Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên

Đặng Thành Tâm
Đặng Thành Tâm(9596 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 679
6
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 35 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2013, 01:27

Mô tả: Trang Nhung - Nguyen Th u 1 Diagram KIỂM TRA BÀI CŨ BÀI MỚI CỦNG CỐ - DẶN DÒ Trang Nhung - Nguyen Th u 2 1. Chän ®¸p ¸n ®óng trong c¸c ph­¬ng ¸n sau:. KiÓm tra bµi cò Trang Nhung - Nguyen Th u 3 Làm cầu nối thôn tính các nước phía nam Trung Quốc. Cướp bóc tài nguyên. A B C Sai ri ! Bn th ln na xem ! Chỳc mng bn ! Giải quyết tình hình khó khăn trong nước. Kiểm tra bài cũ 1. Chọn đáp án đúng trong các phương án sau:. 1.Nhà Nguyên xâm lược Chăm Pa và Đại Việt để: Trang Nhung - Nguyen Th u 4 Bàn kế phá giặc. Chiêu đãi hiền tài. C A B ! Tic quỏ. Bn th ln na xem ! Chỳc mng bn ! Chọn người chỉ huy, Kiểm tra bài cũ 1. Chọn đáp án đúng trong các phương án sau:. 2. Vua Trần mở hội nghị ở Bình Than để: Trang Nhung - Nguyen Th u 5 Trần Quốc Tuấn. Trần Quang Khải. A B C Sai ri ! Bn th ln na xem ! Chỳc mng bn ! Trần Thái Tông. Kiểm tra bài cũ 1. Chọn đáp án đúng trong các phương án sau:. 3. Lãnh đạo kháng chiến chống quân nguyên lần 2 là: Trang Nhung - Nguyen Th u 6 Tiết 26. Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên (TK XIII). III. Cuộc kháng chiến lần thứ 3 chống quân xâm lược Nguyên (1287- 1288). 1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt. a. Chuẩn bị của địch. - Đình chỉ cuộc xâm lược Nhật Bản. -Tập trung tướng giỏi. - 30 vạn quân, 600 chiến thuyền và 17 vạn thạch lương. Trang Nhung - Nguyen Th u 7 Tiết 26. Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên (TK XIII). III. Cuộc kháng chiến lần thứ 3 chống quân xâm lược Mông- Nguyên (1287- 1288). 1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt. a. Chuẩn bị của địch. Không được coi Giao Chỉ là nước nhỏ mà khinh thường Hốt Tất Liệt Trang Nhung - Nguyen Th u 8 Tiết 26. Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên (TK XIII). III. Cuộc kháng chiến lần thứ 3 chống quân xâm lược Nguyên (1287- 1288). 1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt. a. Chuẩn bị của địch. - Khẩn Trương chuẩn bị đánh giặc. b. Chuẩn bị của ta. - Cử Trần Quốc Tuấn làm tổng chỉ huy. Trần Quốc Tuấn Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối. Ruột đau như cắt Trang Nhung - Nguyen Th u 9 Tiết 26. Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên (TK XIII). III. Cuộc kháng chiến lần thứ 3 chống quân xâm lược Mông- Nguyên (1287- 1288). 1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt. a. Chuẩn bị của địch. b. Chuẩn bị của ta. c. Diễn biến. - Tháng 12 năm 1287, quân Nguyên ồ ạt tiến vào nước ta theo 2 đường thuỷ bộ. Trang Nhung - Nguyen Th u 10 . Tiết 26. Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên (TK XIII). III. Cuộc kháng chiến lần thứ 3 chống quân xâm lược Mông- Nguyên (128 7- 1288) Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên (TK XIII). III. Cuộc kháng chiến lần thứ 3 chống quân xâm lược Nguyên (128 7- 1288). 1. Nhà Nguyên

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên, Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên, Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.10847997665405 s. Memory usage = 17.79 MB