Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên

35 853 6 Gửi tin nhắn cho Đặng Thành Tâm
Đặng Thành Tâm

Đặng Thành Tâm

Tải lên: 11,479 tài liệu

  • Loading...
1/35 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2013, 01:27

Trang Nhung - Nguyen Th u 1 Diagram KIỂM TRA BÀI CŨ BÀI MỚI CỦNG CỐ - DẶN DÒ Trang Nhung - Nguyen Th u 2 1. Chän ®¸p ¸n ®óng trong c¸c ph­¬ng ¸n sau:. KiÓm tra bµi cò Trang Nhung - Nguyen Th u 3 Làm cầu nối thôn tính các nước phía nam Trung Quốc. Cướp bóc tài nguyên. A B C Sai ri ! Bn th ln na xem ! Chỳc mng bn ! Giải quyết tình hình khó khăn trong nước. Kiểm tra bài cũ 1. Chọn đáp án đúng trong các phương án sau:. 1.Nhà Nguyên xâm lược Chăm Pa và Đại Việt để: Trang Nhung - Nguyen Th u 4 Bàn kế phá giặc. Chiêu đãi hiền tài. C A B ! Tic quỏ. Bn th ln na xem ! Chỳc mng bn ! Chọn người chỉ huy, Kiểm tra bài cũ 1. Chọn đáp án đúng trong các phương án sau:. 2. Vua Trần mở hội nghị ở Bình Than để: Trang Nhung - Nguyen Th u 5 Trần Quốc Tuấn. Trần Quang Khải. A B C Sai ri ! Bn th ln na xem ! Chỳc mng bn ! Trần Thái Tông. Kiểm tra bài cũ 1. Chọn đáp án đúng trong các phương án sau:. 3. Lãnh đạo kháng chiến chống quân nguyên lần 2 là: Trang Nhung - Nguyen Th u 6 Tiết 26. Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên (TK XIII). III. Cuộc kháng chiến lần thứ 3 chống quân xâm lược Nguyên (1287- 1288). 1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt. a. Chuẩn bị của địch. - Đình chỉ cuộc xâm lược Nhật Bản. -Tập trung tướng giỏi. - 30 vạn quân, 600 chiến thuyền và 17 vạn thạch lương. Trang Nhung - Nguyen Th u 7 Tiết 26. Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên (TK XIII). III. Cuộc kháng chiến lần thứ 3 chống quân xâm lược Mông- Nguyên (1287- 1288). 1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt. a. Chuẩn bị của địch. Không được coi Giao Chỉ là nước nhỏ mà khinh thường Hốt Tất Liệt Trang Nhung - Nguyen Th u 8 Tiết 26. Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên (TK XIII). III. Cuộc kháng chiến lần thứ 3 chống quân xâm lược Nguyên (1287- 1288). 1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt. a. Chuẩn bị của địch. - Khẩn Trương chuẩn bị đánh giặc. b. Chuẩn bị của ta. - Cử Trần Quốc Tuấn làm tổng chỉ huy. Trần Quốc Tuấn Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối. Ruột đau như cắt Trang Nhung - Nguyen Th u 9 Tiết 26. Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên (TK XIII). III. Cuộc kháng chiến lần thứ 3 chống quân xâm lược Mông- Nguyên (1287- 1288). 1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt. a. Chuẩn bị của địch. b. Chuẩn bị của ta. c. Diễn biến. - Tháng 12 năm 1287, quân Nguyên ồ ạt tiến vào nước ta theo 2 đường thuỷ bộ. Trang Nhung - Nguyen Th u 10 [...]... 26. Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên (TK XIII).III. Cuộc kháng chiến lần thứ 3 chống quân xâm lược Mông- Nguyên (128 7- 1288).1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt.a. Chuẩn bị của địch. Không được coi Giao Chỉ là nước nhỏ mà khinh thườngHốt Tất Liệt Trang Nhung - Nguyen Thu24Tiết 26. Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên (TK XIII).III. Cuộc kháng. .. sau:.1.Nhà Nguyên xâm lược Chăm Pa và Đại Việt để: Trang Nhung - Nguyen Thu23 Trang Nhung - Nguyen Thu11Tiết 26. Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên (TK XIII).III. Cuộc kháng chiến lần thứ 3 chống quân xâm lược Mông- Nguyên (128 7- 1288).1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt.a. Chuẩn bị của địch. b. Chuẩn bị của ta.c. Diễn biến. - Tháng 12 năm 1287, quân Nguyên ồ ạt... a - Giặc rơi vào tình trạng khốn đốn, hoang mang. - Tạo điều kiện để quân ta phản công. Trang Nhung - Nguyen Thu6Tiết 26. Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên (TK XIII).III. Cuộc kháng chiến lần thứ 3 chống quân xâm lược Nguyên (128 7- 1288).1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt.a. Chuẩn bị của địch. - Đình chỉ cuộc xâm lược Nhật Bản.-Tập trung tướng giỏi. - 30 vạn quân, ... Nhung - Nguyen Thu21Tiết 26. Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên (TK XIII).III. Cuộc kháng chiến lần thứ 3 chống quân xâm lược Mông- Nguyên (128 7- 1288).1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt.2. Trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ.a. Hoàn cảnh. -Thoát Hoan cho quân chiếm Thăng Long Bị động Rút về nước3. Chiến thắng Bạch Đằng.* Địch. Trang Nhung - Nguyen... Thu20Tiết 26. Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên (TK XIII).III. Cuộc kháng chiến lần thứ 3 chống quân xâm lược Mông- Nguyên (128 7- 1288).1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt.2. Trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ. - Phần lớn thuyền bị đắm còn lại bị ta chiếm. - Trần Khánh Dư cho quân mai phục ở Vân Đồn đónđánh đoàn thuyền lương của địch. - Khi đoàn... cọc ở sông Bạch Đằng để tiêu diệt đoàn thuyền chiến của giặc. Trang Nhung - Nguyen Thu8Tiết 26. Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên (TK XIII).III. Cuộc kháng chiến lần thứ 3 chống quân xâm lược Nguyên (128 7- 1288).1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt.a. Chuẩn bị của địch. - Khẩn Trương chuẩn bị đánh giặc.b. Chuẩn bị của ta. - Cử Trần Quốc Tuấn làm tổng chỉ huy.Trần... Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên (TK XIII).III. Cuộc kháng chiến lần thứ 3 chống quân xâm lược Mông- Nguyên (128 7- 1288).1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt.a. Chuẩn bị của địch. b. Chuẩn bị của ta.c. Diễn biến. - Tháng 12 năm 1287, quân Nguyên ồ ạt tiến vào nước ta theo 2 đường thuỷ bộ. Trang Nhung - Nguyen Thu31Câu hỏi thảo luận.Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng. .. kiện để quân ta phản công ABDCSai ri ! ! Tic quỏ.Bn th ln na xem !Chỳc mng bn ! Quân Nguyên rơi vào tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng. Bài tập.Chọn một đáp án mà em cho là đúng nhất. Chiến thắng ở Vân Đồn có ý nghĩa như thế nào? Trang Nhung - Nguyen Thu15Tiết 26. Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên (TK XIII).III. Cuộc kháng chiến lần thứ 3 chống quân xâm... quân xâm lược Mông Nguyên (TK XIII).III. Cuộc kháng chiến lần thứ 3 chống quân xâm lược Mông- Nguyên (128 7- 1288).1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt.2. Trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ.a. Hoàn cảnh.-Thoát Hoan cho quân chiếm Thăng Long Bị động Rút về nước3. Chiến thắng Bạch Đằng.* Địch. Trang Nhung - Nguyen Thu28 Trang Nhung - Nguyen Thu9Tiết 26. Bài 14: Ba. .. Nhung - Nguyen Thu4Bàn kế phá giặc.Chiêu đÃi hiền tài.CAB ! Tic quỏ.Bn th ln na xem !Chỳc mng bn !Chọn người chỉ huy,Kiểm tra bài cũ1. Chọn đáp án đúng trong các phương án sau:.2. Vua Trần mở hội nghị ở Bình Than để: Trang Nhung - Nguyen Thu30Tiết 26. Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên (TK XIII).III. Cuộc kháng chiến lần thứ 3 chống quân xâm lược Mông- Nguyên . Tiết 26. Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên (TK XIII). III. Cuộc kháng chiến lần thứ 3 chống quân xâm lược Mông- Nguyên (128 7- 1288) Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên (TK XIII). III. Cuộc kháng chiến lần thứ 3 chống quân xâm lược Nguyên (128 7- 1288). 1. Nhà Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên, Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên, Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên

Bình luận về tài liệu bai-14-ba-lan-khang-chien-chong-quan-mong-nguyen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP