4 13 our economy

10 97 0
  • Loading ...
Loading...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 16:50

OUR Fascinating Facts ECONOMY • A living person cannot have his or her picture on a United States bill BY • Some words that people sometimes use for money are bread, bucks, greenbacks, jack, and dough • The United States Mint makes about 20 million pennies each day Genre Comprehension Skill Nonfiction Cause and Effect Text Features • Chart • Sidebars • Captions Scott Foresman Social Studies ISBN 0-328-14846-6 ì
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 13 our economy , 4 13 our economy , 4 13 our economy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập