mẫu hợp đồng dự an xây dựng Trường van hóa nghệ thuật sơn la

5 140 0
  • Loading ...
Loading...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 10:41

Doanh nghiệp T Nhân Xây Dựng lý Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Số: 10 / HĐ-NC Độc lập - Tự - Hạnh phúc - hợp đồng nhân công xây lắp Công trình: Trờng trung học văn hóa nghệ thuật tỉnh Sơn La Hạng mục: Nhà bếp ăn Hôm nay, ngày 29 tháng 12 năm 2012 Tại trụ sở Doanh nghiệp TN xây dựng Lý Bằng Chúng gồm có: Đại diện bên A: doanh nghiệp tNXD Lý Bằng Ông: Nguyễn Văn Bẩy Giám đốc doanh nghiệp Bà: Đinh Thị Hiên Kế toán Điện thoại: (022) 3854 943 Tài khoản: 4111.000 0002542 Ngân hàng đầu t & phát triển Sơn La Địa chỉ: Tổ 14 Phờng Quyết Thắng Thành phố Sơn La Đại diện bên B : Đội thi công Ông: Đinh Văn Tuân Chức vụ: Đội trởng thi công Điên thoại: Địa chỉ: Doanh nghiệp t nhân xây dựng Lý Bằng I- Nội dung hợp đồng Bên B nhận thi công, nhân công xây lắp công trình: Trờng TH Văn hóa nghệ thuật Tỉnh Sơn La Hạng mục: Nhà bếp ăn thi công theo hồ sơ thiết kế đợc phê duyệt Chất lợng, kỹ thuật, mỹ thuật: Công trình phải đảm bảo theo yêu cầu thiết kế, trình thi công đội thợ thi công xây lắp công trình không đảm bảo chất lợng, kỹ thuật, mỹ thuật phải tháo dỡ toàn vật liệu đa vào công trình, đội thợ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thờng để sửa chữa làm lại Công trình phải thi công theo hồ sơ thiết kế phê duyệt đợc chủ đầu t chấp nhận đa vào sử dụng Giá trị hợp đồng: 2.170.000.000 đồng Bằng Chữ: (Hai tỷ, trăm bẩy mơi triệu đồng chẵn) Hợp đồng đợc điều chỉnh có khối lợng phát sinh thiếu so với thiết kế, đơn giá nhân công điều chỉnh theo chế độ nhà nớc ban hành thời điểm thi công II - TRách nhiệm doanh nghiệp - Trong trình thi công doanh nghiệp tạm ứng toán lơng cho tổ thợ theo khối lợng công việc hoàn thành thực tế - Bàn giao mặt - Nghiệm thu hạng mục công trình - Cung cấp đủ vật t vật liệu để thi công công trình phạm vi 30m - Bố trí máy trộn bê tông, máy bơm nớc, máy nổ Tình trạng máy hoạt động tốt để tổ thợ thi công công trình III - trách nhiệm Tổ THợ - Thi công theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật đợc phê duyệt - Có trách nhiệm bảo quản, bảo dỡng để máy hoạt động tốt, sửa chữa hỏng hóc nhỏ, để máy đảm bảo hoạt động tốt bàn giao máy cho doanh nghiệp - Tất khối lợng phát sinh, thay đổi thiết kế phải đợc đồng ý doanh nghiệp - Giữ trật tự an ninh nơi - Chịu trách nhiệm an toàn lao động - Để thất thoát vật t thông đồng tuồn vật t, vật liệu doanh nghiệp phạt tổ thợ gấp lần tơng đơng với số vật t để công trình - Đời sống sinh hoạt, dụng cụ lao động đội tự túc - Phải đăng ký hộ tạm trú với công an đầy đủ IV- phần cam kết - Thời gian khởi công công trình: ngày 30 tháng 10 năm 2010 - Thời gian hoàn thành công trình: ngày 31 tháng 12 năm 2011 Nếu bên làm sai điều khoản thống bên phải xử lý theo pháp luật hành Sau hoàn thành công trình có biên nhiệm thu bên có biên lý hợp đồng, sau 30 ngày doanh nghiệp toán 100% tiền mặt cho tổ thợ đại diện doanh nghiệp Nguyễn Văn Bẩy đội trởng thi công Đinh Văn Tuân doanh nghiệp t nhân xây dựnglý ***** cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc - 000 - Biên lý hợp đồng Hôm nay, ngày 31 tháng 12 năm 2013 Tại : Trụ sở doanh nghiệp t nhân xây dựng Lý Bằng Chúng gồm có : Đại diện bên giao khoán ( bên A ): - Ông: Nguyễn Văn Bẩy - Chức vụ: Giám đốc - Có tài khoản: 4111 000 0002542 - Điện thoại: (022) 3854 943 - Địa chỉ: Tổ 14 - phờng Quyết Thắng - Thành phố Sơn La Đại diện bên B : Đội thi công -Ông: Đinh Văn Tuân - Chức vụ: Đội trởng -Điên thoại: -Địa chỉ: Doanh nghiệp t nhân xây dựng Lý Bằng Sau xem xét hợp đồng kinh tế số: 10 ngày 29 tháng 12 năm 2012 V/v nhân công xây lắp công trình:Trờng TH Văn hóa nghệ thuật Tỉnh Sơn La Hạng mục: Nhà bếp ăn.Bên B thực hoàn thành theo hợp đồng kinh tế V/v nhân công xây lắp Công trình đợc bàn giao đa vào sử dụng Tổng giá trị toán : 2.170.000.000 đồng Bằng chữ: (Hai tỷ, trăm bẩy mơi triệu đồng chẵn) Bên A toán cho bên B số tiền là: 2.170.000.000 đồng Thanh toán tiền mặt cho bên B Chúng thống lý hợp đồng nói hợp đồng không giá trị Biên đợc lập thành 02 bản, bên giữ 01 có giá trị pháp lý nh / Đại diện bên A Nguyễn Văn Bẩy Đại diện bên B Đinh Văn Tuân cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Doanh nghiệp TNXD Lý Bằng Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số : 28 / UQ - DN - giấy uỷ quyền (V/v Uỷ quyền hợp đồng nhân công xây dựng công trình) Doanh nghiệp t nhân xây dựng Lý Bằng Đại diện doanh nghiệp ông: Nguyễn Văn Bẩy - Giám đốc Địa chỉ: Tổ 14 phờng Quyết Thắng thành phố Sơn La Điện thoại: 022.3854943 DĐ: 0904.092766 Doanh nghiệp uỷ quyền cho ông: Lu Văn Ngôn Đại diện cho doanh nghiệp TNXD Lý Bằng Trực tiếp ký kết hợp đồng lao động theo công việc với ngời tham gia lao động toán lơng cho công trình: Bổ xung số hạng mục Trờng tiểu học Hát Lót, huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La Hạng mục: Nhà khối học chức tầng, kè xây đá, tờng rào lới thép Kể từ ngày 30/10/2010 đến kết thúc công trình hoàn thành đa vào sử dụng Ngời đợc uỷ Quyền Đinh Văn Tuân Ngày 30 tháng 10 năm 2010 Ngời uỷ quyền Nguyễn Văn Bẩy cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc & biên nghiệm thu toán khối lợng hoàn thành CT đa vào sử dụng Công trình: Bổ xung số hạng mục Trờng tiểu học Hát Lót huyện Mai sơn tỉnh Sơn La Căn vào HĐKT số: 28 ngày 30 tháng 10 năm 2010 V/v nhân công xây lắp Hôm nay, ngày tháng năm 2011 Chúng gồm: I - Bên A: Doanh nghiệp t nhân xây dựng Lý Bằng - Ông: Nguyễn Văn Bẩy Chức vụ: Giám đốc - Ông: Nguyễn Tiến Hợi Chức vụ: KT II - Bên B: Đội trởng thi công - Ông: Đinh Văn Tuân Chức Vụ: Đội trởng - Ông: Chức vụ: Hai bên tiến hành kiểm tra nghiệm thu, toán nh sau: Chất lợng, khối lợng: Đạt yêu cầu Bên A chấp nhận nghiệm thu công trình đa vào sử dụng Thanh toán cho bên B theo giá trị hợp đồng thi công Đại diện bên A Đại diện bên B Nguyễn Văn Bẩy Đinh Văn Tuân ... Trong trình thi công doanh nghiệp tạm ứng toán lơng cho tổ th theo khối lợng công việc hoàn th nh th c tế - Bàn giao mặt - Nghiệm thu hạng mục công trình - Cung cấp đủ vật t vật liệu để thi công... máy bơm nớc, máy nổ Tình trạng máy hoạt động tốt để tổ th thi công công trình III - trách nhiệm Tổ TH - Thi công theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật đợc phê duyệt - Có trách nhiệm bảo quản, bảo dỡng... phần cam kết - Th i gian khởi công công trình: ngày 30 th ng 10 năm 2010 - Th i gian hoàn th nh công trình: ngày 31 th ng 12 năm 2011 Nếu bên làm sai điều khoản th ng bên phải xử lý theo pháp luật
- Xem thêm -

Xem thêm: mẫu hợp đồng dự an xây dựng Trường van hóa nghệ thuật sơn la, mẫu hợp đồng dự an xây dựng Trường van hóa nghệ thuật sơn la, mẫu hợp đồng dự an xây dựng Trường van hóa nghệ thuật sơn la

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập