều tra Phương pháp phân tích tổng hợp lý thuyết Phương pháp đàm thoại, tham khảo ý kiến đồng nghiệp qua chuyên đề, dự thăm lớp Phương pháp thực nghiệm qua việc giảng dạy lớp PHẦN NỘI DUNG I- Cơ sở lý luận thực tiễn đề tài sáng kiến: Cơ sở lí luận: Nghị số 02/NQ-HNTW khoá VIII Đảng nêu bật yêu cầu: "Đổi mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện thành nếp tư sáng tạo người học" Luật giáo dục nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nêu rõ: "Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tạo tư sáng tạo người học, bồi dưỡng lực tự học, lòng say mê học tập ý thức vươn lên" Những năm gần định hướng đổi phương pháp thống theo tư tưởng tích cực hoá hoạt động học tập học sinh tổ chức hướng dẫn giáo viên Như giáo án kiểu không đề cương nội dung chi tiết nội dung kiến thức tâm đắc mà thiết kế việc làm học sinh Dạy học tích hợp liên môn dạy học nội dung kiến thức liên quan đến hai hay nhiều môn học "Tích hợp" nói đến phương pháp mục tiêu hoạt động dạy học "liên môn" đề cập tới nội dung dạy học Đã dạy học "tích hợp" chắn phải dạy kiến thức "liên môn" ngược lại, để đảm bảo hiệu dạy liên môn phải cách hướng tới mục tiêu tích hợp Ở mức độ thấp dạy học tích hợp lồng ghép nội dung giáo dục có liên quan vào trình dạy học môn học như: lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống; giáo dục pháp luật; giáo dục chủ quyền quốc gia biên giới, biển, đảo; giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông Mức độ tích hợp cao phải xử lí nội dung kiến thức mối liên quan với nhau, bảo đảm cho học sinh vận dụng tổng hợp kiến thức cách hợp lí để giải vấn đề học tập, sống, đồng thời tránh việc học sinh phải học lại nhiều lần nội dung kiến thức môn học khác Chủ đề tích hợp liên môn chủ đề có nội dung kiến thức liên quan đến hai hay nhiều môn học, thể ứng dụng chúng tượng, trình tự nhiên hay xã hội Ví dụ: Kiến thức Vật lí Công nghệ động cơ, máy phát điện; kiến thức Vật lí Hóa học nguồn điện hóa học; kiến thức Lịch sử Địa lí, QPAN chủ quyền biển, đảo; kiến thức Ngữ văn Giáo dục Công dân giáo dục đạo đức, lối sống… Cơ sở thực tiễn: Ưu điểm việc dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Đối với học sinh, trước hết, chủ đề liên môn, tích hợp có tính thực tiễn nên sinh động, hấp dẫn, có ưu việc tạo động cơ, hứng thú học tập cho học sinh Học chủ đề tích hợp, liên môn, học sinh tăng cường vận dụng kiến thức tổng hợp vào giải tình thực tiễn, phải ghi nhớ kiến thức cách máy móc Điều quan trọng chủ đề tích hợp, liên môn giúp cho học sinh học lại nhiều lần nội dung kiến thức môn học khác nhau, vừa gây tải, nhàm chán, vừa hiểu biết tổng quát khả ứng dụng kiến thức tổng hợp vào thực tiễn Đối với giáo viên ban đầu có chút khó khăn việc phải tìm hiểu sâu kiến thức thuộc môn học khác Tuy nhiên khó khăn bước đầu khắc phục dễ dàng hai lý do: Một là, trình dạy học môn học mình, giáo viên thường xuyên phải dạy kiến thức có liên quan đến môn học khác có am hiểu kiến thức liên môn đó; Hai là, với việc đổi phương pháp dạy học nay, vai trò giáo viên không người truyền thụ kiến thức mà người tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học học sinh lớp học; vậy, giáo viên môn liên quan có điều kiện chủ động phối hợp, hỗ trợ dạy học Như vậy, dạy học theo chủ đề liên môn giảm tải cho giáo viên việc dạy kiến thức liên môn môn học mà có tác dụng bồi dưỡng, nâng cao kiến thức kĩ sư phạm cho giáo viên, góp phần phát triển đội ngũ giáo viên môn thành đội ngũ giáo viên có đủ lực dạy học kiến thức liên môn, tích hợp Trở lại với thực tế giảng dạy môn Giáo dục QPAN, nhiều giáo viên khai thác học giá trị nội dung giá trị liên hệ thực tế sống hạn chế, bị bỏ qua Một số vận dụng phương pháp giảng dạy cách máy móc, chưa thường xuyên, trở lại với thói quen dạy học cũ: thầy nói, trò nghe, ghi chép II Thực trạng vấn đề: Thuận lợi: Trường THPT Sông Công trường lớn thành phố Sông Công Trường có đội ngũ giáo viên đông, yêu nghề, có lực chuyên môn dày dặn kinh nghiệm Đội ngũ giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh môn Tổ Vật lí - Thể dục - QPAN trường có nhiều đồng chí trẻ, khoẻ, yêu nghề, có lực Tuy số lượng học sinh đông chất lượng giáo dục học tập trường cao có uy tín nhân dân thành phố Mục tiêu nhà trường đào tạo toàn diện nhằm giúp học sinh có chất lượng cao văn hoá đạo đức Hàng năm nhà trường có nhiều học sinh tham gia dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh có nhiều em đạt giải cao Ngoài phương tiện dạy học đại hơn: Máy chiếu trang bị phòng học, em có đủ điều kiện để học tập Khó khăn: Trong trình giảng dạy dự đồng nghiệp, nhận thấy số khó khăn sau: Về phía học sinh: + Vẫn thói quen thụ động quen nghe chép ghi nhớ giáo viên nói, chưa có thói quen chủ động tìm hiểu khám phá học Đa số học sinh chưa chủ động vận dụng kiến thức kỹ học vào thực tế sống, biết liên hệ thực tế sống Từ dẫn đến việc học sinh nắm bắt, quan tâm thờ với vấn đề nóng hổi thiết đời sống xã hội nước Từ thực tiễn nói việc tìm phương pháp tốt để dạy việc làm cần thiết xu phát triển môn Giáo dục QPAN giáo dục Việt Nam Về phía giáo viên: + Vốn kiến thức thực tế sống giáo viên hạn chế, thiếu mở rộng + Giáo viên chưa vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học biện pháp tổ chức dạy học nhằm gây hứng thú cho học sinh + Về phương tiện dạy học dừng lại việc dùng bảng phụ, tranh ảnh minh hoạ có số nội dung học sinh xem đoạn băng ghi hình sinh động nhiều Nhưng hầu hết giáo viên không ý đến vấn đề + Giáo viên có tâm lý phân vân có nên sử dụng phương pháp có nên sử dụng mức độ nào? + Giờ dạy tẻ nhạt, không thực thu hút ý học sinh - Một số giáo viên chưa có kĩ sử dụng giáo án điện tử nên việc mở rộng kiến thức cho em hình ảnh hạn chế - Chưa có ý thức sưu tầm tư liệu có liên quan đến học tranh ảnh, để bổ sung cho học thêm phong phú * Số liệu thống kê 45 em học sinh lớp 10A2 trước áp dụng đề tài sáng kiến kinh nghiệm: Nội dung Em có thích phương pháp hoạt động nhóm không? Em có thích thường xuyên học theo chủ đề Thực trạng ban đầu 15/45 = 33% 20/45 = 44% tích hợp không? Em có thích học theo phương pháp dự án không? Phương pháp giảng dạy hành có hợp lý không? 35/45 = 78% 25/45 = 56% Khi khảo sát mức độ yêu thích, hứng thú học theo chủ đề tích hợp lớp 10A2, kết nhận đa số em mơ hồ.Do nguyên nhân phân tích Vì nhận thức em hạn chế III Các giải pháp thực Trước thực trạng nguyên nhân xin đề xuất số phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy sau: Xác định mục tiêu đặc thù dạy học theo chủ đề tích hợp: Thực tế cho thấy giảng dạy tích hợp - liên môn đem nhằm kích thích giáo viên tư không ngừng trau dồi kiến thức nhiều lĩnh vực, môn khác để có phông kiến thức sâu, rộng đủ để đáp ứng với đòi hỏi ngày cao dạy học Bên cạnh học sinh hứng thú với tiết học hơn, dễ hiểu hiểu sâu nội dung học Đặc biệt em có chuyển biến rõ rệt khả vận dụng kiến thức, kỹ vào thực tiễn Chúng ta cần tích cực dạy học theo hướng tích hợp - liên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học Từ khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức môn học khác để giải tình thực tiễn, tăng cường khả vận dụng tổng hợp, khả tự học, tự nghiên cứu Đó tính ứng dụng thực tế phương pháp dạy học tích hợp - liên môn * Chuẩn bị: Về kiến thức: Giáo viên không xác định mục tiêu kiến thức môn học mà phải trang bị thêm cho kiến thức mở rộng, hỗ trợ cho giảng thu thập tư liệu có liên quan đến giảng nguồn thông tin đại chúng (phát thanh, truyền hình, mạng Internet, báo chí, sách vở, tranh ảnh, âm nhạc ) Ví dụ: Khi dạy “Tác hại ma túy trách nhiệm học sinh phòng, chống ma túy”, giáo viên phải tạo thêm nguồn tư liệu bổ sung cho học trên, báo tranh ảnh chất ma túy, tác hại ma túy Đồng thời giao cho học sinh sưu tầm tư liệu có liên quan đến nội dung học Về phương tiện dạy học: Các phương tiện dạy học truyền thống như: sách giáo khoa, bảng đen, phấn trắng chưa thể đáp ứng đựơc hết yêu cầu dạy học Giáo viên chuẩn bị thêm tư liệu khác như: Phim ảnh, tài liệu thu thập, thiết kế trình chiếu phương tiện dạy học điện tử khiến em hào hứng học Có thể nói dạy học theo chủ đề tích hợp, giáo viên có nhiều hội cho đổi phương pháp dạy học theo hướng đại, nhờ mà học khắc phục thông tin tẻ nhạt, đơn điệu Từ đó, hiệu dạy học có hiệu Dạy học phù hợp với chủ đề Dù có đề cập vấn đề thời thiết đến đâu, nội dung đưa vào phải phù hợp Giáo viên vào nội dung học, học học để xây dựng nội dung cho phù hợp Vận dụng linh hoạt phương pháp đặc trưng môn học như: Qua trình dạy học, áp dụng nhiều phương pháp dạy học khác nhau: đàm thoại, đọc diễn cảm, giảng bình… Trong trọng phương pháp dạy học dự án Giáo viên cho em hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân, hoạt động cặp đôi… để dạy sôi Có nhiều cách đưa câu hỏi giúp học sinh liên hệ với thực tế sống, đưa tình giả định câu hỏi chứa đựng thông tin nhận thức thực tế sống em Có liên hệ với thực tế có đưa học sinh trở với vấn đề thiết sống, khẳng định vai trò, vị trí em tại, tương lai thể giá trị học * Khảo nghiệm tính khả thi phương pháp trên: Tôi áp dụng phương pháp thông qua dạy thực nghiệm: Giờ dạy thực nghiệm đánh sau: TÁC HẠI CỦA MA TÚY VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY II Mục tiêu dạy học Kiến thức a) Môn giáo dục quốc phòng – an ninh * Bài – lớp 10: Tác hại ma túy trách nhiệm học sinh phòng, chống ma túy - Hiểu tác hại ma túy hình thức, đường gây nghiện, dấu hiệu nhận biết người nghiện ma tuý - Biết vận dụng kiến thức trang bị vào hoạt động thực tiễn phòng, chống ma tuý trường học nơi cư trú sinh sống - Học sinh có ý thức cảnh giác để tự phòng tránh, không sử dụng, không tham gia vận chuyển, cất giấu mua bán ma tuý; có ý thức phát tố giác người sử dụng buôn bán ma tuý - Biết thương yêu, thông cảm, chia sẻ với người nghiện ma tuý, giúp họ vượt qua trở ngại sống, có ý chí phấn đấu trở thành người lương thiện có ích cho xã hội 10 IV Trách nhiệm học sinh phòng, chống ma túy Nhóm Hành động: Bạn Đào Phương Nga lên trình bày sản phẩm, phân công nhiệm lớp tham gia thực công tác tuyên truyền Giáo viên theo dõi rút kết luận hành động KẾT LUẬN 4: Để góp phần thực tốt nhiệm vụ phòng, chống ma túy, học sinh cần thực tốt nội dung sau: - Học tập, nghiên cứu nắm vững quy định pháp luật công tác phòng, chống ma túy nghiêm chỉnh chấp hành - Không sử dụng ma túy hình thức - Không tàng trữ, vận chuyển, mua bán làm việc khác liên quan đến ma túy - Khuyên nhủ bạn học, người thân không sử dụng ma túy tham gia hoạt động vận chuyện, mua bán ma túy - Khi phát học sinh có biểu sử dụng ma túy nghi vấn buôn bán ma túy, phát đối tượng có biểu nghi vấn dụ dỗ học sinh sử dụng ma túy lôi kéo học sinh vào hoạt động vận chuyển, mua bán ma túy phải báo cáo phải báo cáo kịp tời cho thầy, cô giáo cán có trách nhiệm nhà trường - Nâng cao cảnh giác, tránh bị đối tượng xấu rủ rê, lôi kéo vào việc làm phạm pháp, kể việc sử dụng buôn bán ma túy - Tích cực tham gia phong trào phòng, chống ma túy nhà trường, tổ chức Đoàn Thanh niên, tổ chức Hội Phụ nữ phát động - Hưởng ứng tham gia thực công việc cụ thể, góp phần thực nhiệm vụ phòng, chống ma túy nơi cư trú, tạm trú quyền địa phương phát động - Cam kết không vi phạm pháp luật, không tham gia tệ nạn xã hội, có tệ nạn ma túy 31 Hoạt động 5: Kiểm tra đánh giá kết học tập - Chủ yếu đánh giá lực: thu thập xử lí thông tin, giải vấn đề, hợp tác, giao tiếp Lưu ý đánh giá thái độ tham gia, mức độ tự chủ, tự giác… - Phối hợp đánh giá trình đánh giá tổng kết - Phối hợp đánh giá cá nhân đánh giá nhóm, tạo điều kiện cho học sinh tự đánh giá lẫn Các tiêu đánh giá đưa trước cho học sinh Tôi sử dụng hình thức đánh giá là: Giáo viên đánh giá trình thực sản phẩm nhóm - Giáo viên đánh giá học sinh sau: Đánh giá điểm cho phiếu học tập số 1, số 2, số số nhóm khả thu thập thông tin, xử lí thông tin, giải vấn đề, hợp tác, giao tiếp, kết thông qua báo cáo * Tiêu chí đánh giá hoạt động nhóm + Giáo viên đánh giá hoạt động nhóm nhóm lớp Mỗi tiêu chí tối đa điểm Tổng điểm tối đa đạt được: 20 điểm * Tiêu chí đánh giá sản phẩm + Giáo viên đánh giá thuyết trình Powerpoint nhóm + Mỗi tiêu chí tối đa điểm Tổng điểm tối đa đạt được: 20 điểm *Đánh giá kết dạy học + Đánh giá định tính Nhóm - Ưu điểm: Các thành viên nhóm: Tham gia đầy đủ làm việc chăm Lắng nghe cẩn thận ý kiến người khác Đưa phản hồi chi tiết có tính xây dựng cần thiết Tôn trọng thành viên khác chia sẻ công việc cách công Hoàn thành công việc giao thời gian Nhược điểm: Bài trình chiếu số lỗi phông chữ Nhóm 2: - Đảm bảo tính xác, việc vận dụng kiến thức đầy đủ - Các slide dễ hiểu, không tải - Khai thác tính chương trình Power-Point - Giọng thuyết trình nhanh 32 - Trả lời câu hỏi thảo luận Nhóm 3: - Ưu điểm: + Đảm bảo tính xác, hệ thống, vận dụng kiến thức + Các tranh ảnh sử dụng mục đích lựa font chữ, màu chữ, cỡ chữ hợp lí + Sáng tạo cách thể nội dung hình thức diễn kịch + Các slide dễ hiểu, xếp hợp lí, làm bật nội dung + Trả lời tốt câu hỏi thảo luận − Nhược điểm: Cần thu thập thêm tư liệu Nhóm 4: - Ưu điểm: + Đảm bảo tính xác, hệ thống, vận dụng kiến thức khai thác từ nhiều nguồn thông tin + Các tranh ảnh sử dụng mục đích lựa chọn kĩ càng, font chữ, màu chữ, cỡ chữ hợp lí + Các slide dễ hiểu, xếp hợp lí, làm bật nội dung +Thuyết trình rõ ràng, trình bày sáng tạo + Tổ chức hoạt động tuyên truyền khoa học có hiệu − Nhược điểm: Ban đầu thuyết trình nhanh 33 Đánh giá định lượng PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NHÓM Kết Tiêu chí Điểm tối đa Chi tiết Hoạt động nhóm (20 điểm) Hình thức sản phẩm Powerpoint (20 điểm) Tổng Sự tham gia thành viên Sự lắng nghe thành viên nhóm Sự phản hổi thành viên Sự hợp tác thành viên Sự xếp thời gian Nội dung Hình thức Sử dụng công nghệ thông tin Làm việc theo nhóm Trình bày thuyết trình 40 34 4 3 3 3 33 PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NHÓM Kết Tiêu chí Điểm tối đa Chi tiết Hoạt động nhóm (20 điểm) Hình thức sản phẩm Powerpoint (20 điểm) Tổng Sự tham gia thành viên Sự lắng nghe thành viên nhóm Sự phản hổi thành viên Sự hợp tác thành viên Sự xếp thời gian Nội dung Hình thức Sử dụng công nghệ thông tin Làm việc theo nhóm Trình bày thuyết trình 40 35 4 4 3 35 PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NHÓM Kết Tiêu chí Điểm tối đa Chi tiết Hoạt động nhóm (20 điểm) Hình thức sản phẩm Powerpoint (20 điểm) Tổng Sự tham gia thành viên Sự lắng nghe thành viên nhóm Sự phản hổi thành viên Sự hợp tác thành viên Sự xếp thời gian Nội dung Hình thức Sử dụng công nghệ thông tin Làm việc theo nhóm Trình bày thuyết trình 40 36 3 4 4 35 PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NHÓM Kết Tiêu chí Điểm tối đa Chi tiết Hoạt động nhóm (20 điểm) Hình thức sản phẩm Powerpoint (20 điểm) Tổng Sự tham gia thành viên Sự lắng nghe thành viên nhóm Sự phản hổi thành viên Sự hợp tác thành viên Sự xếp thời gian Nội dung Hình thức Sử dụng công nghệ thông tin Làm việc theo nhóm Trình bày thuyết trình 40 37 4 4 4 4 38 - Giáo viên nhận xét chung tinh thần học tập học sinh, tuyên dương nhóm làm tốt, phê bình, góp ý nhóm làm chưa tốt 1.Ưu điểm: - Giáo viên chuẩn bị kế hoạch dạy đầy đủ, chu đáo, sưu tầm tư liệu tranh ảnh, băng đĩa, phương tiện dạy học đại như: máy chiếu đa Chính đồ dùng trực quan sống động kích thích hứng thú học tập học sinh, đồng thời giúp cho giảng giáo viên trở nên sâu sắc, sống động - Giáo viên sử dụng phương pháp đàm thoại kết hợp với hình thức thảo luận nhóm hiệu - Học sinh hoạt động có hiệu Nhược điểm: - Một số học sinh chưa thực tích cực IV Kết đạt * Qua trình nghiên cứu đề tài sáng kiến kinh nghiệm thấy thực trạng lớp 10A2 sau áp dụng đề tài sáng kiến sau: Nội dung Em có thích phương pháp hoạt động nhóm không? Em có thích thường xuyên học theo chủ đề tích hợp không? Em có thích học theo phương pháp dự án không? Phương pháp giảng dạy có hợp lý không? Thực trạng ban đầu 30/45 = 67% 35/45 = 78% 45/45 = 100% 45/45 = 100% Tóm lại kết thực nghiệm cho thấy học sinh hào hứng với học, gắn học với thực tiễn nhanh hiệu Giờ học trở nên sôi hơn, tạo tâm lý nhẹ nhàng thoải mái cho học sinh tiết học sau + Việc tổ chức tình học tập kích thích hứng thú học tập học sinh, làm cho học sinh tích cực, tự giác học tập Học sinh chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, tự đưa giải pháp thực giải pháp, tự trình 38 bày sản phẩm tham gia nghiêm túc Học sinh vận dụng kiến thức nhiều môn học tốt trình học tập + Việc tổ chức cho học sinh vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế giúp học sinh thấy ý nghĩa việc học tập, rút ngắn khoảng cách học hành, nhà trường xã hội góp phần đào tạo người kiến thức mà có lực hành động Dự án góp phần tiếp tục đổi nội dung, hình thức để công tác giáo dục, tuyên truyền đạt hiệu cao nhất; đẩy mạnh việc phối hợp chặt chẽ nhà trường với gia đình xã hội công tác giáo dục, quản lý học sinh phòng, chống tệ nạn ma túy Như vậy, qua thực nghiệm giảng dạy nhận thấy giải pháp mà đưa đề tài hoàn toàn thực học sinh trường THPT Sông Công -Thái Nguyên PHẦN KẾT LUẬN 39 Bài học kinh nghiệm: Qua việc nghiên cứu rút kết luận sau: Để đạt hiệu cao dạy học tích hợp, người giáo viên phải nắm kiến thức môn học liên quan, phải thực đầu tư cho việc chuẩn bị tư liệu phục vụ giảng dạy Soạn chu đáo, tìm hiểu suy nghĩ, tham khảo nhiều sách báo, am hiểu thực tế xã hội để tạo hệ thống câu hỏi hợp lý, lý thú cho em tìm hiểu Thái độ thầy giảng phải cởi mở, thân mật, tạo thân mật, gần gũi học sinh Ý nghĩa sáng kiến kinh nghiệm Dạy học theo chủ đề tích hợp cho học sinh trung học sở nói chung, giáo viên không nên coi trọng phương pháp giảng dạy đơn mà phải biết tích hợp với môn học khác: Lịch sử, Địa lý, công dân… Để kích thích hào hứng cho em tiết học có hiệu Như để dạy đạt kết cao, đáp ứng mục tiêu học, người giáo viên cần phải đa dạng hoá biện pháp dạy học, cách tổ chức dạy học, phương tiện dạy học theo hướng đại hoá: thu thập, sưu tầm nguồn tư liệu để minh hoạ mở rộng kiến thức Coi trọng đàm thoại cá nhân nhóm, ý tới câu hỏi liên hệ ý nghĩa với hoạt động thực tiễn cá nhân cộng đồng xã hội Sáng tạo trò chơi dạy học đơn giản, nhanh gọn để minh hoạ cho chủ đề học Tăng cường phương tiện dạy học điện tử máy chiếu để gia tăng lượng thông tin học, tạo không khí dân chủ, hào hứng học Kiến nghị, đề xuất - Thư viện nhà trường nên có tranh ảnh, băng đĩa phục vụ tốt cho trình giảng dạy 40 - Mở chuyên đề phương pháp dạy học để giáo viên tham gia học hỏi lẫn - Có thể cho học sinh trải nghiệm sáng tạo… Với tinh thần thực cải tiến,tôi mong nhận ý kiến đóng góp đồng nghiệp Hội đồng khoa học để đề tài hoàn thiện có tính khả thi Tôi xin chân thành cảm ơn! Sông Công, ngày 10 tháng 02 năm 2017 Người viết Nguyễn Thị Hương 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Dạy học văn Ngữ vănTHCS theo đặc trưng phương thức biểu đạt (tác giả: Trần Đình Chung) - Sách giáo khoa sách giáo viên Ngữ văn 6,7, 8, - Một số tài liệu khác có liên quan 42 NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHÀ TRƯỜNG NHẬN XÉT HỘI ĐỒNG HOA HỌC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC 43 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Phạm vi nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu PHẦN NỘI DUNG I Cơ sở lí luận thực tiễn đề tài sáng kiến .4 Cơ sở lí luận Cơ sở thực tiễn II Thực trạng vấn đề Thuận lợi Khó khăn III Các giải pháp thực .10 IV Kết đạt .24 PHẦN KẾT LUẬN 26 Bài học kinh nghiệm 26 Ý nghĩa đề tài sáng kiến 26 Kiến nghị, đề xuất .27 Tài liệu tham khảo 28 44 45 ... Những đóng góp mặt lý luận, mặt thực tiễn : - Về lí luận: Sáng kiến kinh nghiệm góp phần tìm hiểu, nghiên cứu sâu bổ sung thêm kinh nghiệm phương pháp dạy hoc - Về thực tiễn: Có thể tài liệu tham... giáo viên đông, yêu nghề, có lực chuyên môn dày dặn kinh nghiệm Đội ngũ giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh môn Tổ Vật lí - Thể dục - QPAN trường có nhiều đồng chí trẻ, khoẻ, yêu nghề, có... hành” “Chất gây nghiện chất kích thích, ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện người sử dụng” “Chất hướng thần chất kích thích, ức chế thần kinh gây ảo giác, sử dụng nhiều lần dẫn tới tình trạng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp đối với bài Tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma túy, SKKN Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp đối với bài Tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma túy, SKKN Phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp đối với bài Tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma túy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập