tap doc lop 3

12 179 0 Gửi tin nhắn cho Trương Gia Bình
Trương Gia Bình

Trương Gia Bình

Tải lên: 11,534 tài liệu

  • Loading...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:25

TËp ®äc líp 3 KiÓm tra bµi cò 1. Thanh dïng sæ tay ®Ó lµm g×? 2. H·y nãi mét vµi ®iÒu lÝ thó ghi trong sæ tay cña Thanh. 3. V× sao L©n khuyªn TuÊn kh«ng nªn tù ý xem sæ tay cña b¹n? tranh cãc kiÖn trêi Thứ hai ngày 5 tháng 5 năm 2008 Tập đọc Cóc kiện Trời Luyện đọc Tìm hiểu bài thiên đình náo động lưỡi tầm sét địch thủ túng thế trần gian Đoạn 1 : khoan thai Đoạn 2: hồi hộp, sôi động Đoạn 3:phấn chấn, thể hiện niềm vui chiến thắng. Vì sao Cóc phải lên kiện trời ? A. Vì Trời định thiêu trụi mặt đất. B. Vì Trời không mưa, nắng hạn làm ruộng đồng nứt nẻ, muôn loài khổ sở. C. Vì Trời làm muôn loài dưới mặt đất chết vì đói khát Cóc sắp xếp đội ngũ thế nào trước khi đánh trống? A. Cóc một mình đi trước muôn loài theo sau B. Cóc một mình bước vào nhà Trời, các con vật cùng đi nấp sau cánh cửa C. Cua vào trong chum nước, Ong đợi sau cánh cửa, còn Cáo Gấu, Cọp thì nấp ở hai bên Kể lại cuộc chiến đấu giữa hai bên Cóc lấy dùi đánh trống. Trời nổi giận sai gà ra trị tội Cáo nhảy xổ tới cắn cổ gà. Chó ra bắt Cáo. Gấu quật Chó chết tươi. Thần Sét ra trị Gấu Ong đốt Thần Sét túi bụi. Thần nhảy vào chum nước. Cua giơ càng ra kẹp Thần Sét. Thần nhảy ra. Cọp vồ Thần Sét. Sau cuộc chiến thái độ của Trời thay đổi như thế nào ? Trời mời Cóc vào thương lượng , nói rất dịu giọng, lại còn hẹn với Cóc lần sau nếu muốn mưa chỉ cần nghiến răng báo hiệu Theo em, Cóc có điểm gì đáng khen? Thảo luận nhóm Có gan lớn, dám đi kiện Trời , mưu trí khi chiến đấu chống đội quân nhà Trời, cứng cỏi khi nói chuyện với Trời. [...]... Kiểm tra bài cũ 1. Thanh dùng sổ tay để làm gì?2. HÃy nói một vài điều lí thú ghi trong sổ tay của Thanh. 3. Vì sao Lân khuyên Tuấn không nên tự ý xem sổ tay của bạn? Tập đọc lớp 3 tranh cãc kiÖn trêi . TËp ®äc líp 3 KiÓm tra bµi cò 1. Thanh dïng sæ tay ®Ó lµm g×? 2. H·y nãi mét vµi ®iÒu lÝ thó ghi trong sæ tay cña Thanh. 3. V× sao L©n khuyªn. địch thủ túng thế trần gian Đoạn 1 : khoan thai Đoạn 2: hồi hộp, sôi động Đoạn 3: phấn chấn, thể hiện niềm vui chiến thắng. Vì sao Cóc phải lên kiện trời ?
- Xem thêm -

Xem thêm: tap doc lop 3, tap doc lop 3, tap doc lop 3

Bình luận về tài liệu tap-doc-lop-3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP