Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên

Đặng Thành Tâm
Đặng Thành Tâm(11480 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 830
6
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 35 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2013, 01:27

Mô tả: Trang Nhung - Nguyen Th u 1 Diagram KIỂM TRA BÀI CŨ BÀI MỚI CỦNG CỐ - DẶN DÒ Trang Nhung - Nguyen Th u 2 1. Chän ®¸p ¸n ®óng trong c¸c ph­¬ng ¸n sau:. KiÓm tra bµi cò Trang Nhung - Nguyen Th u 3 Làm cầu nối thôn tính các nước phía nam Trung Quốc. Cướp bóc tài nguyên. A B C Sai ri ! Bn th ln na xem ! Chỳc mng bn ! Giải quyết tình hình khó khăn trong nước. Kiểm tra bài cũ 1. Chọn đáp án đúng trong các phương án sau:. 1.Nhà Nguyên xâm lược Chăm Pa và Đại Việt để: Trang Nhung - Nguyen Th u 4 Bàn kế phá giặc. Chiêu đãi hiền tài. C A B ! Tic quỏ. Bn th ln na xem ! Chỳc mng bn ! Chọn người chỉ huy, Kiểm tra bài cũ 1. Chọn đáp án đúng trong các phương án sau:. 2. Vua Trần mở hội nghị ở Bình Than để: Trang Nhung - Nguyen Th u 5 Trần Quốc Tuấn. Trần Quang Khải. A B C Sai ri ! Bn th ln na xem ! Chỳc mng bn ! Trần Thái Tông. Kiểm tra bài cũ 1. Chọn đáp án đúng trong các phương án sau:. 3. Lãnh đạo kháng chiến chống quân nguyên lần 2 là: Trang Nhung - Nguyen Th u 6 Tiết 26. Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên (TK XIII). III. Cuộc kháng chiến lần thứ 3 chống quân xâm lược Nguyên (1287- 1288). 1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt. a. Chuẩn bị của địch. - Đình chỉ cuộc xâm lược Nhật Bản. -Tập trung tướng giỏi. - 30 vạn quân, 600 chiến thuyền và 17 vạn thạch lương. Trang Nhung - Nguyen Th u 7 Tiết 26. Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên (TK XIII). III. Cuộc kháng chiến lần thứ 3 chống quân xâm lược Mông- Nguyên (1287- 1288). 1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt. a. Chuẩn bị của địch. Không được coi Giao Chỉ là nước nhỏ mà khinh thường Hốt Tất Liệt Trang Nhung - Nguyen Th u 8 Tiết 26. Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên (TK XIII). III. Cuộc kháng chiến lần thứ 3 chống quân xâm lược Nguyên (1287- 1288). 1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt. a. Chuẩn bị của địch. - Khẩn Trương chuẩn bị đánh giặc. b. Chuẩn bị của ta. - Cử Trần Quốc Tuấn làm tổng chỉ huy. Trần Quốc Tuấn Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối. Ruột đau như cắt Trang Nhung - Nguyen Th u 9 Tiết 26. Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên (TK XIII). III. Cuộc kháng chiến lần thứ 3 chống quân xâm lược Mông- Nguyên (1287- 1288). 1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt. a. Chuẩn bị của địch. b. Chuẩn bị của ta. c. Diễn biến. - Tháng 12 năm 1287, quân Nguyên ồ ạt tiến vào nước ta theo 2 đường thuỷ bộ. Trang Nhung - Nguyen Th u 10 . Tiết 26. Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên (TK XIII). III. Cuộc kháng chiến lần thứ 3 chống quân xâm lược Mông- Nguyên (128 7- 1288) Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên (TK XIII). III. Cuộc kháng chiến lần thứ 3 chống quân xâm lược Nguyên (128 7- 1288). 1. Nhà Nguyên

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên, Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên, Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-14-ba-lan-khang-chien-chong-quan-mong-nguyen

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.14895606041 s. Memory usage = 18.42 MB