SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY HỌC GẮN VỚI THỨC TIỄN

18 201 0
  • Loading ...
Loading...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 10:53

Bậc học tiểu học là bậc học nền tảng, đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành và phát triển toàn bộ nhân cách của con người, đặt nền tảng vững chắc cho giáo dục phổ thông và toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân. Mục tiêu của giáo dục sau khi học song bậc tiểu học học sinh có lòng nhân ái mang bản sắc con người Việt Nam, có kiến thức cơ bản về tự nhiên xã hội… biết cách học tập, tự phục vụ, biết sử dụng công cụ lao động để có thể tham gia vào lao động xã hội. Đặc biệt đối với học sinh tiểu học thì đây là cấp học đầu tiên trong đời, các em được cắp sách tới trường. Hoạt động chủ đạo bây giờ là hoạt động học tập. Chính sự chuyển hóa này cũng gây cho các em có sự xáo trộn trong ý thức, tâm lý ở lứa tuổi này rất hiếu động, cảm xúc của các em rất bất chợt thoáng vui, thoáng buồn, các hành động vốn bột phát, chưa có ý thức trong các hành động của mình, hay nói một cách khác tức là các em chưa làm chủ, chưa kiểm soát được hành động của mình. Chính vì thế ngoài việc học tập tiếp thu kiến thức các em cần được giúp đỡ, uốn nắn kịp thời…mà ở trường chính là giáo viên chủ nhiệm lớp. Vì giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp giảng dạy hầu hết các môn học, tổ chức điều hành, kiểm tra các hoạt động giaó dục và các mối quan hệ ứng xử thuộc lớp mình phụ trách… Bởi vậy giáo viên chủ nhiệm có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình giáo dục và rèn luyện cho học sinh, có ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành nhân cách học sinh, là cầu nối giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Người giáo viên chủ nhiệm vừa là nhà sư phạm, vừa là nhà tâm lý, vừa là bảo mẫu, vừa là người tổ chức để giúp học sinh phát triển một cách hài hòa và toàn diện. CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T hnh phỳc ***** Xuõn Giao, ngy 10 thỏng nm 2017 Kớnh gi: Hi ng sỏng kin cp huyn H v tờn tỏc gi: Ngy sinh: Chc v : Giỏo viờn n v cụng tỏc: Trỡnh chuyờn mụn: i hc s phm ngh cụng nhn sỏng kin, kinh nghim: Mt s k nng t chc dy hc gn vi thc tin mụn T nhiờn xó hi lp theo mụ hỡnh trng hc mi VNEN DANH SCH TC GI: TT H tờn tỏc gi Lờ Th Phiờn Ngy,thỏng, Ni Chc v Trỡnh nm sinh cụng tỏc chuyờn mụn 26/05/1979 XC NHN CA C QUAN Trng TH s Xuõn Giao Giỏo viờn HSP T l % úng gúp vo vic to sỏng kin 100% Kớ tờn NGI VIT( NG TC GI) I TấN SNG KIN KINH NGHIM Mt s k nng t chc dy hc gn vi thc tin mụn T nhiờn xó hi lp theo mụ hỡnh trng hc mi VNEN II NI DUNG SNG KIN KINH NGHIM PHN I: L DO CHN SNG KIN KINH NGHIM Bc hc tiu hc l bc hc nn tng, t c s ban u cho vic hỡnh thnh v phỏt trin ton b nhõn cỏch ca ngi, t nn tng vng chc cho giỏo dc ph thụng v ton b h thng giỏo dc quc dõn Mc tiờu ca giỏo dc sau hc song bc tiu hc hc sinh cú lũng nhõn ỏi mang bn sc ngi Vit Nam, cú kin thc c bn v t nhiờn xó hi bit cỏch hc tp, t phc v, bit s dng cụng c lao ng cú th tham gia vo lao ng xó hi c bit i vi hc sinh tiu hc thỡ õy l cp hc u tiờn i, cỏc em c cp sỏch ti trng Hot ng ch o bõy gi l hot ng hc Chớnh s chuyn húa ny cng gõy cho cỏc em cú s xỏo trn ý thc, tõm lý la tui ny rt hiu ng, cm xỳc ca cỏc em rt bt cht thoỏng vui, thoỏng bun, cỏc hnh ng bt phỏt, cha cú ý thc cỏc hnh ng ca mỡnh, hay núi mt cỏch khỏc tc l cỏc em cha lm ch, cha kim soỏt c hnh ng ca mỡnh Chớnh vỡ th ngoi vic hc tip thu kin thc cỏc em cn c giỳp , un nn kp thim trng chớnh l giỏo viờn ch nhim lp Vỡ giỏo viờn ch nhim l ngi trc tip ging dy hu ht cỏc mụn hc, t chc iu hnh, kim tra cỏc hot ng giaú dc v cỏc mi quan h ng x thuc lp mỡnh ph trỏch Bi vy giỏo viờn ch nhim cú vai trũ ht sc quan trng quỏ trỡnh giỏo dc v rốn luyn cho hc sinh, cú nh hng rt ln n vic hỡnh thnh nhõn cỏch hc sinh, l cu ni gia nh trng, gia ỡnh v xó hi Ngi giỏo viờn ch nhim va l nh s phm, va l nh tõm lý, va l bo mu, va l ngi t chc giỳp hc sinh phỏt trin mt cỏch hi hũa v ton din Nm hc 2016 2017 l nm hc th sỏu trng tiu hc s Xuõn Giao thc hin dy hc theo mụ hỡnh VNEN Do ú ũi hi ngi giỏo viờn ch nhim lp phi bit dng linh hot, sỏng to phng phỏp dy hc mụ hỡnh VNEN vo dy - hc t hiu qu Phng phỏp dy v hc theo mụ hỡnh VNEN: Coi quỏ trỡnh t hc ca hc sinh l trung tõm hot ng giỏo dc, giỏo viờn l ngi hng dn, ng hnh vi hc sinh, giỳp hc sinh t tỡm hiu v lnh hi kin thc Vỡ vy quỏ trỡnh thc t ging dy nhiu nm vi s trn tr tụi ó i n chn ti sỏng kin Mt s k nng t chc dy hc gn vi thc tin mụn T nhiờn xó hi lp theo mụ hỡnh trng hc mi VNEN Vi mong mun hc sinh hiu bi nhanh hn, khc sõu c cỏc kin thc trng tõm v nh ni dung kin thc tng bi Vn dng kin thc t sỏch v ỏp dng vo thc t cuc sng PHN II: NI DUNG I C s lý lun : Nh chỳng ta ó bit, bn cht ca quỏ trỡnh giỏo dc l t chc ton b cuc sng, hc tp, hot ng ca hc sinh, to iu kin thun li hc sinh phỏt trin v bc l ht kh nng ca mỡnh Khỏc vi cỏc bc hc khỏc, ngi giỏo viờn ch nhim tiu hc l ngi trc tip va dy va d v m nhim hu ht cỏc mụn hc, l ngi qun lý ton din mt th hc sinh ca mt lp v cú nhiu thi gian gn bú, gn gi vi hc sinh Hn na v trỡnh hiu bit v sng ca hc sinh tiu hc cũn nhiu hn ch vỡ vy cỏc em rt cn cú mt ngi thng xuyờn hng dn, giỳp , ch bo, dỡu dt Do ú khụng th ph nhn vai trũ ca ngi giỏo viờn ch nhim hc sinh hc tt, nõng cao hiu qu ca tng mụn hc , bi hc giỏo viờn cn nghiờn cu la chn ni dung cỏc bi hc, cỏc hot ng tng bi gn lin vi thc t Hc i ụi vi hnh.T ú giỳp cỏc em chia s, t sỏng to, chim lnh tri thc mt cỏch ch ng, t tin gúp phn nõng cao cht lng hc cho hc sinh, ỏp ng yờu cu hc hin thi k hi nhp Bn thõn tụi cng l mt s nhiu giỏo viờn ang tham gia ging dy mụ hỡnh trng hc mi VNEN, vi mụ hỡnh ny vic dy hc gn vi thc tin c t chc rt thng xuyờn c thao tỏc nh mt chỡa khúa i n thnh cụng quỏ trỡnh dy hc Tự nhiên Xã hội môn học cung cấp cho học sinh kiến thức ban đầu việc tợng tự nhiên, xã hội mối quan hệ ngời, xảy xung quanh em Bên cạnh môn học nh Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội trang bị cho em kiến thức bậc học góp phần bồi dỡng nhân cách toàn diện cho trẻ Hoà với công đổi mạnh mẽ phơng pháp, hình thức tổ chức dạy học toàn ngành, môn Tự nhiên xã hội có bớc chuyển mình, bớc vận dụng thay đổi linh hoạt phơng pháp dạy học nhằm tích cực hoá hoạt động học sinh, phát huy tính chủ động sáng tạo học sinh trình lĩnh hội tri thức Phng phỏp dy hc gn lin vi thc tin, giỳp học sinh vận dụng kiến thức sách áp dụng vào thực tế sống Các em học hiểu nội nung kiến thức nhanh Trong trình quan sát học sinh nhận biết hình dạng, đặc điểm bên vật tợng diễn môi trờng tự nhiên, sống Khi đợc sử dụng giác quan tiếp cận trực tiếp với vật, tợng (sờ mó, ngửi, nếm, mổ xẻ, nhìn, nghe.) để lĩnh hội tri thức học sinh thích thú học tập II Thc trng ca : Giỏo viờn Tiu hc khụng ch lm tt cụng tỏc ch nhim lp m cũn phi dy cỏc mụn hc theo quy nh ca B GD&T Vỡ vy, ũi hi ngi giỏo viờn Tiu hc khụng ch cú trỡnh chuyờn mụn m cũn phi bit t chc qun lý hc sinh cỏc hot ng giỏo dc, ú l vic rt nng n v cng rt khú khn i vi giỏo viờn Nm hc 2016 2017 tụi c phõn cụng ch nhim lp 3A1 Lp hc cú 20 em, ú s hc sinh nam 14 em N em Dõn tc em a Thun li : - Ban giỏm hiu nh trng nng n nhit tỡnh, sỏng to luụn ch o sỏt vic dy hc ca giỏo viờn v hc sinh - Cỏc ban ngnh, on th luụn to iu kin giỳp h tr nhit tỡnh v mi mt - Ngay t u nm hc trng ó t chc hp ph huynh thụng bỏo v thng nht mt s ni quy, quy nh ca nh trng - Nh trng c s quan tõm ca chớnh quyn a phng, ca hi ph huynh hc sinh - i ng giỏo viờn trng luụn nhit tỡnh ging dy, yờu ngh mn tr - V hc sinh: nhỡn chung cỏc em u ngoan, cú ý thc lờn hc - C s vt cht ca trng, lp hc khang trang sch s, bn gh, ch ngi y ỳng quy nh Lp hc y ỏnh sỏng m bo cho vic dy v hc - Bn thõn nhit tỡnh cụng tỏc, ht lũng vỡ hc sinh thõn yờu - Mt s gia ỡnh ó quan tõm n n vic hc ca em mỡnh - Hc sinh lp cú tui ng u, cú dựng hc tp, sỏch giỏo khoa y Bờn cnh nhng thun li trờn nh trng cũn gp phi khụng ớt khú khn b Khú khn: - Trng tiu hc s Xuõn Giao l trng hc nm khu gii phúng mt bng, a s hc sinh l em nụng dõn, vy vic tip cn vi thụng tin khoa hc cũn nhiu hn ch - Mt s gia ỡnh kinh t cũn khú khn, cha quan tõm n vic hc ca em mỡnh - Mt s hc sinh cha cú ý thc t giỏc lờn hc c Thc trng ca lp 3A1 - Tng s hc sinh lp: 20 em Trong ú: - Con cỏn b cụng chc: em - Con gia ỡnh nụng nghip: 16 em - Nam: 14 em; n: em - Dõn tc : em N dõn tc : * Thun li: - a s cỏc em ngoan ngoón, l phộp - tui ng u - Trỡnh nhn thc tng i ng u a s hc sinh cú hnh kim tt, cú ý thc hc - Ph huynh ó quan tõm ti vic hc ca em mỡnh - L giỏo viờn ch nhim lp nhiu nm, tụi luụn nhit tỡnh cụng tỏc dy hc, ht lũng vỡ hc sinh thõn yờu * Khú khn : - Cỏc em ri rỏc khp cỏc thụn xó, cú nhiu hc sinh xa trng nờn vic i li ca cỏc em gp rt nhiu khú khn iu ú cng nh hng khụng nh n cht lng hc ca cỏc em - í thc chp hnh ni quy, quy nh ca trng, lp cha cao vỡ hc sinh va lp mt lờn cỏc em cũn hc m chi, chi m hc - Mt s hc sinh cha cú ý thc hc v rốn luyn o c - Trỡnh nhn thc ca hc sinh khụng ng u - Trong lp cú mt s em hc sinh cha tht s bo dn chia s ý kin cựng cỏc bn cỏc gi hc - Mt s hc sinh tớnh cu th nờn vic gi v sinh cỏc nhõn, v sinh trng lp cha c chỳ ý lm - Trỡnh ph huynh cũn hn ch ( cú gia ỡnh khụng bit ch) - Mụ hỡnh dy hc gn vi thc tin chng trinh VNEN hon ton mi m i vi ph huynh v hc sinh Trỡnh nhn thc ca cỏc em cũn non nt nờn vic cp nht kin thc cng nh phng phỏp hc mi cũn gp nhiu khú khn - Mt s ớt ph huynh cha quan tõm nhiu n vic hc ca em mỡnh, ớt gp g giỏo viờn trao i v vic hc tp, sinh hot ca em mỡnh trng cng nh nh Coi vic giỏo dc tr l bn phn v trỏch nhim ca nh trng m c bit l ca giỏo viờn ch nhim - Qua thc t ging dy tụi nhn thy: + Nhiu em hc sinh nm bt cỏch hc mi ,vn dng kin thc hc trờn lp vo thc t cuc sng cũn hn ch cỏc em thc hin cỏch hc theo mụ hỡnh ny phi mt rt nhiu thi gian PHN III BIN PHP THC HIN: Xut phỏt t tỡnh hỡnh thc t nờu trờn, tụi t mt s gii phỏp nõng cao cht lng dy hc gn vi thc tin mụn T nhiờn xó hi cho hc sinh lp nh sau: Cụng tỏc tuyờn truyn: Ngay t u nm hc lp tụi t chc hp ph huynh tuyờn truyn cho ton th cỏc bc ph huynh lp 3, cỏc em hc sinh nh trng bit v tớnh u vit ca mụ hỡnh dy hc gn vi thc tin Gii thiu sỏch giỏo khoa T nhiờn xó hi lp theo mụ hỡnh thớ im, ng thi gii thiu ti cỏc bc ph huynh cỏc s dng sỏch giỏo khoa, cỏch dy ca cụ, cỏch hc ca trũ, cỏch ph huynh hng dn mỡnh hc nh th no cú s ng nht gia giỏo viờn - hc sinh - ph huynh - cng ng, cho cỏc bc ph huynh tin tng v hng dn em minh nh Vn dng kin thc t sỏch v vo thc t cuc sng hng ngy Thụng bỏo v thng nht mt s ni quy, quy nh ca trng, lp i vi hc sinh ph huynh nm c v phi hp cựng nh trng thc hin Cụng tỏc t chc lp : Sau nhn lp, tụi tỡm hiu v tỡnh hỡnh hc sinh Tụi chỳ ý n: - Thụng tin v hc sinh - Ghi rừ s in thoi, a ch gia ỡnh hc sinh - i tng hc sinh cn quan tõm - Theo dừi s tin b ca hc sinh hng ngy, hng thỏng, nh kỡ Nõng cao cht lng dy hc ỏp dng dy hc gn vi thc tin Cụng vic u tiờn ca tụi l cng c n np cho cỏc em Xp li ch ngi cho cỏc em lm la chn bn ngi chung bn, chung nhúm khụng gõy mt trt t, h tr vic hc v lm vic theo nhúm thun tin, xp ch dn u s hc sinh gii khỏ, trung bỡnh gia cỏc nhúm cỏc em h tr v giỳp hc Nht l dng kin thc thc t ỏp dng vo cỏc bi hc ng thi to s cõn bng thi ua v cựng phn u tt hn Nghiờn cu, xỏc nh ni dung chng trỡnh mụn hc: Ni dung chng trỡnh T nhiờn v Xó hi lp cú ch gm 70 tit ca 35tun Trong ú cú 29 bi hc mi v bi ụn c phõn phi: - Con ngi v sc kho: bi mi v bi ụn - Xó hi: bi mi v bi ụn kim tra - T nhiờn: 13 bi mi v bi ụn kim tra Xõy dng k hoch c th chi tit ti tng tun, tng thỏng cho phự hp vi tỡnh hỡnh ca lp Ni dung tng bi tng hot ng cú th ỏp dng dy hc gn vi thc tin.Vi mụn T nhiờn xó hi lp 3, ni dung hc l cỏc s vt, hin tng khỏ gn gi vi cỏc em hc sinh,vỡ vy cỏc em ớt nhiu ó cú kin thc liờn quan n ni dung bi hc Giỏo viờn cn khai thỏc trit kinh nghim ca hc sinh ng thi phi giỏm sỏt h tr kp thi cỏc em cú nhng biu tng, khỏi nim mt cỏch y v chớnh xỏc Trong tt c cỏc tit hc , giỏo viờn cn nghiờn cu , xõy dng kờt hoach dy v hc phi m bo chun kin thc k nng ca tng bi Cỏc bi hc cú tớnh tng tỏc khoonbg ch giỏo viờn vi hc sinh m cũn c ph huynh v cng ng tham gia.Th hin s tich hp ni dung v qu trỡnh dy hc Ni dung kin thc trng tõm ca cỏc bi hc, tit hc cú tớnh m Phự hp vi i tng hc sinh ca lp.To c hi cho hc sinh s dng hiu bit ca mỡnh, c phỏt trin t duy, sỏng to cng nh dng nhng kin thc k nng hc trng vo cuc sng thc ca cỏc em Trong phõn mụn T nhiờn xó hi lp tt c cỏc bi hc u cú th ỏp dung dy hc gn lin vi thc tin Cú bi ỏp dung vi mt hoc hai hot ng, hc sinh c hc trao i quan sỏt vi vt tht Cú nhng bi tụi t chc cho hc sinh hc trờn thc t ( T chc hc cho hc sinh ngoi phm vi lp hc) Trong phần khai thác kiến thức Chủ điểm: Con ngời sức khỏe giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành, quan sát để tìm hiểu phận quan thể quan sát để tìm việc nên làm không nên làm Ví dụ: Bài 1: Hoạt động thở quan hô hấp Giáo viên cho học sinh thực hành thực hành hít thật sâu thở Sau mô tả lại thay đổi lồng ngực hít vào thở Từ thực tế em biết đợc động tác hít thở sâu đờng không Từ giáo viên cho học sinh quan sát sơ đồ đờng không khí , rút đợc kết luận chung Với chơng giáo viên nghiên cứu kĩ, xâydựng kế hoạch điều chỉnh tài liệu hớng dẫn học phù hợp với học sinh lớp Để tiết học không nhàm chán Tất kiến thức học gắn liền với thực tế sống em Giúp em thảo luộn sôi nổi, tiếp thu nhanh nắm trắc kiến thức trọng tâm Trong hoạt động học học sinh, giáo viên trở thành ngời mở đờng, cố vấn , đánh giá Đề xuất ý tởng, tổ chức cho học sinh làm việc theo hình thức khác Giám sát hỗ trợ học sinh trình học tập Trong phần khai thác kiến thức Chủ điểm: Xã hội giáo viên tổ chức cho học sinh quan sát thực tế gia đình mình, quan sát sống xung quanh nơi sống để tìm nội dung học qua thực tế, tranh ảnh biết đợc việc nên làm không nên làm Ví dụ: Bài 8: Các hệ gia đình họ hàng em Giáo viên cho học sinh chia sẻ, liên hệ thực tế gia đình Kể cho bạn ngời chung sống gia đình Bằng phiếu học tập giáo viên chuẩn bị sẵn học sinh điền tên ngời chung sống gia đình minh vào phiếu Với hệ thống câu hỏi gợi mở em biết đợc gia đình có máy hệ chung sống Để biết họ nội họ ngoại , giáo viên cho học sinh kể luân anh em họ hàng bên bố, anh em họ hàng bên mẹ sau gới ý giúp học sinh hiểu anh em họ hàng bên me họ ngoại anh em họ hàng bên bố họ nội VD: Khi dạy Hoạt động chúng em trờng giáo viên cho học sinh quan sát, liên hệ thực tế trờng học để khắc sâu nội dung kiến thức cho học Học sinh kể tên hoạt động học tập , vui chơi, hoạt động ngoại khóadiễn trờng suốt trình học Giáo viên cần chuẩn bị tranh ảnh thể đợc hoạt động trờng cho học sinh quan sát thêm Đặc biệt không nên đa tranh ảnh mang nội dung không đảm bảo kỉ luật trờng (Học sinh ăn quà, học sinh đánh nhau) Tranh ảnh phản tác dụng giáo dục giáo viên học sinh suốt trình phía trớc ( Sinh hoạt câu lạc th viện) ( Học sinh chơi trò chơi dân gian) ( Chuẩn bị lễ chào cờ đầu tuần) ( Chm súc v bo v cõy v hoa trng) Từ thực tế hàng ngày, kết hợp với nội dung kiến thức học em biết đợc hoạt động thờng xuyên diễn nhà trờng Các em hiểu đợc ích lợi hoạt động em Từ em có ý thức học tập tốt, hoạt động vui chơi khỏe mạnh, tích cực tham gia vào hoạt động trờng Có thái độ hợp tác giúp đỡ bạn lớp, trờng thực tốt hoạt động Ví dụ: Khi dạy 13: Hoạt động nông nghiệp Giáo viên xây dựng kế hoạch điều chỉnh tài liệu hớng dẫn học Cho học sinh tham quan mô hình nông trại gia đình địa phơng nh chăn nuôi, trồng trọt Quan sát công việc bà nông dân địa phơng Từ thực tế học sinh biết đợc hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt nuôi trồng thủy sản, trồng rừng gọi hoạt động nông nghiệp ( Mùa lúa chín) ( Mô hình trờng học nông trại) (Bắt cá) ( Nuôi lợn) ( Trng bày sản phẩm hoạt động nông nghiệp Kết nối với góc học tập) 10 Sau đợc quan sát thực tế hoạt động nông nghiệp địa phơng, học sinh biết đợc sác sản phẩm hoạt động nông nghiệp phục vụ cho sống hàng ngày ngời, gia súc, gia câmTừ học sinh có ý thức bảo vệ, giữ gìn gia đình phát triển mở rộng mô hình trồng trọt, chăn nuôi Trong phần khai thác kiến thức Chủ điểm: Tự nhiên giáo viên tổ chức cho học sinh quan sát qua cối, vật tranh ảnh đặc điểm thân, lá, mùi vị, màu sắc, hình dáng, kích thớc, qua quan sát để so sánh chúng với nhau.có đặc điểm chung, có đặc biệt Sau quan sát, để khai thác kiến thức cần đạt giáo viên sử dụng đến phơng pháp hỏi đáp, giảng giải, kết hợp với phiếu học tập VD: Khi dạy Thân có đặc điểm ? tổ chức cho học sinh học trời quan sát thực tế loại thân Quan sát thân gỗ, thân mềm, thân thảo Quan sát vờn hoa, sân trờng, vờn thuốc nam, rau Học sinh quan sát khai thác nội dung chiếm lĩnh kiến thức cách sinh động, dễ nhớ Kết hợp sử dụng đến mô hình, tranh ảnh cối khác miền để làm phong phú thêm vốn sống cho học sinh Sau học học sinh biết đợc đặc điểm thân cây.Nhận dạng đợc tên số loại thân theo cách mọc theo cấu tạo Phân biệt đợc loại nêu đợc ích lời đời sống hành ngày Từ học sinh có ý thức trồng, chăm sóc bảo vệ loại 11 ( Hc sinh quan sat cỏc loi thõn cõy) VD: Khi dạy Lá giáo viên tổ chức cho học sinh học trời Cho học sinh quan sát loại vờn trờng, vờn thuốc nam, vờn hoa.quan sát cá nhân, nhóm nhỏ với hệ thống câu hỏi gợi mở phiếu học tập mà giáo viên chuẩn bị sẵn cho học sinh, để hớng học sinh quan sát mục đích cần đạt nh sau: Trớc hết sử dụng câu hỏi hớng dẫn tổng quát Những câu hỏi nhằm tái lại hiểu biết sẵn có học sinh trớc khai thác kiến thức bài: + Lá thờng có màu gì? Màu phổ biến? + Lá có hình dạng gì? + Kích thớc loại nh nào? Sau giáo viên cho em quan sát từ hình thức đến nội dung với câu hỏi chi tiết: + Lá thờng gồm phận nào?(mắt nhìn, tay chỉ) +Mép phiến có khác nhau? (mắt nhìn, tay sờ kiểm tra, phân tích) Dựa vào kết quan sát vừa thu đợc kết hợp với vốn hiểu biết sẵn có, giáo viên cho học sinh tìm đặc điểm so sánh chúng với để khắc sâu kiến thức vừa chiếm lĩnh đợc ( Hc sinh quan sỏt lỏ cõy) 12 ( Hc sinh quan sỏt lỏ cõy) Qua ví dụ rút ra: Việc giáo viên sử dụng câu hỏi nhằm hớng dẫn học sinh tập trung ý vào đối tợng quan sát việc yêu cầu em phải huy động giác quan để tri giác đối tợng rút nhận xét kết luận quan trọng Vì vậy, để tổ chức đợc tiết học gắn liền với thực tế dạy học Tự nhiên Xã hội lớp nói riêng lớp 1-2-3 bậc tiểu học hiệu giáo viên cần thiết phải rèn luyện kĩ quan sát kĩ đặt câu hỏi Đối với Đặc điểm loài hoa, tổ chức tơng tự Cách tổ chức đòi hỏi giáo viên phải nghiên cứu tài liệu, lựa chọn , vị trí để tổ chức tiết học cho phù hợp với học sinh lớp 13 VD: Dạy Một số động vật sống dới nớc Học sinh đợc quan sát loài cua, cá, tôm thực tế từ dựa vào nội dung học phiểu học tập Học sinh hiểu nhanh, nhớ kiến thức trọng tâm Vi nhng tit hc gn vi thc tin hc sinh c rốn tớnh ch ng tớch cc vic chim lnh kin thc Hc sinh t giỏc, t hc, t qun, t ỏnh giỏ c kt qu hc ca mỡnh Cỏc em ch ng vic tng tỏc vi cỏc cụng c hc vi ti liu hng dn vi cỏc bn nhúm Hc sinh hng thỳ hc Phỏt huy c t ca mỡnh, cỏc em chuyn t th ng sang ch ng chim lnh kin thc, thớch thỳ vi nhng hỡnh thc hc mi l Nh i mi phng phỏp v dy hc theo hng tớch cc nhng bi ging gn vi thc tin i sng, tng thi gian thc hnh ó giỳp hc sinh ng nóo, tri nghim v gii quyt nhng ca cuc sng linh hot v hiu qu hn Ngoi cỏc tit hc ni dung chng trỡnh ,giỏo viờn t chc cho hc sinh tham gia cỏc hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp nh chm súc cõy ci, v sinh trng lp, tham gia cỏc hot ng húa ngh th dc th thao nh trng phỏt ng Thụng qua cỏc hot ng ngoi gi lờn lp cỏc em c cng c khc sõu cỏc kin thc ó hc v t nhiờn, xó hi, ngi, c giỏo dc cỏc k nng c bn cn thit cuc sng cng nh c giỏo dc ý thc o c ca ngi hc sinh ( Chun b tham gia cuc thi Chinh phc th thỏch) 14 ( Cuc thi lm bu thip chỳc mng thy cụ nhõn ngy nh giỏo Vit Nam) - Huy ng s tham gia ca ph huynh v cng ng tham gia vo quỏ trỡnh dy hc nh: Hng dn hc sinh chm súc cõy v hoa Gii thiu v cỏc loi cõy Hc sinh c tham gia trc tip vo vic chm súc cõy trng vt nuụi ti gia ỡnh mỡnh c thc hnh dn v sinh khu vc mỡnh sinh sng, gúp phn gi v sinh mụi trng - Ph huynh hc sinh cũn tham gia d gi trao i v cỏc tit hc gn lin vi thc tin theo mụ hỡnh VNEN ph huynh tht s tin tng vo phng phỏp dy v hc ny - Ph huynh cũn tham gia vo cỏc hot ng ngoi khúa, cựng giỏo viờn hc sinh i dó ngoi, tham gia hng dn hc sinh nột p húa ca a phng Vic phi kt hp giỏo dc gia nh trng, gia ỡnh v xó hi gúp phn quan trng vic nõng cao cht lng giỏo dc ton din cho hc sinh Xúa i n tng ban u v dy hc gn vi thc tin theo mụ hỡnh VNEN u ph huynh H thc s tin tng v yờn tõm em mỡnh hc theo mụ hỡnh ny III TNH MI CA SNG KIN KINH NGHIM Tớnh mi sỏng kin kinh nghim vMt s k nng t chc dy hc gn vi thc tin mụn T nhiờn xó hi lp theo mụ hỡnh trng hc mi VNEN l: - Phỏt huy c tớnh tớch cc, t giỏc mi hot ng hc ca hc sinh - Rốn cho hc sinh c tớnh cn cự, chu khú, cn thn, lm vic khoa hc, cú k hoch 15 - Phỏt huy c ht nng lc ca cỏc em hc sinh lp.To cho hc sinh tinh thn on kt, giỳp cựng tin b - S dng linh hot cỏc hỡnh thc t chc cỏc hot ng hc, nhm kớch thớch, thu hỳt s ham mờ hc hc sinh - Xõy dng c lp hc thõn thin: Hc sinh on kt giỳp mi hot ng phỏt huy kh nng sỏng to c lp ca mỡnh.Cỏc em c sinh hot v húc mụi trng thõn thin , thoi mỏi khụng gũ bú, luụn gn gi vi bn bố, thy cụ Tt c cỏc kin thc trng tõm ca mụn hc c cỏc em quan sỏt thc t, thc hnh bng nhng vt tht v rỳt kt lun chung cho tng bi - Giỏo viờn xõy dng cỏc k hoch cho tng hot ng , tng tit hc phự hp vi hc sinh ca lp Trong tt c mi hot ng, hc sinh lm vic l chớnh Giỏo viờn ch theo dừi v tr giỳp - Xõy dng v trỡ c mi quan h gia giỏo viờn, ph huynh v cng ng Giỏo viờn thng xuyờn tuyờn truyn thụng tin v tỡnh hỡnh hc tp, cỏc ng ngoi gi hc n tng ph huynh.Trao i, tuyờn truyn, ng, ng viờn ph huynh cựng tham gia vo cỏc hot ng giỏo dc t kt qu cao vic dy v hc ca giỏo viờn , hc sinh - Ph huynh c tham gia vo cỏc tit hc tri nghim gn lin vi thc t Tham gia hng dn hc sinh nột p húa ca a phng IV TNH HU CH CA SNG KIN KINH NGHIM Vic ỏp dng dy hc gn vi thc tin mụn T nhiờn xó hi lp 3, giỳp hc sinh lp tụi tớch cc, ch ng vic lnh hi tri thc; t tin tham gia cỏc hot ng th; thnh tho, khộo lộo thc hnh cỏc tit hc Hc sinh t hc, hc phự hp vi nng lc ca mỡnh, ch ng hn hc Cú nhiu c hi phỏt trin t sỏng to T ú cỏc em t tin hn v cú cỏch nhỡn nhiu chiu v mt võn s, khụng b ỏp t theo khuụn mu nh sn Cỏc em hiu rừ ý ngha v kin thc k nng ó hc, bit c ý ngha ca tng ni dung hc dng vo cuc sng hng ngy Hc sinh hỡnh thnh thúi quen lm vic mụi trng tng tỏc, t ú cỏc em bit tha nhn bn, hc hi bn hon thin mỡnh Qua cỏc cỏc bi hc tụi thy cht lng hc sinh chuyn bin rừ rt Hc sinh khỏm phỏ ni dung kin thc gn lin vi thc t Vi nhng bin phỏp nờu trờn, tụi tht s vui mng vỡ s u t ca mỡnh ó t c kt qu tt Hc kỡ I ca nm hc 2016-2017 ó t c nhng kt qu c th sau: - 20/20 em u hon thnh tt ni dung ca tng bi mụn hc Bit t hc, bit chia s vi cỏc bn hc - 100% cỏc em lp nm vng c cỏch hc gn lin vi thc tin Bit dng ni dung kin thc sỏch v vo thc t cuc sng - Hc sinh c trc tip tham gia tri nghim vo cỏc hot ng ca lp, ca trng , gia ỡnh v a phng mỡnh 16 V KH NNG PH BIN V NHN RNG : Sỏng kin c ỏp dng i vi lp 3A1 ó thu c kt qu ỏng khớch l, s c thc hin rng rói tt c cỏc lp trng v cỏc trng bn Qua thc t ging dy cựng vi lũng say mờ, nhit tỡnh nghiờn cu v ỏp dng vo lp tụi ch nhim Vn dng Mt s k nng t chc dy hc gn vi thc tin mụn T nhiờn xó hi lp theo mụ hỡnh trng hc mi VNEN ó giỳp tụi hon thnh ý tng ca mỡnh Mi ln thc hin, dng vo thc t lp hc tụi li rỳt c mt vi kinh nghim sau: * i vi giỏo viờn: - Giỏo viờn phi gn gi, quan tõm n hc sinh, ht lũng vỡ hc sinh thng yờu v thc s l ngi m hin th hai ca cỏc em - Giỏo viờn khụng ngng hi nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v, trao i kinh nghim vi bn bố ng nghip, xõy dng phng phỏp giỏo dc thớch hp Tớch cc, ch ng , sỏng to cỏc hot ng, kp thi un nn sa cha nhng sai lm ca cỏc em, giỳp cỏc em cú hng khc phc Bờn cnh ú phỏt huy nhng ti nng sn cú ca cỏc em, nõng cao ý thc t giỏc, t qun - Giỏo viờn phi l tm gng sỏng cho hc sinh noi theo - Phi hp cht ch ba mụi trng ú l gia ỡnh, nh trng v xó hi vic t chc cỏc hot ng giỏo dc cng nh vic giỏo dc cho hc sinh * i vi ph huynh hc sinh: - Cn xỏc nh rừ vai trũ, trỏch nhim ca gia ỡnh i vi vic dy hc v giỏo dc hc sinh - To mi iu kin tt nht cho em mỡnh hc - Phi hp cht ch vi giỏo viờn ch nhim, nh trng v cỏc cp qun lớ khụng th , phú mc cho nh trng, cho giỏo viờn ch nhim Vi mt s kinh nghim ny, tụi mong mun c úng gúp mt phn nh vo vic t chc cỏc tit hc hay, phự hp vi hc sinh, giỏo dc ton din cho hc sinh lp núi riờng v hc sinh tiu hc núi chung.Tụi rt mong nhn c s gúp ý chõn thnh ca bn bố ng nghip tụi hon thnh tt hn na trng trỏch ca ngi giỏo viờn S nghip trng ngi Tụi xin trõn trng cm n! Xuõn Giao, ngy 10 thỏng nm 2017 Ngi vit 17 PHN CHM SANG KIấN, KINH NGHIấM 1.Thnh viờn hi ng sỏng kin, kinh nghim chm ln 2.Thnh viờn hi ng sỏng kin, kinh nghim chm ln 3.Thnh viờn hi ng sỏng kin, kinh nghim chm ln 18 ... kết luận chung Với chơng giáo viên nghiên cứu kĩ, xâydựng kế hoạch điều chỉnh tài liệu hớng dẫn học phù hợp với học sinh lớp Để tiết học không nhàm chán Tất kiến thức học gắn liền với thực tế sống... tiết học cho phù hợp với học sinh lớp 13 VD: Dạy Một số động vật sống dới nớc Học sinh đợc quan sát loài cua, cá, tôm thực tế từ dựa vào nội dung học phiểu học tập Học sinh hiểu nhanh, nhớ kiến thức. .. phơng pháp dạy học nhằm tích cực hoá hoạt động học sinh, phát huy tính chủ động sáng tạo học sinh trình lĩnh hội tri thức Phng phỏp dy hc gn lin vi thc tin, giỳp học sinh vận dụng kiến thức sách
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY HỌC GẮN VỚI THỨC TIỄN, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY HỌC GẮN VỚI THỨC TIỄN, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY HỌC GẮN VỚI THỨC TIỄN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập