PP TIỂU LUẬN về THUẾ TNCN

23 26 0
  • Loading ...
Loading...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 18:05

Bài trình chiếu về thuế thu nhập cá nhân : Là một đất nước đang trên đà phát triển, Việt Nam trước bối cảnh mở cửa của nền kinh tế hiện nay thì thuế là một vấn đề khá nhạy cảm. Nếu nói về bối cảnh chung của nền kinh tế hiện nay, thuế trực thu hay nói cụ thể hơn là thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đóng vai trò hết sức quan trọng đối với kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỀ TÀI : THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ THỰC TRẠNG Ở VIỆT NAM GVHD: Th.S BÙI HUY KHƠI KINH KẾ VĨ MƠ CHÀO MỪNG ĐẾN BUỔI THUYẾT TRÌNH CỦA NHĨM DANH SÁCH NHĨM MSSV HỌ VÀ TÊN NHIỆM VỤ 15068321 VÕ MINH HIẾU P.P CHƯƠNG 1, 2, 15027121 NGUYỄN THỊ HIỀN P.P CHƯƠNG 1, 2, 15063591 HÀ THỊ PHƯƠNG LAN TÌM SỐ LIỆU, WORD CHƯƠNG 3, VẼ BIỂU ĐỒ 15072351 NGUYỄN THỊ CẨM HƯƠNG TÌM SỐ LIỆU, WORD CHƯƠNG 3, TỔNG HỢP BÀI 15047561 NGUYỄN THỊ HỒI HƯƠNG TÌM SỐ LIỆU, WORD CHƯƠNG 1, 15096581 PHẠM THỊ TRÚC TÌM TÀI LIỆU; WORD , P.P CHƯƠNG 15031511 LÊ THƯỢNG THÀNH NHÂN TÌM TÀI LIỆU, WORD , P.P CHƯƠNG GHI CHÚ (NT) Chương 1: Chương mở đầu LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Mong muốn tìm hiểu nghiên cứu sâu sắc thuế, đặc biệt thuế TNCN Thuế thu nhập cá nhân thực trạng Việt Nam Phương Pháp Nghiên Cứu sử dụng cơng cụ thống kê phân tích tổng hợp Số liệu sơ cấp thứ cấp thực trạng thuế TNCN Việt Nam Kết nghiên cứu Nêu giải pháp khắc phục hạn chế thuế TNCN Chương 2: Cở sở lý thuyết Thuế gì? Thuế Thu Nhập Cá Nhân gì? Thuế dấu hiệu đặc trưng Nhà nước Thuế xuất hiện, tồn phát triển với đời, tồn phát triển Nhà nước Thuế thu nhập cá nhân loại thuế chủ yếu đánh vào thu nhập cá nhân Tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước Thực cơng xã hội CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 3.1 Thuế TNCN tạo nguồn thu ngày đáng kể cho ngân sách nhà nước Dự Tốn NSNN Theo Lĩnh Vực Năm 2017 26.07 24 25.85 1.47 DỰ TỐN THU54.34 NỘI ĐỊA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2017 286.44 45.17 201.06 80.98 194.42 3.2 Cách tính thuế thu nhập cá nhân BẬC LŨY TIẾN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/ tháng (triệu đồng) – sau Thuế suất (%) giảm trừ gia cảnh Đến 5 Trên đến 10 10 Trên 10 đến 18 15 Trên 18 đến 32 20 Trên 32 đến 52 25 Trên 52 đến 80 30 Trên 80 35 3.3 Hiện biểu thuế TNCN tính luỹ tiến chia làm bậc-thấp 5% cao lên tới 35%, áp theo mức thu nhập chịu thuế từ triệu đồng/tháng lên tới 80 triệu đồng/tháng Biểu Đồ Bậc Thang Luỹ Tiến Thuế TNCN Nhiều nghệ sĩ có thu nhập cao thu nhập họ là điều khó ước đốn Tồn lớn khó khăn thiếu kiểm sốt chặt chẽ mức thu nhập người dân, khoản thu nhập khó kiểm sốt, như: thu nhập ca sỹ; thu nhập doanh nhân; thu nhập từ kinh doanh chứng khốn, Nhi ều Ca S ĩ, Di ễn Viên N ổi Ti ếng Tr ốn Thuế từ kinh doanh bất động sản Đây khoản thu nhập nằm ngồi khoản tiền cơng, tiền lương khơng có sổ sách kế tốn đơn vị, dẫn đến bất bình đẳng kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân đối tượng xã hội 3.5 Hạn chế thuế thu nhập Cá nhân Về pháp luật thuế TNCN hành Về biểu thuế cách tính thuế Về máy tổ chức quản lý thu thuế Về máy tổ chức quản lý thu thuế SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ THUẾ Ở VIỆT NAM Chính phủ Bộ tài Gồm: - 12 vụ - văn phòng (có đại diện tp.HCM) Tổng cục thuế Gồm: - Thanh tra - Ban cải cách đại hố Bộ máy giúp việc Gồm: - Trường nghiệp vụ thuế - Tạp chí thuế - Cục cơng nghệ thơng tin Cục thuế Bộ máy giúp việc Gồm: - 14 phòng chức (đối với Hà Nội tp.HCM) Gồm: - 11 phòng chức năng( cục thuế lại) Chi cục thuế Chương 4: Một số giải pháp thuế thu nhập cá nhân 4.1: GIẢM BẬC THUẾ 4.2: Khắc phục phân chia loại thu nhập phải chòu thuế 4.3 Khắc Phục Về Bộ Máy Tổ Chức Quản Lý Thu Thuế Và Thực Hiện Luật Thuế TNCN Kết Luận Nguồn tham khảo Tài liệu tiếng Việt Tài liệu tham khảo từ Internet Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm tốn, Khai thác từ http ://www.sav.gov.vn/2498-1-ndt/mot-so-y-kien-veluat-thue-thu-nhap-ca-nhan.sav , truy cập ngày tháng năm 2017 Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2017 Khai thác từ http:// www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/ solieungansachnhanuoc?categoryId=100003589 , truy cập ngày 28 tháng Biểu thuế thu nhập cá nhân nặng tính tận thu Khai thác từ http:// tuoitre.vn/tin/kinh-te/20161214/bieu-thue-thunhap-ca-nhan-nang-tinh-tan-thu/1235599.html , truy cập ngày 12 tháng 1.Bùi Xn Lưu (2003), Giáo trình thuế hệ thống thuế Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội 2.Nguyễn Thế Thiện (2011), Thuế, phí lệ phí, NXB Giao thơng vận tải, Hà Nội Hệ thống văn pháp luật thuế thu nhập cá nhân, NXB Bộ Tài chính, Việt Nam ... hội 3.5 Hạn chế thuế thu nhập Cá nhân Về pháp luật thuế TNCN hành Về biểu thuế cách tính thuế Về máy tổ chức quản lý thu thuế Về máy tổ chức quản lý thu thuế SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ THUẾ Ở VIỆT NAM... phục hạn chế thuế TNCN Chương 2: Cở sở lý thuyết Thuế gì? Thuế Thu Nhập Cá Nhân gì? Thuế dấu hiệu đặc trưng Nhà nước Thuế xuất hiện, tồn phát triển với đời, tồn phát triển Nhà nước Thuế thu nhập... cục thuế lại) Chi cục thuế Chương 4: Một số giải pháp thuế thu nhập cá nhân 4.1: GIẢM BẬC THUẾ 4.2: Khắc phục phân chia loại thu nhập phải chòu thuế 4.3 Khắc Phục Về Bộ Máy Tổ Chức Quản Lý Thu Thuế
- Xem thêm -

Xem thêm: PP TIỂU LUẬN về THUẾ TNCN, PP TIỂU LUẬN về THUẾ TNCN, PP TIỂU LUẬN về THUẾ TNCN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập