4 2 2 the life of cesar chavez (social studies)

14 90 0
  • Loading ...
Loading...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 16:32

Suggested levels for Guided Reading, DRA,™ Lexile,® and Reading Recovery™ are provided in the Pearson Scott Foresman Leveling Guide Biography The Life of César Chávez Genre Biography Comprehension Skills and Strategy • Draw Conclusions • Sequence • Prior Knowledge Text Features • • • • Captions Heads Map Glossary Scott Foresman Reading Street 4.2.2 ISBN 0-328-13432-5 ì
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 2 2 the life of cesar chavez (social studies) , 4 2 2 the life of cesar chavez (social studies) , 4 2 2 the life of cesar chavez (social studies)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập