PART II TIPS bymslelinh 5 how

1 89 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 16:49

https://www.facebook.com/mslelinhtoeic https://www.facebook.com/hoctoeicvagiaotieptaithanhhoa mslelinhtoeic@gmail.com - 0936153906 How - Information àHOWà h i v thông tin Q: How + adj à m u câu h à à  Q: How much  h i v giá c A: dollars / euros / cents (câu tr l i m u)  Q: How many + N (s/es)  h i v s ng A: people (câu tr l i m u)  Q: How often  h i v t n su t A: every day / every Monday / once a week (câu tr l i m u)  Q: How long  h i v chi u dài A: miles (câu tr l i m u)  Q: How long  A: For years (câu tr l i m u)  Q: How long ago  à A: years ago (câu tr l i m u)  Q: How far  bao xa A: kilometers (câu tr l i m u)  Q: How soon = When A: Next Monday (câu tr l i m u)  Q: How about  A: à ngh , m i m c àà àlike fun (câu tr l i m u)  Q: How come = Why A: - àà Condition  àà àHOWà àà h iv  A: adj / adv  câu tr l à (câu tr l i m u) u ki n, tình tr ng, tr ng thái  ng ch a tính t / tr ng t Ex: How was the seminar?  it was successful - Transportation / Delivery  àHOWà h iv n giao thông / v n t i / v n chuy n Ex: How you go to work?  by train / car / taxi How did you send the package to the new client?  by express mail
- Xem thêm -

Xem thêm: PART II TIPS bymslelinh 5 how, PART II TIPS bymslelinh 5 how, PART II TIPS bymslelinh 5 how

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập