Chap 7 Thần Kinh cơ

2 79 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 06:18

Dẫn truyền xung động từ tận thần kinh tới sợi vân: Khớp thần kinh- Sợi vân chi phối sợi thần kinh có myelin bắt nguồn từ nơron vận động sừng trước tủy sống Như thảo luận Chương 6, sợi thần kinh, sau vào bụng cơ, thông thường chia thành nhánh kích thích từ ba đến vài trăm sợi vân Mỗi tận thần kinh tạo thành chỗ nối, gọi khớp thần kinh cơ, với sợi gần trung điểm Điện hoạt động bắt đầu lan truyền sợi vân xung thần kinh theo hai hướng phía tận sợi Ngoại trừ khoảng phần trăm sợi có khớp thần kinh sợi Sinh lý khớp thần kinh cơ- vận động Hình 7-1A and B cho thấy khớp thần kinh vùng nối sợi thần kinh có myelin tới sợi vân Các sợi dây thần kinh tạo thành phức hợp cúc tận thần kinh chia nhánh nơi có lõm vào bề mặt sợi nằm màng tế bào Toàn cấu trúc gọi vận động Nó bao phủ nhiều tế bào Schwann để ngăn cách với chất lỏng xung quanh Hình 7-1C cho thấy chỗ nối tận sợi trục màng sợi Màng lõm vào gọi rãnh synap máng khớp thần kinh, khoảng cách cúc tận màng xơ gọi khoảng synap khe synap Không gian rộng 20-30 nanomet Ở rãnh nhiều nếp gấp nhỏ màng tế bào gọi khe sau thần kinh, làm tăng đáng kể diện tích bề mặt mà synap vận chuyển hoạt động Tong cúc tận có chứa nhiều ty thể cung cấp adenosine triphosphate (ATP), nguồn lượng sử dụng để tổng hợp chất truyền đạt thần kinh, acetylcholine Các acetylcholine kích thích màng sợi Acetylcholine tổng hợp tế bào chất cúc tận cùng, dự trữ nhanh chóng vào nhiều bọc nhỏ, khoảng 300.000 số bình thường cúc tận vận động Trong khe synap lượng lớn acetylcholinesterase, enzym phân giải acetylcholine vài mili giây sau giải phóng từ bọc Sự tiết Acetylcholine cúc tận thần kinh Khi xung thần kinh đến khớp thần kinh cơ, khoảng 125 túi acetylcholin giải phóng từ cúc tận vào khe synap Một số chi tiết chế nhìn thấy hình 7-2, cho thấy nhìn tổng thể khe synap với màng thần kinh màng tế bào khe sau thần kinh Trên bề mặt bên màng tế bào thần kinh dày đặc, thể phần chéo hình 7-2 Tại bên dày đặc protein xuyên màng thần kinh; kênh canxi mở theo điện Khi điện hoạt động lan truyền qua cúc tận cùng.Các ion canxi, qua kênh Ca mở, cho phép khuếch tán từ khe synap tới bên cúc tận thần kinh Các ion canxi, lần lượt, cho kích hoạt Ca2+ - calmodulin phụ thuộc protein kinaza, đó, lần lượt, phosphoryl hóa protein synap để đính bọc acetylcholine vào khung tế bào cúc tận Quá trình giải phóng túi acetylcholine từ khung tế bào cho phép chúng di chuyển đến khu vực hoạt động màng trước synap tiếp giáp với dày đặc Các bọc chứa sau đổ điểm giải phóng, hợp với màng thần kinh, giải phóng acetylcholine vào khe synap nhờ trình xuất bào Mặc dù số chi tiết nói lý thuyết, người ta cho kích thích có vai trò giải phóng acetylcholine khỏi túi khuếch tán ion canxi vào acetylcholine thoát khỏi túi sau hòa màng với màng thần kinh tiếp giáp với dày đặc
- Xem thêm -

Xem thêm: Chap 7 Thần Kinh cơ, Chap 7 Thần Kinh cơ, Chap 7 Thần Kinh cơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập