Bài 15: Cấu tạo trong của thân non

3 1,179 6
Aristarchus

Aristarchus

Tải lên: 11,472 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2013, 01:26

Tuần: 9 Ngày soạn: Tiết:17 Ngày dạy: I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh trả lời câu hỏi thân to ra do đâu? - Phân biệt được dác và ròng:Tập xác đònh tuổi của cây qua việc đếm vòng gỗ hằng năm 2.Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát, so sánh, nhận biết kiến thức 3.Thái độ: Có ý thức bảo vệ thực vật II. Phương pháp: - Quan sát tìm tòi - Thảo luận nhóm - Nêu và giải quyết vấn đề III. Phương tiện: - Giáo viên:Đoạn thân gỗ già cưa ngang;tranh phóng to hình 15.1,16.1;16.2 sgk - Học sinh: chuẩn bò một thớt cây bằng lăng, 1 đoạn thân cây IV. Tiến trình bài giảng 1. Ổn đònh (1phút): - Giáo viên:Kiểm tra sỉ số - Học sinh báo cáo só số Kiểm tra bài cũ( 4 phút): - Chỉ trên hình vẽ các phần của thân non và nêu chức năng của mỗi phần - So sánh cấu tạo trong của thân non và miền hút củarễ 2. vào bài (1 phút): Trong quá trình sống cây không những cao lên mà còn to ra. Vậy thân to ra nhờ bộ phận nào?Thân cây gỗ trưởng thành có cấu tạo như thế nào? Bài học hôm nay sẽ trả lời câu hỏi trên 3. Phát triển bài Nội dung tiết dạy Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Tiểu kết 1: Tầng phát sinh Thân cây gỗ to rado sự phân chia các tế bào mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ Hoạt động 1:Xác đònh tầng phát sinh (15 phút) - Giáo viên treo hình 15.1 và 16.1 sgk yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi cấu tạo trong của thân trưởng thành khác thân non như thế nào? Theo em nhờ bộ phận nào mà thân to ra được? Mục tiêu: phân biệt được tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ - Học sinh quan sát tranh vẽ trao đổi nhóm trong 3 phút Thân trưởng thành khác với thân non là có tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ Thân cây to ra nhờ cả vỏ và trụ - Gọi 1 học sinh chỉ trên tranh vẽ điểm khác nhau giữa thân non và thân trưởng thành - Từ tranh vẽ cho 1 học sinh ghi lại sơ đồ cấu tạo từ ngoài vào trong của 1 thân cây trưởng thành - Cho các nhóm đem mẫu vật 1 phần thân cây hoạc cành ra làm theo hướng dẫn: dựa theo trình tự cấu tạo của thân để xác đònh các phần: cạo lớp vỏ màu nâu ở ngoài (vỏ) để lộ lớp màu xanh(tầng sinh vỏ) dùng dao cắt sâu cho đến phần gỗ cứng tách vỏ ra lấy tay sờ thấy nhớt(tầng sinh trụ) cho học sinh xác đònh các bộ phậncó trên 1vỏ tách ra dựa trên sơ đồ - Cho học sinh đọc thông tin sgk các nhóm thảo lận 4 phút + Vỏ cây to ra nhờ bộ phận nào? + Trụ giữa to ra nhờ bộ phận nào? + Vậy thân cây to ra nhờ bộ phận nào? - Cho các nhóm báo cáo nhận xét bổ sung để hoàn chỉnh kiến thức giữa - Học sinh chỉ trên tranh vẽ điểm khác nhau giữa thân non và thân trưởng thành - Một học sinh hoàn thành: vỏ → tầng sinh vỏ → thòt vỏ mạch rây→ tầng sinh trụ → mạch gỗ - Các nhóm đem mẫu thân cây,dao nhọn và làm theo hướng dẫn. Học sinh dựa trên sơ đồ cấu tạo của thân để xác đònh,lớp vỏ màu nâu ngoài cùng là vỏ lớp vỏ màu xanh là tầng sinh vỏ tách vỏ ra sờ thấy nhớt là tầng sinh trụ. Phần cứng bên trong là mạch gỗ.Các bộ phận có trên vỏ cây: vỏ→ tầng sinh vỏ → Thòtvỏ Mạch rây - Học sinh đọc thông tin sgk + Vỏ to ra nhờ tầng sinh vỏ + Trụ giữa to ra nhờ tầng sinh trụ +Thân to ra nhờ tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ - Các nhóm nhận xét bổ sung Tiểu kết 2:Vòng gỗ hằng năm Hằng năm cây sinh ra các vòng gỗ đếm số vòng gỗ có thể xác đònh được tuổi của cây Hoạt động 2:Nhận biết vòng gỗ hằng năm, tập xác đònh tuổi cây (12 phút) - Cho học sinh đọc thông tin sgk và mục em có biết trang 53 quan sát hình 16.3 thảo luận nhóm + Vòng gỗ hằng năm là gì? tại sao có vòng gỗ sẫmvà vòng gỗ màu sáng? Mục tiêu: biết đếm vòng gỗ xác đònh tuổi của cây - Học sinh đọc thông tin sgk trang 51 và em có biết trang 53 quan sát hình 16.3 thảo luận nhóm 3phút + Hằng năm cây sinh ra các vòng gỗ(sáng và sẫm)gọi là vòng gỗ hằng năm.Dóit thức ăn mùa khô nên sinh vòng gỗ sẫm.Mùa mưa nhiều thức ăn nen sinh vòng gỗ + Làm thế nào để đếm tuổi của cây?vòng gỗ hình 16.3 có bao nhiêu tuổi - Đại diện các nhóm báo cáo các nhóm khác nhận xét bổ sung - Cho học sinh xác đònh tuổi của cây gỗ mà nhóm mang vào sáng + Đếm số vòng gỗ xác đònh được tuổi của cây.Hình 16.3 có 36 tuổi - Các nhóm nhận xét bổ sung - Học sinh xác đònh tuổicủa cây Tiểu kết 3:Dác và ròng Thân gỗ lâu năm có dác và ròng Hoạt động 3: tìm hiểu khái niệm dác và ròng ( 8 phút) - Cho học sinh đọc thông tin sgk quan sát hính6.2 trả lời câu hỏi +Thế nào là dác ? thế nào là ròng? + Tìm sự khác nhau giữa dác và ròng - Một số học sinh báo cáo kết quả,các học sinh khác nhận xét bổ sung - Giáo viên chốt lại Mục tiêu:phân biệt được dác và ròng - Học sinh đọc thông tin sgk quan sát tranh vẽ trả lời câu hỏi + Dác :lớp gỗ sáng, những tế bào gỗ sống,vận chuyển nước và muối khoáng Ròng: lớp gỗ thẩm những tế bào chết, nâng đỡ cây Dác Ròng - ở ngoài - ở trong - Màu sáng - Màu thẩm - Tế bào gỗ sống - Tếbào gỗ chết - Vận chuyển - Nâng đỡ cây nước và muối khoáng 4.Củng cố: ( 3 phút ) - Cho học sinh trả lời câu hỏi sgk - Người ta thường chọn phần nào của gỗ để xây dựng ?vì sao? 5.Dặn dò: (1 phút) Làm trước thí nghiệm 1 bài 17 Xem lại cấu tạo và chức năng bó mạch của thân Học bài mới RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY . bài cũ( 4 phút): - Chỉ trên hình vẽ các phần của thân non và nêu chức năng của mỗi phần - So sánh cấu tạo trong của thân non và miền hút củarễ 2. vào bài. yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi cấu tạo trong của thân trưởng thành khác thân non như thế nào? Theo em nhờ bộ phận nào mà thân to ra được? Mục tiêu: phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 15: Cấu tạo trong của thân non, Bài 15: Cấu tạo trong của thân non, Bài 15: Cấu tạo trong của thân non

Bình luận về tài liệu bai-15-cau-tao-trong-cua-than-non

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP