Đề thi Học sinh giỏi Toán 8

Đỗ Thế Sử
Đỗ Thế Sử(11572 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 526
9
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2013, 01:25

Mô tả: Đề thi học sinh giỏi cấp trờng Năm học 2006 - 2007 __________ Môn thi : Toán Lớp 8 Ngày thi : 26/5/2007 Thời gian làm bài : 120 phút Bài 1 : a) Phân tích đa thức thành nhân tử : P(x) = 6x 3 + 13x 2 + 4x - 3 b) Tìm GTNN của biểu thức A = (x - 1) (x+2)(x+3)(x+6) Bài 2 : a) Giải PT : x 2 + 2x + 2 1 + x - 2 = 0 b) Giải BPT : x 2 - x - 2 < 0 Bài 3 : a) Biết a - b = 7. Tính GT của biểu thức a 2 (a+1) - b 2 (b-1) + ab - 3ab(a - b + 1) b) Chứng minh rằng : * Nếu và x, y, n > 0 thì * Nếu a, b, c là 3 cạnh của tam giác thì : Bài 4 : Lấy điểm O trong ABC. Các tia AO, BO, CO cắt BC, AC, AB lần lợt tại P, Q, R. Chứng minh rằng Bài 5 : Trên cạnh AB của hình vuông ABCD, ngời ta lấy tuỳ ý điểm E. Tia phân giác của cắt BC tại K. Chứng minh AE + KC = DE 1 < y x ny nx y x + + < 2 < + + + + + ba c ac b cb a 2 CR OC BQ OB AP OA =++ CDE . Đề thi học sinh giỏi cấp trờng Năm học 2006 - 2007 __________ Môn thi : Toán Lớp 8 Ngày thi : 26/5/2007 Thời gian làm bài

— Xem thêm —

Xem thêm: Đề thi Học sinh giỏi Toán 8, Đề thi Học sinh giỏi Toán 8, Đề thi Học sinh giỏi Toán 8

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-thi-hoc-sinh-gioi-toan-8

Đăng ký

Generate time = 0.354079008102 s. Memory usage = 18.45 MB