Đề thi địa lý lớp 7 ( số I)

Robert Boyle
Robert Boyle(9845 tài liệu)
(16 người theo dõi)
Lượt xem 190
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2013, 01:26

Mô tả: Họ và tên : Kiểm tra một tiết học kì I Lớp : 7 Môn địa lí Điểm : Lời phê cúa thầy giáo : Đề ra số I : A. Trắc nghiệm khách quan : ( 3 Điểm ) ỏnh du X vo ý ỳng nht trong tng cõu sau : 1.T sau 1950 cỏc nc phỏt trin cú s bựng n dõn s l do : ( 0,5 im ) a) T l sinh tng cao t ngt . b) T l t gim xung t ngt . c) Nhu cu lao ng tng cao . c) i sng c ci thin+ . 2. Khu vc cú mt dõn s ụng nht trờn th gii hin nay l : ( 0,5 im ) a) Khu vc cú khớ hu ụn ho . b) Khu vc cú khớ hu giú mựa+ . c) Khu vc ng bng rng ln . d) Khu vc cú nhiu sụng ln. 3. Dựng ch ci u dũng ( A . B . C . D ) ghộp vo bng di õy nờu s ging nhau v khỏc nhau ca kiu khớ hu nhit i v kiu khớ hu nhit i giú mu : ( 1 im ) A .Mi nm cú hai mựa , mựa ma v mựa khụ trong mt nm . B Mi nm cú thi kỡ khụ hn kộo di t 3 n 6 thỏng . C L khu vc cú thi tit thay i tht thng . D L khu vc cú nhit trung bỡnh nm trờn 20 0 C . Kiu khớ hu nhit i Kiu khớ hu nhit i giú mu. Ging:. Khỏc : Khỏc 4 . Hãy điền tên từng siêu đô thị sau vào đúng vị trí của mỗi quốc gia : TÔ KI Ô , THƯỢNG HẢI , GIA CAC TA, NIU ĐÊ LI , CAI RÔ , BẮC KINH ,MA NI LA, ( 1 điểm ) + Ai Cập :………………………………. + In Đô Nê Xi A : ……………………… + Ấn Độ :……………………………… + Nhật Bản : ………………………… + Phi Líp Pin:………………………… + Trung Quốc : ……………………… B Trắc nghiệm tự luận : ( 7 Điểm ) Dựa vào lược đồ các khu vực thâm canh lúa nước châu Á, vốn hiểu biết của bản thân em hãy : 1. Mô tả đặc điểm vị trí , địa hình các khu vực thâm canh lúa nước của châu Á . ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………( 3 điểm ) 2. Nêu đặc điểm về khí hậu của khu vực thâm canh lúa nước của châu Á : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………( 3 điểm ) 3 . Kể tên mười quốc gia trở lên ở khu vực thâm canh lúa nước của châu Á . ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………( 3 điểm ) . : Kiểm tra một tiết học kì I Lớp : 7 Môn địa lí Điểm : Lời phê cúa thầy giáo : Đề ra số I : A. Trắc nghiệm khách quan : ( 3 Điểm ) ỏnh du X vo ý ỳng nht. nhit i giú mu : ( 1 im ) A .Mi nm cú hai mựa , mựa ma v mựa khụ trong mt nm . B Mi nm cú thi kỡ khụ hn kộo di t 3 n 6 thỏng . C L khu vc cú thi tit thay i

— Xem thêm —

Xem thêm: Đề thi địa lý lớp 7 ( số I), Đề thi địa lý lớp 7 ( số I), Đề thi địa lý lớp 7 ( số I)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-thi-dia-ly-lop-7-so-i

Tài liệu liên quan

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.18004488945007 s. Memory usage = 17.81 MB