Điểm tựa cho doanh nghiệp hội nhập quốc tế

7 201 0
  • Loading ...
Loading...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 11:01

Điểm tựa cho doanh nghiệp hội nhập quốc tế I Mở đầu Trong xã hội ngày nay, người tiêu dùng ngày quan tâm đến sản phẩm, hàng hoá từ khía cạnh an toàn, tác động đến sức khoẻ môi trường, bền vững, tương thích phù hợp với mục đích sử dụng Xuất phát từ nhu cầu này, hoạt động chứng nhận sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tiến hành nhằm vào ba mục đích sau đây: 1.; Giúp cho người người tiêu dùng có định đắn lựa chọn sản phẩm, hàng hoá thị trường; 2Giúp cho nhà cung ứng sản phẩm, hàng hoá biết mức chấp nhận thị trường để phấn đấu làm thoả mãn nhu cầu yêu cầu luật định, đặc biệt yêu cầu an toàn sản phẩm, hàng hoá; 3.; Giúp quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước chất lượng sản phẩm hàng hoá Nằm xu chung này, sản phẩm điện, điện tử mặt hàng người tiêu dùng đặc biệt quan tâm khía cạnh an toàn sử dụng Cũng lý mà sản phẩm, hàng hoá điện - điện tử thường mặt hàng quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quốc gia đưa vào nhóm mặt hàng chịu quản lý chặt chẽ an toàn Một biện pháp quản lý phổ biến thường lựa chọn sử dụng kết chứng nhận sản phẩm, hàng hoá phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tổ chức chứng nhận độc lập tiến hành II Chứng nhận sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Về chất, chứng nhận sản phẩm hoạt động thông qua tổ chức, đóng vai trò bên thứ ba độc lập, đưa đảm bảo văn sản phẩm, hàng hoá phù hợp với yêu cầu quy định tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật Tiêu chuẩn tự nguyện áp dụng quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng Các yêu cầu bắt buộc áp dụng thường sử dụng trường hợp liên quan đến an toàn, vệ sinh, sức khoẻ môi trường Hoạt động chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn bao gồm nhiều hoạt động chức khác chọn mẫu sản phẩm, đánh giá mẫu sản phẩm, đánh giá trình sản xuất hay hệ thống quản lý chất lượng, xem xét kết đánh giá định, giám sát sau chứng nhận Nội dung hệ thống chứng nhận sản phẩm bao gồm nội dung sau: - Thử nghiệm mẫu sản phẩm điển hình -; Thử nghiệm mẫu sản phẩm đại diện lô hàng (lấy mẫu theo AQL) -; Đánh giá trình sản xuất đánh giá hệ thống chất lượng -; Thử nghiệm mẫu sản phẩm lấy từ thị trường lấy nơi sản xuất trình giám sát Tuỳ vào mức độ tin cậy mục đích sử dụng chủng loại sản phẩm mức độ rủi ro liên quan đến khía cạnh an toàn, sức khoẻ tác động đến môi trường sản phẩm, hoạt động chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn có kết hợp số nội dung để tạo nên hệ thống chứng nhận sản phẩm cụ thể Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC Guide 67 có đưa mô hình định hướng cho hệ thống chứng nhận sản phẩm Nguyên tắc xác định khác biệt hệ thống chứng nhận mô tả khái quát Sơ đồ Dựa vào đặc điểm mô hình, phân chia mô hình chứng nhận vào nhóm nhóm (mô hình 1A 1B) nhóm (mô hình 2, 3, 4, 5) Riêng mô hình trường hợp đặc biệt minh hoạ cho hệ thống chứng nhận sản phẩm gần giống với chứng nhận hệ thống áp dụng trường hợp sản phẩm dịch vụ Với hệ thống chứng nhận Nhóm 1, mức độ tin cậy kết chứng nhận đơn dựa kết thử nghiệm mẫu sản phẩm (thử nghiệm điển hình thử nghiệm đại diện theo Lô sản phẩm) khó đánh giá tính đại diện mẫu sản phẩm khó chứng minh cho ổn định đặc tính sản phẩm thiếu biện pháp giám sát Ngoài ra, phương pháp hiệu tốn nhiều chi phí thử nghiệm cho lô hàng Chính lý mà thông thường biện pháp thử nghiệm theo lô thường áp dụng điều kiện kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhập theo lô có rủi ro thấp thử nghiệm mẫu điển hình để kiểm tra mẫu định kiểm tra nhà nước chất lượng Các hệ thống chứng nhận thuộc nhóm có đặc điểm chung mức độ tin cậy kết chứng nhận đảm bảo dựa đồng thời kết thử nghiệm điển hình đánh giá điều kiện sản xuất trước chứng nhận Đặc điểm cho phép tiên lượng khả trì ổn định đặc tính sản phẩm xác nhận báo cáo thử nghiệm Điểm khác biệt mô hình nằm việc áp dụng biện pháp khác giám sát sản phẩm sau chứng nhận Trong hệ thống này, nhận thấy áp dụng mức độ đầy đủ nhất, Hệ thống hệ thống chứng nhận sản phẩm chặt chẽ tin cậy hệ thống chứng nhận Ngoài tính chặt chẽ có độ tin cậy cao, hệ thống cho phép kết hợp vận dụng linh hoạt biện pháp giám sát để tận dụng tối đa đặc điểm kiểm soát hệ thống hệ thống áp dụng để xem xét khả tác động trình phân phối đến chất lượng sản phẩm Các đặc điểm lý dẫn tới việc hầu hết tổ chức chứng nhận giới áp dụng hệ thống cách phổ biến cho chứng nhận phần lớn sản phẩm hàng hoá (PSB Singapore, Sirim Malaysia, BSI Anh, CQC Trung Quốc, BIS Ấn Độ, ) Xét mức độ rủi ro tầm quan trọng việc đảm bảo an toàn sản phẩm điện - điện tử sử dụng, hệ thống hệ thống phù hợp để triển khai hoạt động chứng nhận sản phẩm điện điện tử III Chứng nhận sản phẩm, hàng hoá điện - điện tử ASEAN EE MRA Trong xu toàn cầu hoá kinh tế thương mại, mối quan tâm hàng đầu quốc gia tháo gỡ rào cản thương mại tạo nên các biện pháp thuế quan, kiểm soát giá thành, độc quyền buôn bán hay biện pháp kỹ thuật Trong vấn đề nêu trên, rào cản kỹ thuật vấn đề WTO, APEC nước khối ASEAN đặc biệt quan tâm Về chất, rảo cản kỹ thuật không cần thiết thương mại nảy sinh minh bạch rõ ràng sách quy chế quản lý quốc gia, không hài hòa thống tiêu chuẩn – quy định sản phẩm/hàng hoá có không đồng tương xứng hạ tầng lực hoạt động đánh giá phù hợp Trong ASEAN, Hội nghị thượng định ASEAN lần thứ VI tổ chức Hà Nội - Việt Nam vào ngày 16/12/1998, nước thành viên ASEAN ký kết Hiệp định khung Thoả thuận thừa nhận lẫn nhằm mục đích chấp nhận hay thừa nhận kết đánh giá phù hợp tổ chức đánh giá phù hợp nước thành viên thực Mục đích hiệp định nhằm hướng tới việc thực hiệu hội nhập chất lượng “Một lần đánh giá, cấp chứng có gia trị nơi” Triển khai thực theo định hướng này, với mục tiêu thuận lợi hoá thương mại, giảm chi phí thời gian kiểm tra hàng hoá điện - điện điện tử xuất nhập khu vực, mười nước thành viên ASEAN thống thông qua Thoả thuận thừa nhận lẫn thiết bị điện - điện tử ASEAN (ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Electrical and Electronic Equipment viết tắt ASEAN EE MRA) vào ngày 5/4/2002 Bangkok – Thailand Thoả thuận bước tiến quan trọng cho phép phủ nước thành viên ASEAN vừa trì mục tiêu quản lý an toàn sản phẩm điện - điện tử, vừa tạo thuận lợi cho bên tham gia trình thương mại với khả giảm thiểu thời gian chi phí Xét lợi ích bên, việc hình thành thoả thuận ASEAN EE MRA cần thiết theo xu chung, quốc gia có mục tiêu quản lý hoạt động sản xuất, thương mại quảng cáo liên quan đến sản phẩm điện, điện tử nhằm đảm bảo người tiêu dùng cộng đồng nói chung đảm bảo quyền lợi tối thiểu đáng quyền sử dụng sản phẩm điện, điện tử an toàn Có thể xem xét trường hợp Singapore ví dụ điển hình để thấy liên quan vai trò quản lý nhà nước hoạt động chứng nhận sản phẩm điện, điện tử lợi ích chế theo ASEAN EE MRA việc tạo thuận lợi trình triển khai thực mục tiêu quản lý Ở Singapore, mục tiêu Hệ thống đăng ký bảo vệ an toàn người tiêu dùng Singapore (CPS Scheme) nhằm bảo vệ mối quan tâm người tiêu dùng an toàn sản phẩm điện, điện tử quy định thuộc nhóm sản phẩm, hàng hoá bắt buộc phải kiểm soát hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn an toàn cụ thể CPS Scheme, điều hành SPING Singapore thuộc Bộ Thương mại Công nghiệp (MTI) với vai trò quan quản lý an toàn, áp dụng 45 nhóm sản phẩm điện điện tử Mỗi sản phẩm điện, điện tử thuộc nhóm quy định rõ phải phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và/hoặc tiêu chuẩn quốc tế tương đương phù hợp với số yêu cầu đặc thù quan quản lý nhà nước (Tham khảo Phụ lục Danh sách nhóm sản phẩm, hàng hoá điện - điện tử bắt buộc phải quản lý Singapore) Tất nhà sản xuất, nhập khẩu, bán lẻ thương mại có liên quan đến việc quảng cáo cung cấp sản phẩm điện - điện tử thuộc danh mục trước tiên phải đăng ký với quan quản lý an toàn Nhà cung cấp đăng ký Sau đó, nhà cung cấp đăng ký tiến hành đăng ký cho kiểu loại sản phẩm cụ thể với quan quản lý an toàn Hồ sơ đăng ký với phải kèm theo Chứng nhận Sự phù hợp (COC) tổ chức đánh giá phù hợp định ban hành Chỉ sản phẩm đăng ký thức phép gắn dấu an toàn (Safety Mark) phép quảng cáo cung cấp phạm vi lãnh thổ Singapore Về nguyên tắc, Singapore định tổ chức đánh giá phù hợp bên lãnh thổ để ban hành COC sử dụng hoạt động đăng ký theo nguyên tắc thoả thuận thừa nhận tương ứng thoả thuận ASEAN EE MRA IV Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Tiêu chuẩn QUACERT với trình chuẩn bị lực việc tham gia vào ASEAN EE MRA với tư cách tổ chức chứng nhận sản phẩm hàng hoá định Theo ASEAN EE MRA, việc định tổ chức chứng nhận nước thành viên để đưa vào Danh sách tổ chức chứng nhận định ASEAN Cơ quan định quốc gia nước thực theo trình tự quy định Giấy chứng nhận tổ chức chứng nhận định cấp chứng việc sản phẩm, hàng hoá điện - điện tử phù hợp với tiêu chuẩn an toàn cụ thể nước nhập chấp nhận mà không cần tiến hành thủ tục đánh giá khác theo quy định Về nguyên tắc, Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn cụ thể chấp nhận hoàn toàn có thống hệ thống chứng nhận Mặt khác, Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn minh chứng đầy đủ so với kết thử nghiệm trường hợp thứ hai này, kết thử nghiệm xem bán sản phẩm mà tổ chức chứng nhận nước nhập sử dụng để đưa kết luận cuối phù hợp sản phẩm với tiêu chuẩn cụ thể Một tổ chức chứng nhận sản phẩm định tham gia thực ASEAN EE MRA tổ chức đáp ứng yêu cầu bao gồm: - Là pháp nhân, có nguồn tài độc lập, pháp luật cho phép hoạt động lĩnh vực chứng nhận đăng ký định; - Có lực kỹ thuật để thực việc chứng nhận; - Có hệ thống chứng nhận công nhận phù hợp theo ISO/IEC Guide 65:1996 quan công nhận thành viên Tổ chức Hợp tác Công nhận Thái Bình Dương (PAC) bên tham gia ký Hiệp định thừa nhận đa biên PAC tổ chức chứng nhận tham gia Chương trình đăng ký đầy đủ Tổ chức Chứng nhận IEC (IEC EE FCS); - Luôn đảm bảo nguyên tắc độc lập, khách quan hoạt động chứng nhận Được Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trường Bộ Khoa học Công nghệ thành lập với chức cung cấp dịch vụ chứng nhận hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Tiêu chuẩn QUACERT thời gian qua không ngừng củng cố, xây dựng phát triển lực chứng nhận theo định hướng phù hợp với tiêu chuẩn chuẩn mực quốc tế nhằm đảm bảo kết chứng nhận thừa nhận rộng rãi đáp ứng mục tiêu “một lần đánh giá, cấp chứng chỉ, chấp nhận nơi” Từ năm 2001 đến nay, hệ thống chứng nhận QUACERT tổ chức công nhận JAS-ANZ - tổ chức công nhận có uy tín hàng đầu giới, thành viên tham gia ký kết hiệt định thừa nhận thức PAC IAF – công nhận hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC Guide 62, ISO/IEC Guide 65 ISO/IEC Guide 66 Với kết này, hoạt động chứng nhận nói chung chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn nói riêng QUACERT dần đông đảo tổ chức, doanh nghiệp chấp nhận sử dụng chứng tin cậy người tiêu dùng nước hoạt động thương mại toàn cầu Tính đến nay, có 400 sản phẩm QUACERT chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia (TCVN, JIS, GB ) tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC ) Chứng nhận sản phẩm điện - điện tử QUACERT xem hoạt động trọng tâm tập trung triển khai thời gian qua Hệ thống chứng nhận mà QUACERT triển khai cho sản phẩm điện - điện tử thực theo hệ thống theo khuyến cáo ISO/IEC Guide 67 hoàn toàn có khả chấp nhận đầy đủ quy định bắt buộc chứng nhận sản phẩm điện - điện tử nước thành viên ASEAN Phạm vi công nhận JAS-ANZ theo ISO/IEC Guide 65 cho chương trình chứng nhận sản phẩm QUACERT bao gồm nhóm sản phẩm điện - điện tử ưu tiên quan tâm khuôn khổ hoạt động định thuộc ASEAN EE MRA nhóm sản phẩm dây cáp điện phù hợp IEC 60227, nhóm sản phẩm thiết bị điện gia dụng phù hợp IEC 60335, thiết bị đóng ngắt điện dùng lắp đặt gia dụng phù hợp IEC 60898 V Kết luận Với xu hội nhập ngày sâu rộng toàn diện, việc nâng cao lực hội nhập lực đánh giá phù hợp điều kiện tất yếu để tiến tới xoá bỏ rào cản kỹ thuật không cần thiết thương mại Việc tham gia sử dụng tích cực thoả thuận ASEAN EE MRA biện pháp hữu hiệu vừa tạo điều kiện cho nhà sản xuất nội địa tiếp cận thuận lợi với thị trường tiêu dùng sản phẩm, hàng hoá điện - điện tử nước thuộc khối ASEAN vừa đồng thời công cụ góp phần quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu, cung cấp sử dụng sản phẩm điện - điện tử thị trường nội địa, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người tiêu dùng ... Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC Guide 67 có đưa mô hình định hướng cho hệ thống chứng nhận sản phẩm Nguyên tắc xác định khác biệt hệ thống chứng nhận mô tả khái quát Sơ đồ Dựa vào đặc điểm mô hình,... ngắt điện dùng lắp đặt gia dụng phù hợp IEC 60898 V Kết luận Với xu hội nhập ngày sâu rộng toàn diện, việc nâng cao lực hội nhập lực đánh giá phù hợp điều kiện tất yếu để tiến tới xoá bỏ rào cản... Các đặc điểm lý dẫn tới việc hầu hết tổ chức chứng nhận giới áp dụng hệ thống cách phổ biến cho chứng nhận phần lớn sản phẩm hàng hoá (PSB Singapore, Sirim Malaysia, BSI Anh, CQC Trung Quốc, BIS
- Xem thêm -

Xem thêm: Điểm tựa cho doanh nghiệp hội nhập quốc tế, Điểm tựa cho doanh nghiệp hội nhập quốc tế, Điểm tựa cho doanh nghiệp hội nhập quốc tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập