Học vần bài 75

19 548 0 Gửi tin nhắn cho Jeff Bezos
Jeff Bezos

Jeff Bezos

Tải lên: 11,313 tài liệu

  • Loading...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2013, 01:27

Nội dung trình bày  Bài mới  Luyện tập  Kể chuyện  Bài cũ Đọc tư:ø chuột nhắt lướt ván trắng muốt vượt lên tuốt lúa lạnh buốt ẩm ướt móng vuốt cầu trượt sáng suốt Con mèo mà trèo cây cau Hỏi thăm chú Chuột đi đâu vắng nhà Chú Chuột đi chợ đường xa Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo. Em viết Đọc câu Baøi 75 oân taäp a t a t t a aê aâ o oâ ô u t ö e eâ i ieâ uoâ öô at aêt aât ot oât ôt ut öt et eât it ieât uoât öôt Trò chơi: Ghép từ Ghép từ chót vót bát ngát Việt Nam Em tập viết: chót vót, bát ngát Em hát : Tìm bạn thân [...]... ăt ât ot ôt ơt ut ưtetêtitiêtuôtươt lạnh buốtẩm ướtmóng vuốt cầu trượtsáng suốt Một đàn cò trắng phau phauĂn no tắm mát rủ nhau đi nằm. (Là cái gì ?) at a tat Bài 75 ôn tập Đọc tư:øchuột nhắtlướt vántrắng muốtvượt lên tuốt lúa Trò chơi: Ghép từGhép từchót vótbát ngátViệt Nam . Dặn dò Dặn dò  Đọc bài 75. Đọc bài 75.  Làm bài tập nhà. Làm bài tập nhà.  Tập kể chuyện. Tập kể chuyện. Chúc cacù con học tốt . từ có vần at, ăt, ât Nhóm 2 và 8 tìm từ có vần ot, ôt,ơt Nhóm 3 và 7 tìm từ có vần it, ut, ưt Nhóm 4 và 6 tìm từ có vần et,êt,iêt Nhóm 5 tìm từ có vần uôt,
- Xem thêm -

Xem thêm: Học vần bài 75, Học vần bài 75, Học vần bài 75

Bình luận về tài liệu hoc-van-bai-75

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP